Tøffere for hotellbransjen etter reiselivsmeldingen: – Det er dramatisk

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold refser regjeringen for uforutsigbarheten reiselivsbedriftene opplever to år etter den siste stortingsmeldingen for reiselivet. Hotelldirektør Sigmund Straand beskriver situasjonen som dramatisk.

Formuesskatten for hotellene skal ned, men det ventes på klarering fra ESA, ifølge regjeringen. – I ventetiden trues mange av våre mest tradisjonsrike hoteller med unødig røde tall og dårligere rammebetingelser enn våre konkurrentland, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.
  • Anders Nybakken Kvale
Publisert: Publisert:

– Det er tøft med den uforutsigbarheten vi de siste årene har opplevd i forbindelse med rammevilkårene våre, og da særlig momsøkning og formuesskatt, sier direktør Sigmund Straand ved distriktshotellet Straand Hotel i Vrådal i Telemark.

Det er nå to år siden den første stortingsmeldingen for reiseliv på 17 år ble lagt frem, der regjeringen la vekt på å legge til rette for verdiskapning og lønnsomhet i reiselivsnæringen.

Straand, som er femte generasjon som driver hotellet fra 1864, mener hotelldriften er blitt vanskeligere i etterkant.

Har får støtte av NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. Hun har over en lengre periode vært lite fornøyd med hva som har skjedd siden stortingsmeldingen.

– Over ett av tre hoteller går fortsatt med underskudd flere måneder i året, sier Krohn Devold.

Nå har utålmodigheten hennes økt. I et brev sendt til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber Krohn Devold om bedre rammebetingelser for reiselivet.

«Svært urovekkende»

Hun viser til lavere lønnsomhet og mer pessimisme i bransjen, samt at løfter om skattelette ikke er blitt innfridd.

– Mange bedrifter er bekymret for fremtidsutsiktene, og det med god grunn. Vi har foreløpig sett lite handlekraft fra regjeringens side når det gjelder å levere på løfter om bedre rammebetingelser, sier Krohn Devold.

Hun mener blant annet momsen på overnattinger er for høy. Seks av ti reiselivsbedrifter svarer i NHOs økonomibarometer at regjeringens momsøkning på overnatting fra 8 til 12 prosent fra 2013 har påvirket driftsmarginene.

Hotelldirektør Straand forteller at momsøkingen har gått utover hotellets marginer. Selskapet endte i 2017 i minus på driften.

– Vi forhandler nå om avtaler for 2021 med store turoperatører og merker effekten av at det kan ligge flere momsspøkelser i sekken. Vi blir avhengig av å øke prisene for å dekke de andre kostnadene våre, og det blir spist opp når momsen stiger over natten, forklarer han.

Krohn Devold mener det er «svært urovekkende» at så mange svarer at momsøkningen påvirker bedriftens marginer.

– Norge trenger vekst og arbeidsplasser, og da trenger vi en reiselivsnæring med satsingsvilje og optimisme, sier Krohn Devold.

Straand hotell.

Hotelldirektøren peker på at dem som et distriktshotell i et lite lokalsamfunn, er en viktig hjørnesteinsbedrift som genererer skatter og inntekter, og samtidig er en stor arbeidsgiver.

– Den rollen er vi bevisst på, men det blir vanskeligere, sier han.

«Må avklares»

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker ikke kommentere saken, men viser til et svar sendt til NHO Reiseliv.

Her skriver han at regjeringens redusering av verdsettelsesrabatten for næringseiendom har slått negativt ut for deler av reiselivsnæringen ettersom skattegrunnlaget, og skattekravet på næringseiendom, inkludert hoteller, har økt.

I reiselivsmeldingen fra 2017 og i statsbudsjettet for 2018 varslet regjeringen at de tar sikte på å foreslå lettelser i formuesskatten for investeringer i hoteller og andre overnattingssteder gjennom en økning i verdsettelsesrabatten.

«Før en slik verdsettelsesrabatt kan innføres, må det avklares om og eventuelt hvordan den kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet er sammen med Finansdepartementet i dialog med ESA for å avklare dette», skriver Røe Isaksen.

Hotelldirektør Straand forteller at de har opplevd en økning i formuesskatten på 43 prosent mellom 2013 og 2017 ettersom verdsettelsesrabatten er senket.

– Det er dramatisk og betyr at vi må tappe bedriften unødvendig, forteller han.

Prisfall

Krohn Devold peker også på en undersøkelse gjort av hotellanalytiker Peter Wiederstrøm ved Wiederstrøm Hotel Consulting. Den viser at rom i 10 av 11 norske storbyers hoteller har falt i pris de siste ti årene, dersom det justeres for veksten i konsumprisindeksen på 23,3 prosent i samme periode.

Analysen viser blant at prisen for hotellrom i Bergen var 932 kroner i 2008, mens prisen i 2018 lå på 957 kroner. Justert for inflasjonen betyr at prisen for et rom ikke har steget i byen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Hotell
  2. Reiseliv
  3. NHO

Flere artikler

  1. Reiselivet med momsbønn: – Vi trenger hjelp

  2. Hotelldirektør: – Juli i år kan bli bedre enn i fjor

  3. Hotellsjef reagerer på NHO-utspill: – Umulig å få tak i nok nordmenn

  4. Enighet om endringer i krisepakke

  5. Konferansehotell-sjef: – Utrolig å tenke på at det endelig er over