Er apotekene immune mot konkursbølgen, eller er det nå smellen kommer?

Apotekene vokser i et enormt tempo, og butikkdøden virker å prelle av på bransjen. Noen av de største apotekene tror veksten vil stoppe opp snart og at det er en fare for overetablering. – Markedet vil helt sikkert nå et metningspunkt, og det er sannsynlig at vi når det snart.

Varehandelen har vært preget av røde tall, konkurser og driftsmarginer på minussiden de siste årene.