Foto: Holbergfondene

Oppdrettslaks – viktig for Norge, marginal for verden

Norsk sjømatindustri er inne i en svært god periode med høye priser på sluttproduktene, lav kronekurs og stabil biologi. På Oslo Børs har sjømatselskapene gjort det meget bra og har avkastningsmessig parkert andre sektorer de siste årene.

  • Kjetil Melkevik
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Mange fra Norge vil nok like å tro at laksen er et viktigere fiskeslag enn hva den faktisk er i en global setting. I følge FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) utgjør lakseoppdrett kun 3% av verdens oppdrettsvolum. Med 2,3 millioner tonn laks produsert er det en rekke andre arter som det dyrkes større volumer av. Karpe, Telapia, ulike typer reker samt tang og tareproduksjon er andre betydningsfulle arter det produseres store volumer av.

Oppdrettsnæringen samlet sett har vokst kraftig de siste årene og har nesten tatt igjen volumene som villfangsten står for. Med en befolkningsvekst på rundt et Tyskland hvert år på jorden er det et økende behov for proteiner, og gjerne av den sunne arten man finner i ulik sjømat.

Mens norske selskaper har kommet langt i industrialiseringen og har vært flinke til å videreforedle produkter som sluttbruker er villig til å betale mer for (eksempelvis Sushi), er mange av de asiatiske artene lavprisprodukter med fokus på volum og ikke pris. Her ligger det interessante muligheter for mange selskaper å utvikle/profesjonalisere sine produkter og bedrifter for å oppnå høyere pris på sine produkter.

For norske lakseselskaper ligger det tilvarende enorme muligheter i de folkerike landene og regionene som konsumerer enorme volumer sjømat, mens andre regioner (USA) spiser nesten ikke fisk. I dag er norske aktører utestengt fra to av de største markedene (Russland og Kina) av ulike grunner. Kanskje like greit når lakseprisen er på 65 kroner kiloet og mange produserer det de kan allerede.

Norsk sjømatnæring kan kanskje på sikt bli en viktigere næring enn hva olje og gass er. Uansett er det viktig og gledelig at Norge har mer enn en eksportvare.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Fiskeri
  2. Oppdrettsnæring
  3. Laks
  4. Russland
  5. Oslo Børs
  6. EU
  7. USA

Flere artikler