Høyesterett avviser anken fra «huskapperen» Arne Vigeland – må sone i fengsel

Høyesterett avviser anken fra «huskapperen» Arne Vigeland.

Publisert: Publisert:

Tidligere fondsforvalter Arne Vigeland ble i oktober dømt til 120 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett for å ha fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo i 2014.

Vigeland anket saken videre til Høyesterett, og torsdag meddeler ankeutvalget at anken ikke tillates fremmet.

«Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning
utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett», heter det i slutningen.

Et enstemmig utvalg finner at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet, er konklusjonen.

Dermed må Vigeland i fengsel. I tillegg må han betale 410.000 kroner i erstatning til naboen, samt 224.000 kroner til If skadeforsikring.

Publisert:

Her kan du lese mer om