Industriselskapet Rapp Bomek kan være reddet fra konkurs

Selskapet opplyser at det har blitt enige om en løsning med sine største kreditorer, og at videre drift dermed er sikret.

BODØ-BEDRIFT: Rapp Bomek har 156 ansatte.

Rune Nilsen / Rapp Bomek AS
Publisert:,

Etter at DNB sa opp låneavtalen med Bodø-bedriften i desember, har selskapet frem til nå stått uten finansiering til videre drift.

– Selskapet har vært gjennom en særdeles krevende tid og arbeidet intenst for å løse komplekse problemstillinger for å sikre en videreføring av virksomheten, sier administrerende direktør Terje Bøe i en pressemelding.

Rapp Bomek har 156 ansatte, og leverer sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer til energi-, sivil- og forsvarsmarkedet.

Selskapet sto blant annet bak leveringen av 200 branndører til Johan Sverdrup-feltet.

I desember opplyste Bøe at det var avdekket betydelige kostnadsoverskridelser i store prosjekter knyttet opp mot offentlig sektor, og at dette la press på likviditeten.

Bakgrunn: Industriselskapet Rapp Bomek i alvorlig pengeknipe

Må ettergi 50 prosent av utestående krav

Rapp Bomek melder mandag at DNB og Nord Kapitalforvaltning stiller med ny driftsfinansiering, og at Giek Kredittforsikring og Innovasjon Norge ettergir en betydelig andel av selskapets gjeld.

For å unngå konkurs forutsettes det imidlertid at selskapets leverandører ettergir 50 prosent av deres utestående krav.

– YDMYK: Administrerende direktør Terje Bøe sier at de er ydmyke og glade for en «massiv mobilisering» den siste tiden.

Rapp Bomek AS

– Vi vil i de kommende dagene arbeide intenst med å få lagt på plass de siste
brikkene i prosessen, sier Bøe.

Les også: Slik lages Johan Sverdrups 200 branndører (fra 2016)

Forsinkelse utsatte åpning av Nasjonalmuseet

I november ble det kjent at åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt med rundt et halvt år til våren 2021, etter forsinkelser knyttet til to kritiske leveranser.

Avisa Nordland meldte i desember at en leveranse fra Rapp Bomek skal være en av disse. Dette skal også være et av prosjektene som har ført til kostnadsoverskridelser.

Selskapet inngikk avtalen med Statsbygg, som er ansvarlig utbygger for Nasjonalmuseet, i 2017. Avtalen hadde en verdi på rundt 123 millioner kroner, og Bodø-bedriften omtalte avtalen som «den største kontrakten i selskapets historie».

Flere betalingsanmerkninger

I 2018 hadde Rapp Bomek en omsetning på 252 millioner kroner, en økning på 80 millioner kroner sammenlignet med året før.

Det resulterte i et overskudd på 2,6 millioner kroner, opp fra et underskudd på 17,5 millioner kroner i 2017.

E24 skrev i desember at selskapet har fått 25 betalingsanmerkninger i forbindelse med inkassosaker de siste fire månedene. Kravene utgjorde totalt 2,18 millioner kroner.

Administrerende direktør i selskapet sier at de vil fokusere på å etablere relasjoner med kunder og leverandører på nytt så fort prosessen er avklart.

– Jeg vil presisere at «ingenting er klart før alt er klart», og det gjenstår
fortsatt krevende avklaringer mot leverandørsiden, men jeg synes likevel vi
kan si at det nå ser lovende ut med tanke på videre drift, sier styreleder Bjørn Hesthamar.