Norge er Schengen-versting i behandling av russere

Til tross for uttalte mål om mer samkvem og en visumfri grense til Russland, praktiserer Norge det strengeste innreiseregimet for russere som ønsker å dra inn i Schengen.

TØFF GRENSEPOST: Grensestasjonen på Storskog utenfor Kirkenes er en av russernes mest popuære innfartsårer til Norge. Her er statsminister Jens Stoltenberg på besøk.

Erlend Aas
  • NTB
Publisert: Publisert:

Russere som skal til Norge blir avkrevd en invitasjon, ikke bare som grunnlag for visumsøknaden, men også ved innreise til Norge.

- Det finnes to forordninger i regelverket som Justisdepartementet bruker som skal være forankret i Schengen-regelverket. Men den eneste plassen dette praktiseres er på Storskog og ved innreise til flyplassen i Tromsø. Ingen andre Schengen-land enn Norge praktiserer dette, sier lederen for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen, til NTB.

- Kaldkrigsholdninger

Årsaken til at Norge er Schengen-versting er ifølge Rafaelsen at det sitter byråkrater med gamle mistenksomme kaldkrigsholdninger overfor russere og innfører regler andre land ikke praktiserer,

- Jeg har holdt på med dette i 20 år og har kommet fram til at fordi at makta sitter så langt unna russergrensen, så forstår de ikke utfordringene vi har, sier Rafaelsen.

Han viser til at russiske grensepasseringer til Finland økte med 100 prosent i de fem første månedene i år, mens Storskog kan vise til 20 prosents økning. I UD får NTB opplyst at tallene er korrigert og nå antyder en vekst på 40 prosent over Storskog.

Motstand

- Vi framstår som ikke gjestfrie i motsetning til finnene. De som har vært den største trusselen mot en utvidelse av barentssamarbeidet har vært UDI og Justisdepartementet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har vært en veldig stor pådriver for lettelser, men han har møtt veldig stor skepsis i UDI. De har ikke skjønt at muren falt i 1989, sier Rafaelsen.

Detaljert

Utenriksdepartementet vil ikke uttale seg i denne saken, og viser til Justisdepartementet. De som inviterer russere til Norge må fylle ut et omfattende skjema. Her må referansepersonen i Norge redegjøre i detalj om hvordan man kjenner den som inviteres, hvordan man kom i kontakt og hvor lenge man har kjent hverandre.

Den norske grensekommissæren i Kirkenes stiller spørsmål ved praksisen.

- Avgjørelsen om å kreve invitasjon ved innreise ligger på politisk nivå. Den ligger i alle fall ikke hos meg. Vi undres over at dette ikke rimer godt med det politisk uttalte ønsket om en visumfri grense på lang sikt, sier grensekommissær Ivar Magne Sakserud til NTB.

Livsopphold

Justisdepartementet viser til grenseforordningen som er et sett med regler som alle Schengen-land må følge. Departementet viser til grenseforordningens artikkel 5 som blant annet krever at tredjelandsborgere må godtgjøre at de har penger til livsopphold og tilbakereise.

«En måte å underbygge oppholdets formål på, vil være å legge fram en invitasjon.», heter det i en redegjørelse NTB har mottatt fra Justisdepartementet.

Redegjørelsen avsluttes slik: «Alle Schengen-land er bundet av grenseforordningen, og således skal alle tredjelandsborgere (herunder russere) som reiser inn i hvilket som helst av Schengen-landene «kunne legge fram bevis for det planlagte oppholdets formål og vilkår og ha tilstrekkelige midler til sitt livsopphold (…). »

1 million visa

Päivi Blinnika som leder avdelingen for pass og visum i det finske utenriksdepartementet oppfatter ikke invitasjon for russiske statsborgere som et pålegg i Schengen-bestemmelsene. Hun sier det bare er i spesielle tilfeller finnene spør russiske borgere om invitasjon.

- Invitasjon er bare en måte å fortelle om formålet med innreisen. Den er en av mange, det er bare i spesielle tilfeller vi ber om invitasjon. Innreisene til Finland av russiske borgere øker sterkt. Vi vil utstede over en million visa til russere i år. Åtte av ti får multivisum med flere innreiser, sier Blinnika til NTB.

Publisert:

Flere artikler

  1. Norwegian jubler over støtte fra Justisdepartementet

  2. Nye regler: Nå slipper du karantenehotell fra disse landene

  3. Nordiske borgere må ha pass ved innreise til Norge

  4. Trump med drastisk corona-tiltak: Stanser innreise fra Europa til USA

  5. Advokat ut mot karantenehotell: – Fremstår som en ren bløff