Giftige alger herjer: Et varslingssystem som kunne begrenset skadene ble avviklet i 2010

Flere forsikringsselskaper sørget for at norske oppdrettere visste når dødsalgene spredte seg. Men etter flere år uten alger, stoppet finansieringen fra forsikringsbransjen.

VARSLET: Et varslingssystem for oppdretterne ble opprettet på 90-tallet og sørget for at bransjen visste når det var fare på ferde. Men i 2010, ble prosjektet lagt ned, hovedsakelig på grunn av finansieringsmangel. Her fra lakseoppdrett på Senja.

Foto: Michael Ulriksen
  • Pål A. Solheimsnes
Publisert: Publisert:

Tusenvis tonn oppdrettslaks dør i merdene i Nordland og Troms. I over en uke har den giftige algen Chrysochromulina spredd seg til flere oppdrettsanlegg i Norges to største fylker for fiskeoppdrett.

Tapene er enorme, særlig for enkelte aktører, som har mistet flere hundre millioner kroner i verdier.

Fra tidlig på 90-tallet og frem til 2010 finansierte fire forsikringsselskap et varslingssystem som kunne ha hjulpet. Men på grunn av at det aldri kom et stort utbrudd, ble finansieringen stoppet og prosjektet avsluttet.

Les også

Søren Balteskard var en av de første som ble truffet av giftalgen: – Det gikk bare et øyeblikk, så begynte det å regne død fisk

Varslingstjenesten

– Vi hadde prosjektet «Varsling og beredskap» finansiert av fire forsikringsselskaper, men de falt ut ett etter ett, sier Gunvor Øie, som er forskningssjef i Sintef.

Mens prosjektet var aktivt sendte de ut ukentlige rapporter som viste kart, værdata og algesituasjonen langs kysten, med forslag til hva oppdretterne burde gjøre.

– Det tror jeg de satte pris på og det var flere som ønsket at vi skulle fortsette. Men forsikringsselskapene trakk seg siden det ikke var så mye giftige alger, og prosjektet ble avsluttet i 2010, sier Øie.

Dersom noen av oppdrettsanleggene merket noe uvanlig, som at fisken oppførte seg rart, sendte de prøver til Sintef. Der tok de prøver og om de fant en giftig alge kunne budskapet bli sendt til alle andre oppdrettsanlegg i området.

Dette er viktig for å kunne sette i gang tiltak umiddelbart og begrense skadene

– Om man vet om algeoppblomstringene i god tid kan man gjøre noen tiltak, som å avslutte fôring, flytte fisk eller senke fisken til dypere vann. Det er noen tiltak man kan ta, men det som virkelig hadde vært greit, hadde vært om man fikk litt mer forståelse for økosystemet, sier Øie.

Man kunne også sette i gang med nødslakting.

– Varslingstjenesten gjaldt ikke bare alger, men også akutt forurensing og oljeutslipp, ekstremvær og bølger, risiko for ising om vinteren og så videre. Det var også informasjon om diverse miljøproblemer i Canada og Chile for eksempel, sier seniorbiolog Karl Tangen, som jobbet med varslingstjenesten.

Les på E24+

For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

Avsluttet fordi ingenting skjedde

– Dette prosjektet oppsto etter en stor algeoppblomstring på Vestlandet der flere anlegg ble rammet. Men etter flere år skjedde det ingenting, og det var ikke mange aksjoner som ble satt i gang som en del av prosjektet. Det ble diskusjoner om hvem som skulle ta regningen, og det endte opp med å svinne hen, sier Jon Berge som er kommunikasjonssjef i If Forsikring, som er et av forsikringsselskapene som finansierte prosjektet.

Han sier at de støttet prosjektet både fordi algeoppblomstring kunne føre til store kostnader for forsikringsselskapene og oppdrettsselskapene, men også for å lære mer og forebygge.

– I dag kan man argumentere for at næringen og kanskje myndighetene i større grad bør finansiere forebygging, slik som ellers i samfunnet. Næringen går jo selv på store tap, selv om de har forsikring, sier Berge.

– Oppdrett er ekstremt viktig for oss som land – Norge har interesse av å vite mer om dette.

– Kommer dere til å finansiere et slikt prosjekt igjen?

– Vi har ikke diskutert dette nå, men vi vil gjerne være med å dele vår kunnskap om dette. Men det er nok næringen selv som vet mest og de er jo ressurssterke og kan håndtere prosjekter som dette.

Også Gjensidige var en del av prosjektet, og var ifølge Sintef en av de mest aktive partnerne, men opplyser til E24 at alle som jobbet med varslingssystemet har sluttet, og at det ikke finnes informasjon om deres egne vurderinger av det. Det er usikkert hvilket årstall Gjensidige droppet ut.

Les også

– Det gikk bare et øyeblikk, så begynte det å regne død fisk

Les også

Vet ikke hvor giftalgene beveger seg nå – Kjemper mot klokken

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oppdrettsnæring

Flere artikler

  1. Fiskeriministeren om dødsalgen: Naturlig å drøfte tiltak for å hjelpe oppdrettsbransjen

  2. Betalt innhold

    For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

  3. «At det ikke har skjedd på 25 år, må nesten regnes som en kuriositet»

  4. Havforskningsinstituttet: – Oppdrett har ikke skylden for algeoppblomstring

  5. Sjømatanalytiker: – Forbrukere trenger ikke bekymre seg for «dødsalgene»