Oljefondet bruker 35 millioner på takstmenn

Oljefondet må taksere alle eiendomsinvesteringene hele fire ganger hvert eneste år. Det koster fondet 35 millioner kroner i året.

FASJONABELT STRØK: Oljefondet har kjøpt de fleste av husene og bygårdene i handlegaten Regent Street i London. Her er sjef for Norges Bank Real Estate Management, Karsten Kallevig, avbildet sammen David Shaw (rødt slips) fra selgeren The Crown Estate i 2013.

Foto: Fredrik Solstad VG
Publisert:,

RETTELSE: I første versjon av denne saken førte en regnefeil til at fondets takseringskostnader ble oppgitt å være opp mot 900 millioner kroner. Dette er feil. Den riktigte summen er 35 millioner kroner i året.

Det finnes uendelig mange måter å forsøke å beskrive Oljefondets størrelse på, men her er enda en: Fondet har så langt investert kun 2,4 prosent av sin totale verdi i unotert eiendom.

Til sammen utgjør det 180 milliarder kroner av fondets totalverdi på om lag 7.000 milliarder kroner. På grunn av fondets strenge rapporteringsregler må alle eiendommene verditakseres før fondets kvartalsrapporter. Det medfører at fondet bruker opp mot 35 millioner kroner i året utelukkende på takstmenn.

– Åpenhet er svært viktig for oss, så det er en pris vi gladelig betaler, sier leder for Norges Bank Real Estate Management, Karsten Kallevig, til E24.

Kallevig har ansvaret for å lede det som skal bli Oljefondets nye satsing, såkalt unotert eiendom. For mens aksjene (59,8 prosent av fondets investeringer) ga en avkastning på 3,8 prosent og renteobligasjonene (37 prosent av fondets investeringer) kun ga 0,3 prosent avkastning i 2015, så klinket eiendomsporteføljen til med 10 prosent avkastning.

De første tre månedene i 2016 gikk det imidlertid samme vei med eiendom som med alt annet, nedover.

Skatter mindre fra Luxembourg

Forrige uke offentliggjorde Norges Bank en rapport som ga en grundig gjennomgang av fondets eiendomsinvesteringer.

I dag er de på til sammen 3,1 prosent, hvorav 2,4 er unotert eiendom, mens resten er eiendom som handles på børs. Fondet har tidligere uttalt at denne brøken skal opp på 5 prosent, noe som vil si 350 milliarder kroner. Norges Bank Real Estate Management har rundt 120 ansatte, og et av kontorene ligger i Luxembourg.

På presentasjonen forrige torsdag fikk Kallevig flere spørsmål knyttet til dette i kjølvannet av Panama-papirene.

– Vi har 15 ansatte på kontoret i Luxembourg. Det er ikke veldig stort, men det er i alle fall et vesentlig større kontor til at det får plass i en postboks, sier Kallevig med glimt i øyet.

SJEFEN: Karsten Kallevig, leder i Norges Bank Real Estate Management, under presentasjonen av resultatet for første kvartal 2016 i Norges Bank forrige torsdag.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix

Etter vitsen påpeker han riktignok at de harde fakta er at Oljefondet får det han kaller «marginale skattefordeler» av å ha strukturert eiendomsporteføljen i Europa fra kontoret i Luxembourg.

Fondet får lavere kildeskatt på investeringer i Frankrike og en stor andel av inntektene i eierperioden mottas som renteinntekter eller nedbetalinger av konserninterne lån.

I tillegg slipper fondet å skatte på gevinst ved salg av aksjer i Luxembourg eller Sveits. Dersom fondets eiendomsportefølje var juridisk organisert fra Oslo ville det ha måttet betale 20–40 prosents skatt på slike gevinster.

Skal inn i Asia

Så langt er Oljefondets eiendomsportefølje fordelt mellom Europa og USA. Halvparten er i USA og en fjerdedel befinner seg i London, blant annet den populære handlegaten Regent Street.

Noen av fondets siste kjøp befinner seg midt på tykkeste Manhattan i New York: En skyskraper på Times Square og 11 kontoreiendommer i området Hudson Square, kun en kilometer unna World Trade Center-komplekset.

Nå varsler Kallevig at det skal investeres i Asia også.

– Vi har opprettet kontorer i Singapore og vi har folk på bakken. Men vi har god tid og er en tålmodig investor, så jeg tørr ikke si noe om når vår første investering i Asia kommer, sier han.

Les også

Oljefondet ber om klimastrategi fra oljekjemper

På spørsmål om hvilke investeringer fondet ser etter, kommer Kallevig med følgende svar til Financial Times' utsendte reporter, som undrer seg over hvorfor så mange av eiendommene ligger sentralt.

– Det kan kanskje se sånn ut, men vi kjøper ikke eiendommer for å skryte av dem på cocktail-fester. Vi går dessuten aldri på cocktail-fester, sier Kallevig lurt før han fortsetter.

– Vi er en utrolig langsiktig investor, og da er det viktig for oss at eiendommene er fleksible og at de forblir verdifulle. Derfor vil vi ha bygg som kan brukes til mange formål og som ligger på steder som ikke plutselig blir irrelevante, sier han.

Les også

Oljefondet ber om klimastrategi fra oljekjemper

Les også

Oljefondet vil slå ned på høye lederlønninger

Les også

Oljefondets forvaltere kan få bonus på 200 prosent

Her kan du lese mer om