Ny rapport: Begrenset effekt av å fjerne avgiftsfritaket på netthandel fra utlandet

Et flertall på Stortinget gikk i juni inn for å skrote momsfritaket. En utredning viser at forslaget kun vil gi begrensede effekter på verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. 

NY RAPPORT: Netthandelen fra utlandet har økt de siste årene, og et flertall på Stortinget ønsket å utrede muligheten for å utrede og skrote momsfritaket på varer under 350 kroner bestilt fra utlandet.
Publisert: Publisert:

I begynnelsen av juni ble det kjent at et flertall på Stortinget ønsker å utrede og skrote momsfritaket på varer under 350 kroner fra utlandet. Det betyr at norske forbrukere med dette forslaget må betale moms på hver eneste krone for varer bestilt fra utlandet.

Det var Kristelig Folkeparti som sendte inn forslaget om å utrede fjerningen. De rødgrønne partiene Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet valgte å stille seg bak forslaget, og dannet med det flertall.

Nå viser en fersk rapport, utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag av Posten Norge, at konsekvensene av et slik tiltak vil være «begrensede».

– Vår analyse viser at «350-kronersgrensen» har vesentlig mindre provenyvirkninger og vesentlig mindre betydning for sysselsetting og verdiskapning enn det kan se ut som Finanskomiteen legger til grunn, sier Rolf Sverre Asp, som leder Oslo Economics, til E24.

– Men det vil jo antakelig en ny utredning som de foreslår avdekke.

Forslagstiller og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier på telefon til E24 at klima- og rettferdighetsargumentene i saken er «solide nok i seg selv».

– «350 kronersgrensen» er absurd, sier han.

Les også: Posten om vraking av 350-kronersgrensen: – Det blir et kaos

490 mill. i momsinntekter

Analysen til Oslo Economics peker på at staten vil kunne dra inn momsinntekter (merverdiavgift, mva) på 490 millioner kroner det første året, men samtidig viser de til at det vil komme «store kostnader» ved returer og fortolling.

– Disse kostnadene vil på kort sikt være like store som økningen i mva-inntekter til staten, selv om mva-inntekter over tid overstiger kostnaden, heter det i rapporten.

Rapporten viser til at de anslår en overføring til norske butikker på 1,015 milliarder kroner i innføringsåret.

Les også: Ny rapport: Så mange milliarder spilte nordmenn for hos utenlandske gamblingselskaper i 2017

Vil få flere arbeidsplasser, men kun noen få

Da det ble kjent at forslaget hadde fått flertall, uttalte Kjell Ingolf Ropstad til E24 at mange arbeidsplasser går tapt med forslaget.

– Det er snakk om milliarder av kroner og kanskje flere tusen arbeidsplasser som går tapt, for dette er en direkte subsidiering av utenlandske arbeidsplasser, uttalte Ropstad til E24.

Økonomene i Oslo Economics regnet seg frem til mellom 101 til 158 flere arbeidsplasser vil bli skapt i en femårsperiode med forslaget.

KrF-nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad sier til E24 at norske forbrukere må akseptere høyere priser for å trygge norske arbeidsplasser.

– Dette vil øke sysselsettingen i Norge, men økningen er moderat, fordi store deler av denne omsetningen vil tilfalle norsk netthandel, som er relativt lite arbeidskraftintensiv, står det skrevet i rapporten.

Ropstad sier det viktigste argumentet er å skape flere og sikre norske arbeidsplasser.

– «350 kronersgrensen» er med på å utkonkurrere norske bedrifter, og vi er veldig opptatt av å trygge norske arbeidsplasser.

Analyseselskapet skriver at Posten og andre fraktselskaper vil ha behov for færre ansatte, og at innvirkningen på underleverandørene i Norge vil være små.

I rapporten blir det beskrevet at effektene vil avhenge av blant annet hvor lønnsom netthandel av varer med lav verdi er og ledig kapasitet i arbeidsmarkedet.

Les også: Hodejeger om studenter: – Flere bør få seg relevant erfaring

Les på E24+

Kolonial har skjemt bort kundene sine. Det kan være selskapets største problem

Forbrukerne blir taperne

Selv om det blir skapt flere arbeidsplasser, skriver Oslo Economics i rapporten at vareutvalget til «akseptable priser» reduseres og at prisene på varene øker.

Det gjør at forbrukerne får mindre igjen for pengene, fastslår rapporten.

Er dette noe man må akseptere for å øke antall arbeidsplasser?

Ja, det mener jeg virkelig. Det blir fullt mulig å bestille varene fremdeles, og det er helt klart at dette må bli mer rettferdig for norske bedrifter, svarer Ropstad.

– Dette er en utdatert grense, som burde blitt fjernet for lenge siden, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om