Konkursnivået fra 2008 passert

Antall konkurser så langt i år har passert antall konkurser totalt i 2008.

FORBI: Antall konkurser er nå forbi det totale antallet for 2008
Publisert:

Antall registrerte konkurser i Norge passerte forrige uke det totale antallet konkurser i 2008.

Så langt i år er det registrert 4.913 konkurser, viser en oversikt fra Proff Forvalt. Det er 177 flere konkurser enn det ble registrert i hele 2008.

I september i år ble det åpnet konkurs i 375 selskaper. Det er 20,5 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Veksten stoppet

Oversikten fra Proff Forvalt viser at veksten i antall konkurser er på vei ned. I første halvår var antall konkurser i enkelte måneder opp med over 100 prosent, men fra i sommer og utover har veksten falt til under 25 prosent.

Ved inngangen til 2009 var det flere kredittratingbyråer som varslet en dobling i antall konkurser i 2009. Nå må byråene justere anslagene sine.

- Tidligere i år ventet vi en dobling i antall konkurser, og det så vi i enkelte av månedene i første halvår. Nå er vi nødt til å justere dette anslaget, sier produktsjef Lars Johanson i Proff Forvalt.

Over 50 prosent opp

- Dersom det ikke skjer drastiske endringer i utviklingen venter vi 2219 konkurser til i år. Vi ligger dermed an til 7091 konkurser totalt, det vil si en økning på 51prosent i forhold til fjoråret og nesten en dobling i forhold til antall konkurser i 2006, sier Johanson.

Anslaget fra Proff Forvalt tar utgangspunkt i en normalutvikling i forhold til hvordan konkursene fordeler seg i løpet av et år.

Sjekk siste konkurser på E24s konkursometer.

Publisert: