Senterpartiet går inn for skattekutt for næringslivet

Senterpartiet vil redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv, har landsmøtet vedtatt. De vil også øke bunnfradraget i formuesskatten.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får marsjordre fra eget parti i skattepolitikken. Reduser skattetrykket for næringslivet, er beskjeden fra Sp-landsmøtet.
Publisert: Publisert:

Et økt bunnfradrag innebærer at innslagspunktet, altså når formuesskatten slår inn, heves. I dag er det på 1,7 millioner kroner for enslige og 3,4 millioner kroner for ektefeller.

Partiet vil også redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler, altså hvordan man verdsetter maskiner og andre ting bedrifter bruker i sin virksomhet, når formuesskatten skal beregnes.

Senterpartiet sier også ja til forslaget fra resolusjonskomiteen, ledet av nestleder Ola Borten Moe, om å innføre en forsøksordning med jobbskattefradrag for unge i utvalgte deler av landet.

Publisert: