– Ethvert tilfelle av skatteflukt er ett for mye

SV vil ha skatt for rike nordmenn som flytter ut av landet, og de mener det haster. De vil også skattlegge Røkke som allerede har meldt flytting – om loven tillater det.

BER OM EXIT-SKATT: SV-leder Audun Lysbakken mener det haster å skattlegge rike nordmenn som vil flytte til utlandet.
Publisert: Publisert:

E24s analyser viser at to prosent av nordmenn med over 100 millioner kroner i ligningsformue mellom 2010 og 2020, har forlatt Norge.

– Det er ikke et veldig stort antall. Men ethvert tilfelle av skatteflukt er ett for mye, sier Audun Lysbakken, partileder i SV, til E24.

SV vil ha en exit-skatt på rike nordmenn som vil flytte til utlandet, og Lysbakken sier det haster.

– Grunnen til at dette haster er at alt snakket fra enkelte nå om å flytte, fungerer nærmest som trusler mot det folkevalgte flertallet på Stortinget, og at om at vi fører en skattepolitikk som ikke faller i smak, vil de flytte. Det mener jeg er uakseptabelt.

Les på E24+

31 milliarder i ligningsformuer flyttet til Sveits på 5 år

– Men dersom veldig mange rike nordmenn utvandrer, vil vel vinningen gå opp i spinningen?

– Det er ingen som kan flytte verdiskapningen ut av Norge. De kan ikke flytte laksefjorder, oljeplattformer og kompetansen til norske arbeidsfolk til Sveits. De viktigste verdiene har vi her til lands, sier Lysbakken.

Før helgen skrev E24 at 31 milliarder kroner i ligningsformuer er flyttet til Sveits de siste fem årene.

– Om man mener at man skal kunne ta med seg store verdier for å unngå beskatning, må begrunnelsen være at man oppfatter at rikdommen er skapt ene og alene gjennom egen innsats. Vi ser ikke på rikdom på den måten, sier Lysbakken.

– Vi mener den er et resultat av norske arbeidstageres innsats, ofte et resultat av norske naturressurser, og den er også et resultat av den felles innsatsen til det norske samfunnet. Da er det ikke rimelig å reise av gårde til Sveits med hele formuen.

Håper regjeringen gjør jobben selv

Lysbakken og SV skal snart i budsjettforhandlinger med regjeringen, men partilederen håper de ikke trenger ta opp skattlegging av rike, utvandringssultne nordmenn.

– I første omgang håper vi regjeringen tar tak i det selv, for eksempel gjennom å se på femårsregelen. Min oppfordring er at de bør gå løs på dette raskt og få gjort noe med det fort.

Lysbakken foreslår at man kan endre dagens regler, som sier at man etter fem år i utlandet ikke lenger har skatteplikt. Han foreslår at denne perioden kan forlenges kraftig.

SV-lederen viser til at Tyskland la om sitt skattesystem tidligere i år, slik at skatteplikten treffer umiddelbart, med mulighet for en avdragsperiode på syv år dersom tilstrekkelig sikkerhet blir stilt.

– Det er prinsippet som er viktig for oss, og her har vi bedt regjeringen komme med ulike modeller. Om man velger å flytte store formuer utenlands, må det gjennomføres en rimelig beskatning til Norge, sier Lysbakken.

– Mener dere at en slik exit-skatt skal også gjelde de som allerede har flyttet, som Røkke for eksempel?

– Vi har tidligere sagt at om det er mulig så vil vi at den skal være så omfattende som mulig, men det er et juridisk spørsmål. Det viktigste er at regjeringen kommer i gang.

Utvandringstakten øker

E24s analyser om rike nordmenn viser:

  • Litt over 2700 personer i Norge har i årene 2010–2020 hatt en ligningsformue på over 100 millioner kroner i ett, flere eller alle av disse årene.
  • 64 av disse har i perioden 2011–2022 forlatt Norge og bor nå i utlandet
  • Utflytterne utgjør 2,4 prosent av alle som har vært rike i denne perioden
  • De har tatt med seg 7 prosent av de rikes samlede ligningsformue
  • Siden 2017 har antallet rike nordmenn som flytter ut, økt betydelig.
Publisert:
Gå til e24.no