Liten økning i industriproduksjonen

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til den samlede oppgangen.

Illustrasjonsfoto fra Hydro Aluminium Karmøy
Publisert:

Norsk industriproduksjon økte med 0,3 prosent fra mai til juni, viser viser sesongjusterte tall fra SSB.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til veksten, med en samlet oppgang på 3,3 prosent.

Maskinreparasjon- og installasjon bidro mest til å dempe oppgangen i industriproduksjonen, med en nedgang på 2,4 prosent.

Moderat nedgang i kvartalet

Industriproduksjonen hadde en nedgang på 0,5 prosent i andre kvartal i 2022, sammenlignet med første kvartal i år.

Det var særlig kjemiske råvarer og trelast- og trevareindustri som bidro til den samlede nedgangen i industriproduksjonen i kvartalet. Fallet innen kjemiske råvarer kan sees i en sammenheng med vedlikeholdsstans ved enkelte virksomheter i næringen, skriver SSB.

Dataindustri og elektrisk industri hadde på den andre siden en oppgang på 4,6 prosent.

Industriomsetningen ned i juni

Fra mai til juni var det en nedgang i industriomsetningen på 0,7 prosent, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.

Metall- og maskinindustrien bidro mest til nedgangen i omsetningen fra mai til juni, med en nedgang på henholdsvis 6,7 og 7,9 prosent.

Økt omsetning innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetningen i perioden, med en oppgang på 9,8 prosent.

Til sammenligning falt norsk industriproduksjon 2,2 prosent fra april til mai.

Publisert: