Hans Jacob Sundby.

Det er barna som blir taperne i Norgeshistoriens mest vellykkede velferdsmodell

Børskommentator Johann D. Sundberg raljerer med Norges største private barnehagekjede når vi i Læringsverkstedet påpeker at regjeringens lovforslag om å splitte opp våre barnehager til 250 selvstendige selskaper, vil øke byråkrati, gi mindre penger til barna, gi politikerne mindre kontroll, og svekke ansattes rettigheter.

 • Hans Jacob Sundby
  Eier, Læringsverkstedet
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Sundbergs reaksjon viser manglende kunnskap om en allerede gjennomregulert sektor som ikke kan sammenlignes med ett hvilket som helst annet aksjeselskap.

Landets 3.000 private barnehager er enig med politikerne om at samfunnet må ha innsyn i en sektor som er skattefinansiert.

I 2019 startet Kunnskapsdepartementet en utredning hvor hensikten var å finne det beste alternativet for å oppnå målet med innsyn i private barnehagers forvaltning av tilskudd. Etter to års utredning, konkluderte departementet etter en konkret helhetsvurdering, med at krav om regnskapsmessig skille fremfor egne selskaper er best egnet til å regulere den private barnehagesektoren.

Les på E24+

Når Læringsverkstedet fremstiller Olav Thon som en økonomisk masochist, blir det for dumt

Læringsverkstedet støtter departementet sin holdning om at alle barnehager kan være samlet i et selskap uten annen næringsvirksomhet, og at en ikke har kjøp eller salg av tjenester mellom barnehagene og nærstående selskaper.

Alle private barnehager fører i dag regnskap ved at hver enhet er adskilt, og man rapporterer regnskap for den enkelte barnehage til myndighetene årlig.

Nå skal vi pålegges, imot vår vilje, å splitte våre barnehager ut i 250 selskaper som må driftes i henhold til aksje- og regnskapslov; vi tvinges til å begynne å kjøpe og selge tjenester som regnskap, IT, HR, opplæring og mer, beregnet til 30.000 internfakturaer hvert år.

Folk flest forstår at dette betyr at vi må ta penger fra barna og bruke de til byråkrati, og det vil gi mindre transparens enn det det er i dag.

Flere fagmiljøer deltok i departementets utredning. BDO konkluderte med at regnskapsmessig skille basert på en instruks der eiendeler skal rapporteres likt uavhengig av eierskap, er bedre egnet for kontroll og tilsyn enn egne rettssubjekter.

Handelshøyskolen Universitetet i Agder påpekte at «oppsummert synes forslaget om selvstendige rettssubjekt å medføre betydelig ressursøding med mindre transparens.» BDO viser til at konkursfaren øker når en fjerner det solidariske ansvaret alle barnehager samlet i et selskap har ved å betydelig øke risikoen ved å innføre krav om egne rettssubjekt.

Les også

Frykter ny barnehagelov: – Vil bli norgeshistoriens største tvangsoppsplitting

KPMG skriver i sin rapport: «Selvstendig rettssubjekt løser ikke problemstillingen tilknyttet innsyn og kontroll» og at de ikke kunne identifisere at et krav om selvstendig rettssubjekt skulle kunne gi noen tilsvarende nytteverdi for de offentlige myndighetene eller andre aktører.

Arbeidsrettsjurister gjør de ansatte oppmerksomme på at deres rettigheter svekkes når stillingsvernet begrenses ned til en enkelt barnehage. Ap med støtte fra SP går nå altså imot alle disse faglige utredningene og anbefalingene, og vil pålegge 700 barnehager i Norge å reorganisere sin virksomhet.

BDO på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, anslår kostnaden til økt byråkrati til over en milliard over 10 år. Det er penger sektoren heller skulle ha brukt på kvalitet og barna, spesielt når samfunnet i tillegg får mindre innsyn i private barnehager. Man tar penger bort fra barna og svekker de ansattes rettigheter og tvinges til å bruke pengene på regnskapsførere og revisorer.

Rundt 30-40 prosent av landets private barnehager må omorganisere seg; alt fra de som har under ti barnehager i samme rettssubjekt, til de som har mange. Dette vil ramme alle typer eierskap.

Derfor reagerer flere private barnehageaktører, som stiftelsen Kanvas, Misjonssambandet og Læringsverkstedet, på at Ap i denne saken velger ideologi fremfor fagkunnskap. Det er barna som blir taperne i det som er Norgeshistoriens mest vellykkede velferdsmodell; private og kommunale barnehager.

Forslaget forskjellsbehandler privat og offentlig eierskap ved at
kommunene står fritt til å organisere seg slik de mener er best, private eiere fratas denne muligheten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Læringsverkstedet
 2. KPMG
 3. Kunnskapsdepartementet
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Senterpartiet (Sp)

Flere artikler

 1. Frykter ny barnehagelov: – Vil bli norgeshistoriens største tvangsoppsplitting

 2. Betalt innhold

  Når Læringsverkstedet fremstiller Olav Thon som en økonomisk masochist, blir det for dumt

 3. Betalt innhold

  Slik drysset millionene over et knippe Argentum-ansatte

 4. Ledere i app-selskap måtte gå etter varslersak

 5. Direktorat setter i gang tilsyn med barnehager i storkjede