INNSIDESIKTEDE FRED. INGEBRIGTSEN: - Nekter å gi fra seg innsiderapport

Investor Fred. Ingebrigtsen og hans medsiktede nekter å gi fra underlagsmaterialet i rapporten som «frikjenner» dem fra innsidesiktelsene.

FRA LYSTIGERE DAGER: Fred. Ingebrigtsen er fortsatt siktet for ulovlig aksjehandel. Bildet er fra før Politiet i Rogaland siktet ham i saken.
Publisert:

- Vi har bedt om underlagsmaterialet fra rapporten, og har fått deler av den. Men vi får ikke oversendt alt materialet, sier politiadvokat Gro Stangeland til E24.

I mars presenterte statsautorisert revisor Svein Erga en rapport som konkluderte med at det politiet anser som ulovlig innsidesalg av aksjer i finanskonsernet Acta, i realiteten var et tvangssalg fra bankenes side. Forsvarerne for Ingebrigtsen og de seks andre mener dette tvinger frem en henleggelse av saken.

Les også: - Innsidehandel i Acta var tvangssalg

Det er ikke Stangeland enig i. Hun synes ikke rapporten er et avgjørende bevis.

- Men uansett, så lenge ikke vi får etterprøvet dette materialet, kan ikke våre revisorer vurdere det grundig, sier Stangeland.

Ingebrigtsens forsvarer Bjørn Stordrange sier til E24 at ikke husker detaljene rundt rapporten.

- Jeg kan på stående fot ikke erindre om politiet har bedt oss gjøre noe vi ikke har gjort, sier Stordrange.

Forsinket

Det er nå ett år siden Økokrim slo til mot Ingebrigtsen og de medsiktede i en storstilt razzia, som skulle avdekke at det hadde foregått ulovlig innsidehandel i Acta-aksjen ved flere anledninger. Ifølge politiet skal Ingebrigtsen ha lekket fortrolig informasjon til sine medsiktede, og alle de seks skal ha gjort ulovlige aksjehandler på bakgrunn av denne informasjonen. For første gang ble også "mafiaparagrafen" brukt i en økonomisk sak (se faktaramme til høyre).

Politiet indikerte først at etterforskningen ville være ferdig frem til jul, deretter indikerte de mars-april. Nå vil ikke Stangeland gi noen vurdering.

- Selv om vi allerede fra start av skjønte at dette var en stor sak, så vi nok ikke omfanget av den. Vi undervurderte sakens størrelse, sier Stangeland.

Politiadvokaten peker på at det har tatt lang tid å samle inn materialet og gjennomgå dette.

- Jeg oppfatter de siktede som samarbeidsvillige, og vi sikret oss store beslag i forbindelse med aksjonen. Dette har gjort at saken tar tid, sier Stangeland.

- En påkjenning

- Spørsmålet om hvor saken står er meget betimelig, sier Stordrange.

Han peker på at de siktede alle har forsøkt å tilskynde prosessen med de virkemidlene de har.

- Vi har samarbeidet med politiet helt fra starten, og har gitt dokumentasjon og forklaringer på alt politiet har bedt om, sier Stordrange, som også legger til at den lange etterforskningstiden har vært tøff for Ingebrigtsen.

- Enhver som blir siktet i en sak av slik alvorlig karakter, preges av det. Også Fred. Ingebrigtsen, sier Bjørn Stordrange.

Gro Stangeland sier hun forstår Ingebrigtsens utålmodighet.

- Jeg har stor forståelse for at de siktede ønsker at saken skal etterforskes ferdig, men vi må bruke den tiden vi trenger, sier Stangeland.

Ingen endringer

Ifølge Stangeland er det ikke gjort endring i siktelsene, eller i antall siktede.

- SIktelsene er som før, det er ikke gjort noen endring i dem, sier Stangeland.

Følg norsk næringsliv på E24.

Publisert: