Milliardresultat for Olav Thon

GRUNN TIL Å SMILE: Olav Thon kan være fornøyd med 2019, selv om resultatet svekkes noe.
Publisert:

Olav Thon Gruppen oppnådde i 2019 et resultat før skatt på 4,2 milliarder kroner, hvorav verdiøkning på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler utgjør 1,4 milliard av resultatet.

I 2018 var resultatet før skatt på 4,9 milliarder kroner.

Resultat før verdiendringer og skatter ble 2,9 milliarder kroner, omtrent likt som foregående år.

– Olav Thon Gruppen fikk et godt resultat også i 2019 og har et solid økonomisk fundament for fremtiden. Vi hadde en god resultatutvikling i 2019, og tallene viser at våre virksomheter utviklet seg godt på tross av svak markedsutvikling for hoteller i Oslo-området og moderat vekst i norsk detaljhandel, sier Arne B. Sperre som er konserndirektør for finans i en pressemelding.

Konsernets egenkapital økte i 2019 til 59 milliarder kroner, og samlet verdi på eiendomsporteføljen var ved årsskiftet rundt 108 milliarder kroner.

– Ved samme tidspunkt var konsernets likviditetsreserve noe i overkant av 9 milliarder kroner, og Gruppen er svært godt posisjonert for svakere markedsutvikling for konsernets virksomhetsområder, fortsetter Sperre.

Bolig- og næringseiendom

I 2019 ferdigstilte Olav Thon Gruppen flere store boligprosjekter, blant annet Akershøyden i Oslo med 142 utleieboliger og Youngstorget 3 som leies ut som kontor- og næringslokaler.

Leieinntektsnivået for næringseiendom økte med 7 % til 2.261 millioner kroner i 2019.

I porteføljen inngår næringseiendommer, boligeiendommer og hotelleiendommer.

Kjøpesenter

Olav Thon Gruppen, som er Norges største kjøpesenteraktør, eier og forvalter 9 av landets 10 største kjøpesenter målt etter omsetning.
Ved årsskiftet eide og forvaltet Olav Thon Gruppen 90 kjøpesenter i Norge og Sverige. Av disse er 18 forvaltet for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i 2019 økte med 2,1 % til 53,4 milliarder kroner for de norske sentrene som eies av konsernet. I Sverige økte butikkomsetningen med 3,4 % til 14,1 milliarder svenske kroner.

Hotell

Ved årsskiftet hadde Thon Hotels 12.030 rom fordelt på 81 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam.

I Norge har Thon Hotels 10.450 rom fordelt på 72 hoteller. 54 av hotellene drives av konsernet, mens 18 driftes av eksterne franchisetakere.

– I fjor hadde Thon Hotels en positiv driftsutvikling med økning i rompris og beleggsprosent på tross av et svakere hotellmarked i Oslo-området, sier Sperre.

Les årsberetningen her
Publisert:
Gå til e24.no