STATOIL/HYDRO-FUSJONEN: Styrekabal snart klar

Valgkomiteene i Statoil og Hydro er nå i sluttspurten med å få på plass de syv aksjonærvalgte medlemmene av oljegigantens nye styre. Ennå jaktes på en person med tung erfaring fra internasjonal oljevirksomhet.

Publisert:

Eivind Reitens kandidatur som den nye oljegigantens styreleder ble banket på plass allerede da nyheten om fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter sprakk i desember.

Men også de to andre styremedlemmene som skal foreslås fra Hydro og de fire som skal foreslås av Statoil, er nå snart på plass.

LES OGSÅ:Allergisk mot "Stat" og "Oil"
Én til to nye

Lederen for Statoils valgkomité, Anne Kathrine Slungård, bekrefter at de to selskapenes valgkomiteer legger opp til å presentere en fullstendig innstilling før den endelige fusjonsavtalen skal undertegnes i midten av mars.

Oljegigantens syv aksjonærvalgte medlemmer vil både bestå av noen som alt er medlemmer av styrene i henholdsvis Statoil og Hydro, men også ett til to medlemmer som er helt nye.

Valgkomiteene vil også foreslå medlemmer til det nye selskapets bedriftsforsamling og til ny valgkomité.
- Det er flere krav å ta hensyn til når det gjelder styret. Det ene er kravet om balanse mellom kjønnene. Det andre er egne krav fra amerikanske børsmyndigheter om at ett av medlemmene i styrets revisjonskomité må være en kvalifisert "financial expert". Et tredje moment er kravet til styremedlemmenes uavhengighet, forteller Slungård.

LES OGSÅ:Kan koste dyrt
Utlending?

I tillegg ønsker de to valgkomiteene seg en person med tung internasjonal erfaring fra oljeindustrien.
- Dere jakter på en utlending i hva som ellers ser ut til å bli et helhvitt, helnorsk styre?
- Eller en nordmann. Det er mange nordmenn som har jobbet internasjonalt, svarer Slungård.
Hun er selvsagt helt taus med hensyn til navn. Men i tillegg til Reiten, er dagens Statoil-styremedlem Marit Arnstad en soleklar kandidat som styrets nestleder. Finn Hvistendahl, som i dag leder Statoils revisjonskomité, burde også ligge godt an med sin status som "financial expert".

Fra dagens Hydro-styre ligger det an til at enten Grete Faremo eller Elisabeth Grieg, som i dag er nestleder i Hydro-styret, flyttes over til det nye oljeselskapet. Hvem av de to det blir, vil trolig avhenge av om Jan Reinås får fortsette som styreleder for Hydro.

LES OGSÅ:Pensjonist før han er størst
Kjøle ned Reiten

Det ligger ikke an til at noen vil kunne sitte samtidig både i styret til det nye oljeselskapet og i Hydro, på grunn av kravene til uavhengighet. Reiten, som har vært og forblir Hydro-sjef, trenger å såkalt "kjøles ned" over en lengre tidsperiode før han vil kunne ansees som uavhengig av det nye selskapet.

Det formelle valget av styremedlemmer vil først skje etter at en ekstraordinær generalforsamling i Statoil har valgt ny bedriftsforsamling, som så igjen velger de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Publisert: