Ny undersøkelse blant oljeingeniører: Økende ledighet

– Det er helt tydelig at dette ikke går over i morgen, sier Tekna-presidenten til E24. Ni av ti medlemmer opplever at deres avdeling eller seksjon er berørt negativt av oljebremsen, viser en fersk rapport fra bransjeforeningen.

FLERE LEDIGE– Det er vanskelig å si et antall, men det vil øke, sier Tekna-presidenten, Lise Lyngsnes Randeberg, til E24.
Publisert:

– Pilen peker fortsatt nedover.

President i Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening), Lise Lyngsnes Randeberg, forteller hva som er hovedkonklusjonen i bransjeforeningens seneste tilstandsrapport.

Bransjeforeningen hun leder er Norges største forening av akademikere, og sannsynligvis også den mest utsatte i den oljesmurte nedturen i norsk økonomi.

– Det er veldig mange i bransjen som er berørt, sier hun til E24.

– Hva er du mest overrasket over i rapporten?

– Det som overrasker meg er hvor dramatisk det egentlig er.

– Og hvor stor tall vi snakker om.

– Usikker fremtid

I følge ferske tall fra SSB anslår selskapene på norsk sokkel nå et investeringsnivå på 171 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang fra 181 milliarder fra anslaget som ble offentliggjort i slutten av august.

Det nyeste anslaget for investeringsnivået i 2015 viser et investeringsnivå på 192,8 milliarder kroner, ned fra 218,6 milliarder som man endte på i 2014.

– Når blir det bedre tider?

– Våre medlemmer har tro på at situasjonen kan bedre seg, men fremtiden er som sagt usikker, sier Randeberg til E24.

– Det er helt tydelig at dette ikke går over i morgen, sier Randeberg – og mener oljeselskapene og leverandørindustrien står overfor en krevende omstillingsperiode.

Les også

Putin og Hollande vil angripe oljetransport i IS-områder

Mer pessimistisk enn i mai

Rapporten tegner et mørkere bilde av fremtiden i olje- og gassrelaterte næringene, enn bare for et halvt år tilbake.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

USIKKER: Våre medlemmer har tro på at situasjonen kan bedre seg om et par år, men fremtiden er som sagt usikker, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randebergtil E24.

«Det er flere forhold som peker mot en forverring av situasjonen i olje- og gassvirksomheten, sammenliknet med svarene fra den tilsvarende undersøkelsen i mai», står det å lese i Tekna-rapporten.

– Vi er inne i en ganske omfattende omstilling av bransjen, sier Randeberg til E24.

Les også

Bjerke i London: Oljebremsen bremser ikke DNB

– Ledigheten vil øke

Av de som jobbet i olje- og gassvirksomhet i 2014, svarer 6,2 prosent av de spurte i undersøkelsen at de enten er arbeidsløse, har fått varsel om permittering eller oppsigelse. Av disse er andelen som har fått varsel om permittering eller oppsigelse langt høyere enn andelen som er arbeidsledige.

– Etter hvert som permitteringene går ut vil en god del av de permitterte oppleve nedbemanning, sier Tekna-presidenten til E24 – som dermed spår ytterligere kutt.

– Dere peker i rapporten på at arbeidsledigheten innen olje og gass vil øke utover vinteren 2015/2016. Hva er ditt anslag på hvor mange flere ledige vi får se i løpet av vinteren?

– Det er vanskelig å si et antall, men det vil øke.

– Vi ser at prediksjonene på utviklingen av oljeprisen varierer stort. Noen mener det vil ta seg opp fra 2017, andre mener vi står overfor en lang og seig nedtur.

Siden oljeprisen begynte å stupe i fjor sommer har mellom 25.000 og 30.000 stillinger forsvunnet i norsk olje- og gassvirksomhet.

I grafikken under kan du se NAV-statistikken på hvor mange som er helt arbeidsledige fordelt på fylker og kommuner.

(saken fortsetter under grafikken.)

Randeberg forteller at det først og fremst er leverandørindustrien som får merke oljebremsen mest.

- I oljeselskapene er det i stor grad omorganisering, mens i leverandørindustrien går man på nedskjæringer.

– Hvorfor er det slik?

– Leverandørindustrien får kniven på strupen fortere. De er avhengige av å få oppdrag fortløpende, og rammes raskere, forklarer Randeberg.

Les også

Fikk milliardkontrakt, må likevel si opp ansatte

– Det kuttes kjernekompetanse

Tekna-presidenten bekymrer seg, i likhet med fagforeningen Safe og bransjeorganisasjonen for leverandørindustrien i Norsk Industri at unødvendig mye kompetanse går tapt i kuttrundene.

– Hva er ditt råd til sivilingeniører som frykter for jobben?

– Jeg vil først og fremst gi et tråd til arbeidsgiverne, sier Randeberg først.

– Hvis vi skal ha en bærekraftig olje og gassnæring må arbeidsgiverne på banen og ta vare på kompetansen i bedriftene, og rekruttere folk for fremtiden.

– Hvis ikke så risikerer de å miste en hel generasjon, advarer Tekna-presidenten.

– Nå begynner man å kutte kjernekompetanse.

Med det så mener Tekna-presidenten at de aller klokeste hodene finner nye beiter, og ikke vil være med å bidra til at norsk olje- og gassvirksomhet kan være ledende også i fremtiden.

Hun mener det er viktig å verne om teknologimiljøene som er bygget opp i selskapene som opererer og leverer på norsk sokkel.

– Det er gjennom innovasjon og nyskapning at man skaper konkurransedyktighet, slår Tekna-presidenten fast.

Les også

- Har kostet en formue

Les også

Erna Solberg: Bekymret for om folk skjønner alvoret i oljebremsen

Les også

Næringsministeren: Slik skal Norge takle omstillingen

Publisert:
Gå til e24.no