Sprenger fjell for 750 millioner for å bli en av de største på lakseoppdrett

De vil produsere laks slik ingen har gjort før - og sprenger fjell for 750 millioner kroner der vann fra Golfstrømmen skal ledes inn. – Fortsatt skeptisk, kontrer Naturvernforbundet.

PÅ LAND: Aldri før har et oppdrettsanlegg blitt konstruert slik det nå gjøres på Andøy i Nordland. I det utsprengte fjellet skal friskt sjøvann sirkulere. Anlegget er det første av tre planlagte for selskapet som kan bli et av landets største oppdrettsselskap.  FOTO: JAN HARALD TOMASSEN
Publisert: Publisert:

Andfjord Salmon ble stiftet i 2014 er og er nylig børsnotert. På aksjonærlistablant annet Hallvard Flatland, om enn ikke blant de største aksjonærene.

Flatlands datter Bettina sitter for øvrig i styret til lakseselskapet.

Etableringen på innersiden Andøya skaper forventning i Andøy kommune, som ifølge ordfører Knut Nordmo (Sp) har hatt motbakke lenge nok.

Og da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen besøkte anlegget tidligere i sommer karakteriserte han hele prosjektet som noe som ville vært «science fiction» for bare få år siden.

Les på E24+

I havgapet utenfor Bergen vil han produsere og forsyne Norge og Europa med hydrogen

Det beste fra to verdener

– Vi skal kombinere det beste fra sjøen med fordelene av å ha et anlegg på land, forteller oppdrettsanleggets administrerende direktør, Martin Rasmussen.

Fra sitt kontor på Sortland forklarer han at et oppdrettsanlegg på land hverken vil være plaget med at laksen kommer seg ut av merdene og ut i åpent hav, eller at den blir plaget av lus.

– Ved å hente vann på 30 meters dybde unngår vi lus og alger. Ved å hente vann på 160 meter får vi tak i golfstrømvann med høyere temperatur på vinteren. Det gir bedre vekst og mye lavere risiko for bakteriesykdommen vintersår, forklarer Rasmussen.

Utbyggingsarbeidet på Andøya startet i fjor sommer, og totalt sprenges det ut fjell til å romme 30.000 kubikk med vann.

Fortsatt jobbes det iherdig for å få anlegget klart til å ta imot den første fisken. Store gravemaskiner og enda større heisekraner jobber på spreng i de store gropene i fjæresteinene som er sprengt ut under havnivået.

Les også

Andfjord Salmon verdsettes til milliarder etter børsdebut: – Lar oss bygge verdens mest miljøvennlige anlegg

KOMBO- Vi utnytter det beste fra oppdrett på land og i sjøen. Det har ingen gjort før, sier administrerende direktør Martin Rasmussen i Andfjord Salmon. FOTO: JAN HARALD TOMASSEN

Jevn strøm av gunstig vann

Det store anleggsområdet litt nord for Dverberg på Andøya ligger ifølge gründerne i det innovative nordnorske oppdrettsselskapet svært gunstig til.

Ikke bare fordi det ligger på land.

Havstrømmen som sikrer det gunstige klimaet i Norge er midt i blinken for oppdrettsanlegget.

– Golfstrømmen sørger for at vi kan ha jevn temperatur hele året på vannet i karene på land. Om vinteren kan vi hente vann som er syv grader uten at vi trenger å bruke energi på oppvarming. Ved denne temperaturen spiser fiske bedre og vi får bedre vekst. Det er også mindre bakterier og dermed bedre fiskevelferd, sier Rasmussen.

Og han forklarer at den patenterte metoden har skapt stor interesse både fra markedet, fra andre aktører og fra investorer.

– At vi produserer mat fra laks som har det bra tror jeg har stor betydning, sier direktøren.

Anlegget bygges som et såkalt gjennomstrømmingsanlegg. Det vil si at det hele tiden strømmer ferskt vann inn i bassengene der laksen står.

Les på E24+

Børskommentar: Børsdebutantens største oppside ligger trolig i grønnfargen

GUNSTIGI Andfjorden på Andøya, så nært Golfstrømmen som det er mulig å komme ligger det utsprengte området som snart skal produsere 10.000 tonn laks.   FOTO: JAN HARALD TOMASSEN

Kan bli en av de største

Oppdrettsselskapet som nå bygger sitt anlegg på østsiden av Andøya har tillatelse til å produsere 10.000 tonn fisk der. I tillegg har selskapet flere lokasjoner der det er planer om tilsvarende utbygging.

– I dag har vi tillatelse til å produsere 10.000 tonn fisk. Men vi har et mål om å komme opp i en produksjon på 70.000 tonn ved å ta i bruk flere lokasjoner, forteller Rasmussen.

Det vil gjøre selskapet til landets fjerde største lakseprodusent.

– Og målet vårt er at denne fisken skal produseres på en bærekraftig måte som også er positiv både for miljøet og samfunnet, forklarer Rasmussen.

Les også

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg åpnes

Selskapet for øvrig tett samarbeid med nabobedriften Andøytorv, slik at restavfall kan utnyttes kommersielt.

– Vi har kontroll på organisk avfall og anser det som en ressurs vi vil ta vare på, sier han.

– Men oppdrett er jo omdiskutert og kritisert for å ha negativ påvirkning på omgivelsene?

– Alle andre får gjøre det på sin måte, men vårt fokus er å ta det beste fra tradisjonelt oppdrett i sjø og kombinere det med fordelene av å være på land. Laks er viktig for Norge og næringen må finne løsninger for videre vekst. Her skjer det mye spennende og Andfjord er et av konseptene i denne utviklingen, sier Rasmussen

Oppdrettsplanene kan ifølge selskapet selv gi flere hundre arbeidsplasser når alt er i drift, og Martin Rasmussen forteller at de har ikke blitt møtt med mye motstand, slik oppdrettsplaner ofte gjør.

– Andøy kommune har virkelig stått på for at vi skal kunne realisere disse planene, sier han.

Fortsatt skeptiske

Men lakseoppdrett skaper ofte store diskusjoner, både fordi anleggene kommer i konflikt med fiskeri, påstander om forurensning av havbunn og negative konsekvenser for andre arter.

KRITISK: Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet vil ikke ha oppdrett på land. FOTO: NATURVERNFORBUNDET

Og heller ikke oppdrett på land er godt nok, mener Naturvernforbundet.

Fagleder Arnodd Håpnes sier de er svært skeptiske til oppdrett på land fordi det skaper et nytt stort arealpress på ofte sårbare områder i strandsonen.

– Presset her er allerede formidabelt ifra hytter, brygger og industri, sier han og forklarer at Naturvernforbundet ønsker all oppdrett over i lukka anlegg i sjø og ingen nyetableringer inntil dette kan realiseres.

– Lukka anlegg i sjø er den eneste måten som kan redusere og fjerne de store ødeleggende effektene knyttet til lus, forspill, rømming, organisk materiale på avveie, mener Håpnes.

– Vi klapper, jubler og heier

På Andenes sitter imidlertid ordfører Knut Nordmo og er svært så fornøyd med oppdrettsplanene i kommunen.

– Vi klapper, jubler og heier. Andøy kommune har hatt nok motvind de siste årene, så nå trenger vi sårt utvikling, sier han. Friskt i minne har den omdiskuterte nedleggelsen av Andøya flystasjon og flytting av overvåkningsflyene til Evenes.

Ordføreren føler seg sikker på at etableringen både vil skape etterlengta aktivitet, arbeidsplasser og ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Og om skepsisen til Naturvernforbundet sier Nordmo at all menneskelig aktivitet vil sette spor.

Les også

Nye Endúr skal vokse på oppdrett, ikke olje og gass

– Sett opp mot den totale lengde strandsone vi rår over så mener jeg det fortsatt er strandsone igjen både til oppdrett og til andre, sier han.

Nordmo forteller at utgangspunktet for etableringen av oppdrettsanlegget er et kommunalt prosjekt for en tid tilbake som handlet om å kartlegge muligheter i Andfjorden.

– Vår nærhet til Golfstrømmen er jo unik. Det må vi utnytte, sier han.

Nordmo er også glad for at anlegget har en plan for å ta vare på og utnytte avfallsstoffene.

– Jeg tror det ligger mange muligheter også der, sier han optimistisk.

Drevet av lidenskap

Ideen til det spesielle anlegget med utsikt til det evige havet nordover, og Senja i øst er det en for tiden ferierende styreleder Roy Pettersen som har.

– Drivkraften er både lysten til å skape noe lokalt i Andøy og få til noe nytt. Jeg har jo jobbet lenge med produksjon av matfisk og det vi nå gjør er et kvantesprang med tanke på bærekraftig produksjon, sier han.

Pettersen er trygg på at det ikke lenger er store utfordringer i veien.

– Vi har folkene på plass, vi har kapitalen på plass og jeg kan ikke se at det skulle være noe usikkerhet knyttet til prosjektet.

Planen er at anlegget ved Andfjorden skal være ferdig i løpet av andre halvår i år.

FERDIG: Slik vil det ferdige anlegget ved Andfjorden se ut
Publisert: