Drivstoff-forvirring etter Barth Eide-uttalelser

Støre-regjeringen vil «redusere» drivstoffavgifter, ifølge Hurdalsplattformen. Men klimaminister Espen Barth Eide (Ap) sier fredag at «drivstoffavgifter vil etter hvert gå opp» – og at det «selvfølgelig» vil øke prisen ved pumpene.

NYE SIGNALER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier drivstoffavgiftene skal opp.
Publisert: Publisert:

De nye uttalelsene møtes med forvirring og skuffelse – men også økt optimisme i klimabevegelsen.

– Dette smaker av løftebrudd fra regjeringen fra dag én. Her må regjeringen raskt rydde opp og avklare, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, til E24.

– Dette var en fin oppklaring. Det er viktig at drivstoffavgiftene går opp. Det handler ikke om å plage vanlige folk, men å få fart på det grønne skiftet, sier Zero-sjef Sigrun Gjerløw Aasland.

Skrev om avgiftsreduksjon

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at «CO2-avgiften skal gradvis økes».

Likevel så Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ut til å ha innkassert en viktig seier.

Regjeringspartiet har vært svært opptatt av at klimapolitikken ikke rammer folk som føler seg avhengig av fossilbil, særlig i distriktene – og i plattformen står det at regjeringen vil:

«Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert veibruksavgift».

Det fikk flere til å juble.

– Ap og Sp gir viktige løfter til alle som er avhengige av bilen i hverdagen, sa NAF-sjef Stig Skjøstad onsdag.

– NAF forventer at pumpeprisen ikke går opp med dette, la han til.

Les også

Vedum om avgifter på bensin og diesel: – Skal gjøre det på en måte som ikke slår for skjevt ut

Barth Eide: Pumpeprisen går «selvfølgelig» opp

Men klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier nå at avgiftene på bensin og diesel skal opp – ikke ned.

– Ja, de vil gå noe opp, men de vil gå mindre opp enn de hadde gjort hvis man ikke dempet effekten av selve CO2-prisen, sier Barth Eide i Politisk kvarter på NRK fredag.

De samlede avgiftene på bensin er i år 6,38 kroner, fordelt på CO2-avgift og veibruksavgift.

Ved å senke veibruksavgiften, kan regjeringen, hvis den ønsker, redusere de totale drivstoffavgiftene til tross for økt CO2-avgift, slik at sluttprisen ved pumpene faktisk går ned.

Men Barth Eide avviser at dette er planen: Han sier effekten av økt CO2-avgift heller skal begrenses, slik at fossil-billistene «delvis skjermes».

– På sikt vil selvfølgelig også pumpeprisen gå opp, fastslår han.

Viser til det samlede avgiftstrykket

De nye uttalelsene forvirrer NRKs programleder:

– Men dere skriver i regjeringsplattformen at dere skal redusere avgifter som rammer folk flest, for eksempel elavgift og drivstoffavgifter. Gjelder ikke dette?

– Jo, det som gjelder er at når en avgift går opp, så skal en annen gå ned, for vi ønsker ikke at det samlede avgiftstrykket skal gå opp.

– Det du sier er at bensin- og dieselavgiftene vil gå noe opp, men samtidig skriver dere at dere vil redusere drivstoffavgiftene?

– Man må lese hele den plattformen i sin sammenheng. Da sier vi at vi skal kompensere for den økningen, gjennom blant annet redusert veibruksavgift.

Les også

Støre-regjeringen lover skattekutt for de som tjener under 750.000 i året

Barth Eide sier det er et «litt komplisert regnestykke», slik at regjeringen må komme tilbake med detaljer i budsjettet.

– CO2-avgiften skal gå opp, og så skal vi gi en delvis kompensasjon for det, blant annet med redusert veibruksavgift.

– Så punktet om at dere vi redusere drivstoffavgfitene samlet, det gjelder ikke?

– Det samlede avgiftstrykket skal ikke gå opp. Men drivstoffavgifter vil etter hvert gå opp, svarer Barth Eide.

Skuffet

NAF får det ikke til å stemme med løftene som kom for bare noen dager siden:

– På onsdag erklærte regjeringen at de vil redusere avgifter som rammer folk flest, og trakk frem drivstoffavgifter som en slik avgift. To dager etterpå mener Aps klimaminister noe annet, påpeker Handagard.

Hun mener noen bør forklare seg.

– Regjeringserklæringen er i tråd med det Senterpartiet har lovet i valgkampen om at drivstoffavgiftene skal reduseres. Ap har ikke vært like tydelige, men også de lovet at distriktene skulle skjermes fullt ut, vektlegger hun.

Handagard viser til at utslippene fra personbiler i Norge går ned.

– Persontransporten er i ferd med å overgå sine klimamål og folk går over til elbil i et høyt tempo. Det er derfor unødvendig å øke avgiftene på drivstoff. Ap/Sp-regjeringen bør heller konsentrere seg om å oppfylle løftene de har gitt om å sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet, i tillegg til å reversere Solberg-regjeringens dårlige avskjedsgave til bilistene om å innføre omregistreringsavgift på elbiler.

Mener regjeringen burde gått lengre

Zero mener derimot det er viktig at også fossilbiler rammes av økte avgifter for å intensivere det grønne skiftet. De setter pris på Barth Eides uttalelser.

– Regjeringen sier jo veldig tydelig i plattformen at CO2-avgiften skal opp, men var uklare på hvem som får unntak, Gjerløw Aasland.

Hun sier punktet om reduserte drivstoffavgifter kunne tolkes som at det nå ville bli billigere diesel og bensin, og sier seg fornøyd med at det ifølge Barth Eide ikke er tilfelle.

– Så skulle vi likevel ønske at man ikke kompenserte for økt CO2-avgift ved å senke veibruksavgiften, slik han sier de vil gjøre.

Publisert: