Milliard-overskudd blir minus for DSD i år

Det Stavangerske Dampskipsselskap, fra nyttår bare DSD, fikk et historisk godt resultat på 1,007 milliarder kroner i 2019. Salget av alle ferjer og hurtigbåter i datterselskapet Norled er hovedforklaringen.

Yuhong Hermansen er blant landets rikeste kvinner. Egenkapitalen i hennes DSD steg voldsomt i fjor etter salget av alle ferjer og hurtigbåter i datterselskapet Norled.
Publisert: Publisert:

Det er en av landet rikeste kvinner, Yuhong Hermansen, som kontrollerer 60 prosent av selskapet som hun overtok etter sin avdøde mann Folke Hermansen i 2007. 40 prosent kontrolleres av Folke Hermansens fire barn fra første ekteskap.

Fjorårets resultat, opp fra 109 millioner kroner året før, går inn i historien som det beste i selskapets 165-årige historie.

Eget selskap

Mens DSD driver med både busstransport og tankfart, og satser innen maritim sektor og reiseliv, har Hermansen plassert sine verdipapirer – og eiendommene – i sitt eget selskap Herfo Finans. Egenkapitalen er over én milliard kroner, selv etter koronasjokket, og kontantbeholdningen er solid. Selskapet hadde et resultat på 151 millioner kroner før skatt i 2019.

– Etter børsfallet har vi økt investeringene innen helse, og i de neste ukene og månedene ser vi etter nye muligheter, sier Yuhong Hermansen til E24.

Det er Ingvald Løyning som styrer DSD. Her sammen med Yuhong Hermansen foran et av skipene deres, «Kvitbjørn».

Herjes av coronaviruset

Yuhong Hermansen har en offensiv og langsiktig innstilling til det økonomiske jordskjelvet som nå rammer nesten alle bedriftseiere. Men 2020 blir et vanskelig år.

– Ja, det er stor sannsynlighet for det kan bli negative resultater både for DSD og Herfo Finans. Men begge selskapene har god likviditet og soliditet. Hvis vi gjør riktige valg nå, kan vi komme sterkere ut av krisen, sier hun.

Yuhong Hermansen er glad for at myndighetene var raske med økonomiske støttetiltak for næringslivet, selv om ikke hele tapet kommer til å bli kompensert.

Les på E24+

DSD med sitt beste resultat siden 2010

Fire områder

Like før jul hadde DSD en gjennomgang av selskapets strategi.

– DSD skal framover satse fullt på bærekraftige selskaper innen mobilitet, turisme, maritim og marine, og helse, sier Hermansen. – Helse er et nytt område for oss, men vi våger å satse på noe nytt og tror på det. Utgangspunktet er at vi ønsker å være en langsiktig industriell eier i de selskapene vi investerer i, sier hun.

Etter det gode resultatet i 2019, kom egenkapitalen i DSD opp i 2,42 milliarder kroner. Dermed havnet egenkapitalandelen over 50 prosent.

Buss rammes

DSDs datterselskap Tide Buss, med 5000 ansatte, rammes hardt av coronakrisen, og spesielt den kommersielle delen som blant annet omfatter Kystbussen og turbusser. 600 sjåfører var permittert sist uke, mens like mange var sykemeldt.

DSD har også et datterselskap innen shipping, DSD Shipping. De sju tankskipene står alle i spotmarkedet, og inntjeningen der karakteriseres nå som formidabel av administrerende direktør Ingvald Løyning i DSD. Selskapet tjente over 50 millioner kroner de første to månedene i år, og siden har ratene gått kraftig opp.

Publisert:

Her kan du lese mer om