Ukulturen i XXL

XXL trenger mer tid til å rydde opp – må fortsatt vente på arbeidskraft fra Nav

Halvparten av Arbeidstilsynets pålegg overfor XXL har fått utsatt frist. Nav vil ikke revurdere samarbeidet før alle er oppfylt.

SAMARBEIDSFRYS: Konsernsjef Pål Wibe i XXL har ikke hatt tilgang på arbeidskraft fra Nav i sin tid som leder for sportskjeden.
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

Etter at Arbeidstilsynet i januar i år gjennomførte et tilsynsmøte med XXLs hovedkontor på Alnabru i Oslo, fant de en rekke ting de mente var brudd på arbeidsmiljøloven.

Det resulterte i ni pålegg om å rette opp i det Arbeidstilsynet anså som grunnleggende mangler i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Fire av disse er nå oppfylt, viser et brev fra Arbeidstilsynet til XXL. De resterende fem har sportskjeden fått utvidet tid til å imøtekomme, til august/september.

At XXL ikke klarte å overholde den opprinnelige fristen henger sammen med konsekvenser av coronakrisen, som permitteringer og økonomiske omstendigheter, opplyser seksjonsleder Marit Torsvik i Arbeidstilsynet.

Les på E24+

Børskommentar: Røkke stokker kortene for det som kan bli et «grønt» og et «brunt» Aker

Skulle ha klasseromsundervisning

Marte Ramuz Eriksen, pressekontakt XXL, skriver i en e-post at de var i godt driv for å gjennomføre tiltakene før coronaviruset inntraff.

– For eksempel hadde vi planlagt klasseromsundervisning for mer enn 70 medarbeidere i slutten av mars, noe som jo ikke lot seg gjennomføre. I forståelse med tilsynet fikk vi derfor utsatt frist og gjennomførte denne opplæringen med et digitalt opplegg nå i juni.

XXL jobber nå med å oppfylle resten av tiltakene med utsatt frist.

Det innebærer blant annet å legge frem en oversikt som beviser at ansatte har gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget har fått den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Les på E24+

XXL-sjef Pål Wibe: Debuterer på surfebrett i sommer

Nav avventer

Da Arbeidstilsynet varslet om pålegg som følge av brudd på arbeidsmiljøloven, skrev de at oppslag i mediene var en del av bakgrunnen for tilsynet.

En granskingsrapport på 47 sider, som bekreftet E24s avsløringer om prisjuks, ulønnet arbeid og disiplinerende straffereaksjoner mot XXL-ansatte, førte også til at Nav frøs samarbeidet med sportskjeden.

XXL har gjennom en nasjonal samarbeidsavtale med Nav hatt flere hundre personer på arbeidsmarkedsrettede tiltak i året. De fleste har vært på arbeidstrening.

Som følge av å bruke lengre tid på å rette seg etter Arbeidstilsynets vedtak, må XXL også gå enda en periode uten arbeidskraften fra Nav.

Fagavdelingen i Nav har bekreftet via pressevakt Kristine Reithaug at samarbeidet fremdeles er lagt på is, og at de vil gjøre en ny vurdering av et eventuelt fremtidig samarbeid når pålegg gitt av Arbeidstilsynet er utbedret og godkjent.

– Hvor viktig er det for XXL å få på plass dette samarbeidet igjen?

– Vi ser frem til å fortsette dialogen med Nav, ikke minst av hensyn til de involverte Nav-kandidatene, skriver XXLs pressekontakt Marte Ramuz Eriksen.

Les på E24+

Det tre uker lange dramaet etter Gresvig-konkursen: Derfor måtte Sunde reddes av Gjelsten

Påleggene som gjenstår

Dette gjenstår for XXL å dokumentere før Arbeidstilsynets sak er avsluttet:

 • Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
 • Arbeidsgiver skal sørge for at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte. 
 • Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Oversikten skal dokumenteres. 
 • Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Oversikten skal dokumenteres. 
 • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstagerne og deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 

Påleggene som er oppfylt

 • XXL har drøftet bruken av deltidsstillinger med arbeidsmiljøutvalget.
 • Det samme gjelder for bruken av midlertidig ansettelser.
 • XXL har utarbeidet rutiner for intern varsling i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet.
 • XXL har iverksatt rutiner for avvikshåndtering.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ukulturen i XXL
 2. Arbeidsmiljø
 3. XXL
 4. Arbeidstilsynet
 5. Nav

Flere artikler

 1. Vendte XXL ryggen etter avsløringer – nå kan Nav snu

 2. Nav avsluttet XXL-samarbeid etter avsløringer – nå får de ny tillit

 3. 3 av 100 innreisende drar på karantenehotell

 4. Arbeidstilsynet truer med å stenge 23 Brun og Blid-sentre

 5. Krever ekstern oljegransking etter Melkøya