Kutter melkeavgift for å løse smørtørken

Som et nytt grep for å avhjelpe smørmangelen, fjerner Landbruksdepartementet den såkalte overproduksjonsavgiften på melk.

LAV KVALITET PÅ GROVFORET: Den lave produksjonen fortsatte i innefôringssesongen hovedsakelig som følge av lav kvalitet på det såkalte grovfôret, som er basis for en stor del av det norske husdyrholdet. (Illustrasjonsbilde)
Publisert: Publisert:

Det er Tine som er markedsregulator for melk og som dermed sitter med ansvaret for å avpasse produksjonen til etterspørselen. Torsdag ba meierigiganten departementet om å sette overproduksjonsavgiften for kumelk innenfor kvoteordningen for melk til null.

Etter et møte med Tine, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag, besluttet Landbruks- og matdepartementet mandag at avgiften skal fjernes for kvoteåret 2011/2012. Alle som allerede har innbetalt overproduksjonsavgift får denne tilbakebetalt.

20 millioner liter

Årsaken til mangelen på blant annet smør, er den uvanlig lave melkeproduksjonen i år. Dårlige beiteforhold ga fall i melkeproduksjonen i sommermånedene. Den lave produksjonen fortsatte i innefôringssesongen hovedsakelig som følge av lav kvalitet på det såkalte grovfôret, som er basis for en stor del av det norske husdyrholdet.

Det er anslått at melkeproduksjonen for 2011 vil ende på 1.471 millioner liter, 20 millioner mindre enn prognosen i mai.

Det krever 20 liter melk å produsere 1 kilo smør, og ifølge Tine er det et udekket behov på 50 tonn smør hver uke fram til nyttår.

Full produksjon

Forrige uke ble et annet grep tatt for å sikre nok smør i butikkhyllene da tollsatsen for smør ble satt ned for hele desember. Tollen er senket fra 25,19 kroner til 4 kroner per kilo, noe som betyr nærmest fritt fram for utenlandsk smør i årets feiteste måned.

Flere melkebønder sa til avisa Nationen at smørmangelen den siste tida kunne vært unngått hvis melkekvotene hadde blitt oppjustert. De mener melkeproduksjonen kunne vært økt for å unngå smørimport.

Tine som står for rundt 70 prosent av smørmarkedet, hadde fram til forrige uke klart å levere rundt 1.000 tonn mer smør enn på samme tid i fjor. Men det var på langt nær nok for å fylle etterspørselen fra et stadig mer smørspisende folk som sverger til lavkarbo og gjør seg klar til julebakst.

– Vi produserer smør for fullt, melketilgangen er i ferd med å øke og vi kommer til å sørge for smør ut til butikker med jevne og økte leveranser i tida framover. Men det vil ikke fullt ut dekke behovet, sa konserndirektør Elisabeth Morthen i TINE til NTB forrige uke.

LES OGSÅ:

Melkebønder mener smørmangelen kunne vært unngått

Avgiftskutt på melk kan gi mer smør

TINE får smør-kritikk av Brekk

TINE ber om lavere toll for smør

Publisert:
Gå til e24.no