Gransking: Trakassering og fryktkultur i Plan- og bygningsetaten i Oslo

Deloitte peker på flere kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Revisjonsselskapet anbefaler hele 58 bedringstiltak.

Foto: Geir Olsen NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

Nesten en av fem – 19 prosent – av deltakerne i Deloittes kartlegging av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten, opplever å ha blitt utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden de fem siste årene.

– Den svært omfattende listen med forbedringstiltak viser tydelig at det er mye som bør tas tak i. At så mange opplever seg trakassert og utsatt for fryktkultur er absolutt ikke greit. Sånn skal vi ikke ha det i Oslo kommune. Nå skal vi følge opp dette tett sammen med den nye etatsledelsen, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

Les på E24+

Harvard Business Review: Seks tips som gjør jobbhverdagen lettere etter sommeren

58 tiltak

Hun sikter til en liste med 58 tiltak Deloitte foreslår etter granskningen, som byutviklingsbyråden iverksatte i januar etter at hovedverneombudet i etaten sendte et varsel med tittelen «Trakassering og fryktbasert ledelse».

Nå konkluderer selskapet tilsynelatende med at påstanden i tittelen stemmer med funnene det selv har gjort.

Enkelte avdelinger og deler av organisasjonen har ikke et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø», ifølge rapporten som ble overlevert tirsdag. Det gjelder spesielt avdelinger som er utsatt for et stort arbeidspress. I andre deler av organisasjonen forteller ansatte om trakassering og fryktkultur, selv om Deloittes mener hendelsene det fortelles om ikke faller inn under lovens definisjon av trakassering.

Høyt arbeidspress

Det pekes av de ansatte særlig på forhold rundt tillit og tillitsbasert ledelse, medbestemmelse, for høyt arbeidspress, forskjellsbehandling, behov for forutsigbarhet og opplevd fryktkultur som områder med forbedringspotensial.

– Jeg er glad for at vi har fått en grundig gjennomgang av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten, og jeg vil nå bruke tid på å gå gjennom rapporten. Den omfattende kartleggingen som er gjort, gir et godt utgangspunkt for å jobbe videre med å bedre arbeidsmiljøet, sier Marcussen.

– Vi tar dette på alvor. Å følge opp rapporten vil selvfølgelig bli en prioritert oppgave for den nye toppledelsen i Plan- og bygningsetaten, sier fungerende etatsdirektør i Torge Railo.

Les også

Virke positiv til ny bemannings-app: – Virker som en innovativ løsning

Les også

Skjeggete offshoreansatt fikk sparken – tar saken til retten

Les også

Fra bar til oppstartsselskap: Gründere vil gjøre det lettere å bemanne utelivsbransjen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler