Bekreftet: Silver blir satt under offentlig administrasjon

Finansdepartementet har fredag vedtatt at Silver settes under offentlig administrasjon. – Silver har lovet et produkt som selskapet ikke har hatt penger til å kunne innfri, sier Listhaug.

TORDNER MOT SILVER: Sylvi Listhaug er settestatsråd for Siv Jensen i Silver-saken.
Publisert:

Pengene blir værende i selskapet og fordeles rettferdig mellom kundene.

– Det er ingenting som ville ha gledet oss mer enn om Silver faktisk fant en løsning for sine kunder, men dessverre har de ikke lykkes med det, sier settestatsråd Sylvi Listhaug i en melding.

Silver har cirka 20.000 norske kunder, og forvalter drøyt ni milliarder kroner i pensjoner.

Tidligere denne uken ble det kjent at departementet ikke gikk med på Silvers ønske om å utvide fristen for å klare myndighetenes kapitalkrav.

Ved nyttår 2016 kom nemlig de såkalte Solvens II-reglene, som skal sikre at alle selskapene har tilstrekkelig med midler til å utbetale det de har lovet kundene.

De øvrige norske livsforsikringsforetakene klarer å oppfylle kravene, men Silver har måttet be om flere runder med utsettelser for å komme i mål med disse nye reglene.

Onsdag var det stopp – departementet gir ingen nye utsettelser – og selskapet settes nå altså under administrasjon ettersom de ikke klarer kapitalkravet Stortinget har vedtatt.

E24 har bedt Silvers ledelse om en kommentar til fredagens vedtak:

– Vi har ingen kommentar foreløpig. Fikk ikke noen forvarsel, skriver kommunikasjonsdirektør Jon Haugang i en melding til E24.

Les også

Bjørn Steinar (67): Pensjonen min er låst

Listhaug hamrer mot selskapet

Listhaug kommer med klar tale når det gjelder hvem som sitter med ansvaret for utviklingen.

– Silver prøver nå å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder, sier Listhaug.

– Dette er helt og holdent Silvers ansvar som har lovet et produkt som selskapet ikke har hatt penger til å kunne innfri. Dette må de ta det fulle ansvaret for selv. Myndighetenes ansvar er å påse at forsikringsbransjen følger de lover, regler og krav som er fastsatt av Stortinget, fortsetter Listhaug, som er settestatsråd for Siv Jensen i saken.

– Silver er ansvarlig overfor sine kunder. De har lovet kundene noe de ikke kunne holde. Vårt ansvar er å påse at selskapene i denne bransjen er solide nok til å levere det de har lovet. Det er dessverre ikke Silver, sier Listhaug videre.

– Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart, heter det i departementets melding.

– Silver prøver nå å innbille sine kunder at de står foran en snarlig løsning. Dette avviser både Finansdepartementet og Finanstilsynet, som har fulgt denne saken gjennom flere år, sier Listahug videre.

FORTVILET: Bjørn Steinar Lien (67) fra Drøbak plasserte pensjonspengene sine i Silver. Det angrer han på. Han har flyttet over de pengene han kunne til Storebrand, men pengene han har plassert i fripoliser er låst hos Silver. – Det gikk som det gikk. De pengene som sitter fast i Silver får jeg bare håpe det går bra med, sa Lien til E24 torsdag. Bildet er fra da Dine Penger møtte ham i fjor høst.

– Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister, sier settestatsråd Sylvi Listhaug.

Dette betyr vedtaket for kundene:

Finansdepartementet understreker at vedtaket om offentlig administrasjon ikke medfører at pengene forsvinner fra selskapet.

Finanstilsynet oppnevner nå et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.

Administrasjonsstyret vil av hensyn til kundene, så raskt som mulig, vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, mens administrasjonsstyrets arbeid pågår.

Det er Silver under administrasjonsstyrets ledelse som vil stå for kundekontakten.
Stortinget har nylig presisert i en lovendring at et administrasjonsstyre kan foreslå å gjøre om alle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg.

Silver ønsket å prøve saken rettslig, før departementet fattet sitt vedtak.

– Vi mener det ikke er grunnlag for dette og en behandling av Silvers krav i rettssystemet vil kunne ta lang tid. De har hatt lang tid på seg til å finne en løsning og nå er sluttstreken satt, sier Listhaug.

Les også

Silver: Så mye lavere pensjonsytelse vil kundene få

Reagerer på Silvers påstander

Silver har kommet med en rekke påstander som Finansdepartementet reagerer på.

* Silver påstår at Finansdepartementet har motarbeidet selskapet og ikke har vært interessert i å finne en løsning.
– Dette faller på sin egen urimelighet. Silver har fått utsatt fristen to ganger, og har hatt over et år på å finne en løsning, men har ikke greid det, skriver departementet i meldingen.
* Silver hevder at de har en nært forestående løsning i Liechtenstein
– Dette er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet uten at vi har funnet dokumentasjon eller informasjon som underbygger dette. Dersom selskapet hadde vært nær løsning, ville vi selvsagt strukket oss langt for å gi dem muligheten til å komme i mål, skriver departementet.

BLIR SATT UNDER ADMINISTRASJON: Administrerende direktør Mikkel A. Berg og Silver Pensjonsforsikring.

* Silver påstår at de ikke har fått nok tid til å finne en løsning
– De nye reglene ble vedtatt i EU i 2009, og hovedtrekkene var kjent også forut for dette. Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket. Finansdepartementet har på toppen av dette gitt Silver utsettelse to ganger med til sammen over ett års varighet. Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få anledning til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger, skriver Finansdepartementet.
* Silver hevder at det var en tabbe å innføre nye kapitalkrav og at Finansdepartementet nå prøver å skjule dette ved å sette Silver under offentlig administrasjon
– Kravene er satt for å sikre kundene. Alle andre forsikringsforetak i Norge har greid å innfri de kravene som er satt. Grunnen til at Silver blir satt under offentlig administrasjon, er at de ikke oppfyller kravene til tross for at selskapet har fått utsatt frist, skriver Finansdepartementet.
Silver hevder at de bare har fått utsettelse fordi det manglet lovverk for å håndtere situasjonen
– Lovverket har vært på plass i lang tid, men Stortinget har nylig presisert deler av det. Presiseringen er en fordel for kundene når vi først er kommet i en situasjon med offentlig administrasjon, skriver Finansdepartementet.
* Silver hevder at administrasjonsstyret har som oppgave å selge Silvers 20.000 kunder til et annet selskap som medfører at kundene må ta store tap
– Administrasjonsstyrets oppgave vil være å forvalte kundenes interesser og penger på best mulig måte. Tapene som nå blir synlige for kundene, er i realiteten allerede der. Pengene som er igjen i selskapet, skal fordeles på Silvers 20.000 kunder på en rettferdig måte, skriver departementet.

Silver: Så mye lavere pensjonsytelse vil kundene få

I intervju med E24 torsdag svarte kommunikasjonsdirektør Jon Haugan i Silver på hva det at selskapet vil bli satt under administrasjon betyr i praksis for kundene.
– Finanstilsynet mener at Silver mangler fire milliarder kroner. Med utgangspunkt i dette, har vår aktuar beregnet størrelsen på reduserte pensjonsytelser til Silvers kunder. Rent teknisk vil det skje ved at man setter ned den garanterte renten, sier Haugan til E24.

Silvers beregninger viser at den garanterte renten til Silvers kunder med fripoliser settes ned fra 4 til 2–3 prosent.

Dette er Silvers regneeksempel:

Mann 40 år med årlig garantert årlig alderspensjon på 40.000 kroner fra 67 år og livsvarig, og hvor den garanterte renten er 4 prosent.

Reserven er 211.798 kroner. Dersom garantert rente settes ned til 3 prosent, blir ny ytelse 27.703 kroner årlig. Reserven er fremdeles 211.798 kroner, men reduksjonen i pensjonsytelse er på hele 30,7 prosent.

Dersom garantert rente endres til 2 prosent, blir ny ytelse 18.991 kroner. Reserven er fremdeles 211.798 kroner, men reduksjonen i ytelse er nå på hele 52,5 prosent.

Lovendring

Fredag ble det vedtatt en lovendringer i statsråd av finansforetaksloven som får konsekvenser for Silvers kunder. Endringene gjelder overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon.

– Lovendringene medfører at for et selskap som Silver som blir satt under administrasjon, vil det først være en runde med omfordeling og redusering av garanterte renter, og deretter vil det bli vurdert å konvertere alle fripoliser til investeringsvalg fremfor å få dem videreført som ytelsesbaserte forsikringer med reduserte ytelser i det nye forsikringsforetaket, sa Haugan til E24 torsdag.

Han tilføyet:

– Konvertering til investeringsvalg kan bety at kundene kan ta igjen noe av tapet ved redusering av garantert rente.

Lest denne fra Dine Penger? Historien om Silvers kollaps

Publisert: