Historisk matmakt-enighet

Høyre, SV, Frp, Venstre, KrF, Rødt og MDG har kommet til en historisk enighet om regulering av dagligvarehandelen, som de tror kan gi deg lavere matpriser.

RAKK DET: Rødts Marie Sneve Martinussen, kom løpende og rakk gruppebilde, sammen med Venstres Alfred Bjørlo, SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Frps Bengt Rune Strifeldt, Høyres Lene Westgaard Halle og MDGs Rasmus Hansson.
Publisert:

På Løvebakken foran Stortinget i formiddag samlet en historisk flertall seg, for å feire en enighet de mener kan gi deg lavere pris på mat, som følge av bedre konkurranse.

I dag domineres dagligvarebransjen av tre store aktører: Norgesgruppen, Coop og Rema.

Målet med endringene er bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg.

– Flertallet tar grep

– En flertall på Stortinget tar nå grep for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Høyres Lene Westgaard-Halle, som sammen med SVs Torgeir Knag Fylkesnes har tatt initiativet til kompromisset.

– Konkurransen er i dag dårlig fordi vi har få aktører, høye matvarepriser og dårlig utvalg sammenlignet med våre naboland, sier Westgaard-Halle.

HOVEDGREPET: Høyres Lene Westgaard-Halle sier hovedgrepet er at matprodusentene nå må dokumentere hvorfor en kjede får en bedre pris enn en annen.

Hun sier de tror disse grepene er et skritt på veien til å flytte mer makt over fra de mest dominerende kjedene og leverandørene, og over på forbrukeren.

– Rent konkret, hva foreslår dere?

– Det er flere ting, men sentralt står våre forslag som skal hindre prisdiskriminering, altså at leverandørene av mat gir ulike innkjøpspriser til de ulike dagligvarekjedene.

Hun utdyper:

– Må begrunne

– Det vi gjør er å innføre et krav om at matleverandøren må begrunne hvorfor de gir ulike priser til dagligvarekjeden.

– Som Konkurransetilsynet i sterkere grad enn nå pålegges å undersøke og følge opp?

– Ja.

De foreslår også endringer i regelverket når det gjelder kjedenes bruk av såkalte egne merkevarer (EMV).

– Næringsminister Jan Christian Vestre har vært veldig klar på at han ønsker at dette skal utredes før det vedtas. Hvorfor trosser dere ham?

 – Vi får i realiteten en utredning, fordi vi ber om at forslaget sendes på høring. Da får du den runden der alle kan komme med innspillene sine og du får den gode, trygge forankringer, sier Westgaard-Halle.

SV fornøyd

Det var SV og Venstre som tok initiativ til reguleringen.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier de er glad for å ha fått på plass en flertallsløsning.

– Vi har fått på plass et ganske bred kompromiss, som til sammen blir en ganske stor reform der det skal utvikles regler som gjør at Konkurransetilsynet faktisk tar tak i usaklig prisdiskriminering slik at du ikke har store forskjeller mellom enkeltaktører i innkjøpspris og at dette kan komme vanlige folk til gode.

KLAR: SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier marsjordren er krystallklar.

– Krystallklar marsjordre

Han sier de legger opp til et endelig vedtak neste vår.

– Men marsjordren fra Stortinget er krystallklar: Vi skal ikke ha usaklig prisdiskriminering.

De Grønnes Rasmus Hansson sier det slik:

– Det handler om å dempe markedsdominans. Det er en tydelig melding.

Frps Bengt Rune Strifeldt sier det ikke er de som trosser regjeringen.

– Det er regjeringen som trosser stortingsvedtakene fra forrige periode, som ikke er fulgt tilstrekkelig opp. 

– Er det den forrige regjeringen eller den nåværende som har ansvar for det?

– Jeg vil vel si begge, men det er klart handlingsrom innenfor konkurranselovgivningen i dag og handlingsrom for Konkurransetilsynet til å ta tak i dette.

Peker på Norgesgruppen

– Er det det den største aktøren Norgesgruppen dere nå skal ta?

Venstres Alfred Bjørlo svarer slik:

– Nei, ikke Norgesgruppen spesielt. Dette er en bransje med veldig mange sterke aktører på flere sider. Det er litt av det som er poenget her også. Vi har laget en samlet politikk for å vise at her tar vi ikke den ene sitt parti mot den andre.

MAKT: Venstres Alfred Bjørlo sier de vil begrense dagligvarekjedenes makt.

– Men Rema og Coop er sannsyligvis mest positiv til denne løsningen?

– Vi får høre hva de sier. Men vi er tydelig både mot kjedenes sin makt og maktforhold på leverandørsiden.

Rasmus Hansson er uenig. Han kaller en spade for en spade.

SPADE: De Grønnes Rasmus Hansson kaller en spade for en spade.

– Det er ingen tvil om at spaden heter Norgesgruppen i dette tilfellet. Når det gjelder markedsmaktproblematikken, så tenker vi særlig på Norgesgruppen. Men også det faktum at vi har tre helt dominerende aktører.

– Jeg tror det siste er det viktigste poenget. Vi har bare tre aktører i dagligvaremarkedet. Norgesgruppen er flinke til å forhandle og de gjør jobben sin. Og så er det vår jobb å regulere rammene til både Norgesgruppen, Rema og Coop, sier Høyres Westgaard-Halle.

– To familier eier nesten alle butikker

Rødts Marie Sneve Martinussen sier reglene i dag er generelle.

– Det at det er så få aktører at de føler seg personlig truffet. Situasjonen i daglivarebransjen er at to familier eier nesten alle butikker i Norge. Det mener Rødt er et problem. Vi kunne tatt hardere i, men vi er veldig fornøyd med at flertallet går inn for det vi mener er gode skritt i riktig retning.

– Utrede, utrede, utrede

Venstre-Bjørlo sier de har fått nok at utredninger i denne saken.

– Regjeringen varsler at de vil utrede, utrede, utrede. Vi er tydelige på en del punkt og går rett på sak. Vi skal få på plass en tydelig merkeordning for EMV og vi skal ha på plass forskriften på prisdiskriminering.

KOMITÉLEDER: Willfred Nordlund sitter klar til å snakke med opposisjonen på kontoret. Han sier at de har vært i forhandlinger inntil nå.

Tror på enighet

Komitéleder Willfred Nordlund (Sp) sier at Senterpartiet og Arbeiderpartiet var i forhandlinger med opposisjonen inntil i går kveld og han tror fremdeles at de kan bli enige. 

Han sier at de er enige i mye av substansen, men han sier at regjeringspartiene på Stortinget ønsket å gå lenger.

– Vårt mål er fortsatt å få til en enighet. Vi var klare til å gå lengre, men registrerer at de andre ikke hadde tid til å vente til at vi fikk områdd oss på siste utkast, sier Nordlund til VG.

Nordlund sier at hovedforskjellen på opposisjonen og regjeringspartiene er at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker en permanent lovendring, mens forslaget fra opposisjonen er en midlertidig forskrift. 

– Vi ønsker bredest mulig flertall som gir et signal til dagligvarebransjen og matbaronene at vi vil sikre konkurransen og gi et større og bedre utvalg til norske forbrukere, sier han.

«FERJEPOLITISK WONDERBOY»: Aps Per-Vidar Kjølmoen på valgkampturné sammen med partileder Jonas Gahr Støre i fjor sommer.

– Opptatt av kjedemakt

Også Arbeiderpartiet tror og håper på en historisk enighet:

– Jeg tror og håper på enighet i komiteen. Vi har vært opptatt av kjedemakt lenge, sier Aps fraksjonsleder i komiteen, Per-Vidar Kjølmoen, til VG.

– At opposisjonen nå kaster seg på og har lyst å være med synes vi er bra. En del av dem satt i posisjon i åtte år i regjering, og var da mye mindre offensive.

Han understreker at mange av forslagene som opposisjonen har lansert kommer fra Ap og Sp.

– Jeg opplever at vi står nært hverandre politisk.

HÅPER Å FÅ MED REGJERINGEN: Dette flertallet av partier sier de håper på og regner med at regjeringspartiene Ap og Sp også blir med og samler seg om et bredt forlik i dagligvarestriden.

Stor uenighet

VG har skrevet flere saker den siste uken om lobbyisme fra ulike aktører i dagligvarebransjen.

Rema og Oda står på den ene siden og Norgesgruppen på den andre.

Norgesgruppen har argumentert for at de opprinnelige forslagene til både Høyre og SV i konkurranselovgivningen kan gi dyrere mat.

Westgaard-Halle sier høringen vil avklare det.

– Jeg håper at regjeringspartiene kommer til å støtte oss når denne saken behandles 30. mai, sier hun.

– Fantastiske nyheter

– Det er fantastiske nyheter, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge.

– All honnør til spesielt Høyre  og SV som har gått i bresjen for dette. For Coop som er eid av forbrukerne er det ingen ting som er bedre enn å flytte mer makt ut til forbrukeren. Dette vil minske makten til NorgesGruppen og de største leverandørene.

Også Oda er strålende fornøyd:

– Dette er historisk seier for norske forbrukerne. Dette kommer til å dra matprisene ned. Stortinget har aldri vært tydeligere på at usaklig prisdiskriminering skal slåes ned på. Nå må Regjeringen følge opp og få ut denne forskriften så fort som mulig, skriver administrerende direktør Karl Munthe-Kaas i en e-post til VG.

I en tidlig utgave av denne saken, lå en feil gjengivelse av flertallets forslag.

Det ble rettet kl 1133.

Publisert: