Posten kuttet 845 jobber i fjor: Varsler flere kutt

Norske Posten gjorde kraftige nedbemanninger i fjor, og flere skal det bli.

KUTTET SEG I PLUSS: Etter underskudd i 2015 endte Posten svakt i pluss for 2016. Selskapet kuttet 845 jobber i 2016, og varsler flere jobbkutt fremover i rapporten for fjerde kvartal. Bildet viser postterminalen på Sluppen i Trondheim.
Publisert: Publisert:

Det fremgår av Postens rapport for fjerde kvartal 2016. Den største nedbemanningen skjedde i det Posten omtaler som segment Post, med en reduksjon på 508 årsverk, mens segment Logistikk ble kuttet med 376 årsverk.

Posten skriver i rapporten at kuttene i hovedsak stammer fra den nordiske virksomheten. Omsetningen i fjerde kvartal endte på 6.432 millioner kroner, 2,9 prosent lavere enn fjerde kvartal 2015.

Omsetningen for hele 2016 endte på 24.772 millioner kroner, ned 302 millioner kroner sammenlignet med 2015.

Resultat etter skatt endte med et underskudd på 243 millioner kroner i fjerde kvartal, bedre enn samme periode i 2015, da posten tapte 508 millioner kroner. For året som helhet endte resultatet etter skatt på 39 millioner kroner, sterkere enn fjorårets underskudd på 61 millioner kroner.

Skal kutte flere jobber

I kvartalsrapporten skriver Posten at konsernet står overfor et utfordrende 2017.

Omsetningsfallet i logistikk, og et stort omstillingsbehov i postvirksomheten setter kraftig press på lønnsomheten. Samtidig viser konsernet til svak norsk BNP-vekst, og forventer fortsatt svak vekst i 2017.

Les også

550 mister jobben i Posten

Posten mener investeringer i nye logistikksentre vil være viktig for å sikre Posten og Brings konkurransekraft fremover. Disse skal bidra til mer kostnadseffektiv drift og forbedret lønnsomhet.

Fra 2018 innføres én brevstrøm med to dagers fremsendingstid. Dette vil føre til mindre frakt med fly og mer frakt med jernbane. Denne endringen vil medføre en ytterligere reduksjon i antall ansatte, og en vesentlig kostnadsreduksjon, skriver Posten i rapporten.

Mener de trenger mer penger fra staten

Samtidig varsler Posten at de trenger mer penger fra staten. Konsernet viser til at regjeringen har bevilget 177 millioner kroner til samfunnspålagte, bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester i 2017. Det er 316 millioner kroner lavere enn beregnet behov, ifølge konsernet.

Les også

Posten skulle ha 309 millioner for å levere lørdagsaviser

«Hvis bevilgningen ikke blir endret i revidert nasjonalbudsjett, blir konsekvensen at konsernet ikke får betalt for kostnadene ved å opprettholde to adresserte brevstrømmer i 2017.», heter det i rapporten.

Færre brev, mer e-handel

Justert resultat (EBITE) for hele 2016 endte på 645 millioner kroner, 41 millioner kroner lavere enn for 2015. Posten viser ikke overraskende til at brevvolumet falt betydelig i fjor (ned 10,9 prosent). Posten viser til økt digitalisering som hovedårsaken for brevfallet.

Monopolet på enkelte brevsendinger ble opphevet i 2016, men dette har ikke hatt noen stor effekt, ifølge Posten. Samtidig hadde konsernet en god vekst på 15 prosent innen e-handelsvolumet i 2016.

Selskapet har avviklet virksomheten i Bring Cargo Inrikes grunnet ulønnsom drift. Antall brukere av Digipost, postens digitale postkasse mer enn doblet seg fra 600.000 brukere i 2015 til 1,4 millioner brukere i 2016.

Les også

550 mister jobben i Posten

Les også

Posten skulle ha 309 millioner for å levere lørdagsaviser

Les også

500 mister jobben i Norpost

Les også

Virke: Flere vil ta opp konkurransen med Posten

Publisert:

Her kan du lese mer om