Sanner tror ikke svenske ølpriser i Norge vil gi jobb-boom

Høyres programkomité vil skape jobber ved å gjøre alkohol og sukkervarer billigere i Norge, og dermed stoppe grensehandelen. Finansministeren i eget parti tviler på at tiltaket er jobbskapende.

Om Høyres programkomité får det som de vil, bli både øl og brus billigere i Norge. Dette gjøres for å stoppe grensehandelen som partiet mener «stjeler» arbeidsplasser fra Norge, som man ønsker tilbake. Finansminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, tviler derimot på at det vil bli tillagt tusenvis av arbeidsplasser med senkede avgifter
Publisert:

Leder for Høyres programkomité, Linda Helleland, vakte oppsikt da hun for et par uker siden annonserte at Høyre var villig til å senke alkoholavgiften - og ikke bare litt, men en gradvis harmonisering av svenske avgifter.

Ifølge Helleland var programkomiteens enstemmige forslag et tiltak for å skape nye jobber som var «eksportert til Sverige».

I etterkant av saken stilte Frps stortingsrepresentant Sylvi Listhaug spørsmål til Sanner om «hvor mange flere arbeidsplasser vil Norge kunne få av å redusere avgiftene på henholdsvis brus, sukkervarer, vin og øl til svensk nivå?».

Nå har Sanner svart Listhaug:

– Det er grunn til å anta at en ombytting av avgifter og skatter vil bety lite for den samlede sysselsettingen, og først og fremst påvirke den bransjemessige og geografiske fordelingen av sysselsettingen.

Dermed kan det virke som at tilbakeflaggingen av tusenvis av jobber, slik Høyres programkomité ser for seg, er langt unna det bildet finansministeren har av saken.

Les også

Reagerer på forslag om billigere øl og vin: – Svært negativt for folkehelsen

Les også

Vedum ut mot Høyres øl-forslag: – Bare PR

Naturlig med uenighet

Selv om Helleland og Høyres programkomité håper at et mulig avgiftskutt kan gi flere arbeidsplasser i Norge, var Helleland også tydelig på at det er mange uten jobb på grunn av coronakrisen som trenger noe nytt å gjøre etter krisen er over.

Helleland peker spesielt på tapte arbeidsplasser i reiselivsbransjen, hvor det jobber mange ufaglærte, unge og folk med minoritetsbakgrunn som kunne fått nye arbeidsoppgaver i varehandelen.

– Er du og Sanner i forskjellige leirer om dette med avgiftskutt på «grensehandelutsatte» varer?

– Det er helt naturlig at jeg som leder av Høyres programkomité har en annen innfallsvinkel enn våre statsråder som styrer sin politikk på dagens regjeringsplattform med KrF og Venstre. Min jobb er å utvikle den politikken som Høyre skal styre landet med de neste årene, sier Helleland i en melding til E24.

På spørsmål om hva hun tenker om at Sanner ikke regner med noen stor tilførsel av jobber med lavere alkoholavgift, sier hun følgende:

– Vi har ikke råd til å sløse med arbeidsplasser. Så selv om det er andre faktorer enn avgiftsnivå som bidrar til grensehandel, mener programkomiteen dette er et naturlig utgangspunkt, sier Helleland som referer til Virkes tall som viser at det i dagligvaren alene kan flyttes over 8.200 fra Sverige til Norge.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland, som også leder Høyres programkomité, vil ha slutt på at norske arbeidsplasser i varehandelen forsvinner til Sverige. Nå foreslår programkomiteen i partiet at særavgifter på øl, vin og sukkerprodukter senkes til svenske nivåer.

12 milliarder i provenytap

Sanner sier videre at Finansdepartementet ikke sitter på noe eksakt anslag av hvordan en avgiftsendring vil påvirke norsk sysselsetting.

Finansministeren anslår videre at svenske alkohol- og sukkeravgifter i Norge vil bety 12 milliarder kroner i tapte inntekter til staten.

– Innenfor en gitt oljepengebruk måtte en slik avgiftslettelse finansieres gjennom kutt i utgifter eller økning i andre skatter eller avgifter, skriver Sanner.

Høyre-nestlederen legger til at det er usikkerhet rundt tallene i regnestykket som viser Norge med et svensk avgiftsnivå.

– En slik endring vil bidra til redusert grensehandel av øl, vin, sjokolade, godterier og brus. Hvor stor endringen i samlet grensehandel vil bli, er imidlertid usikkert, skriver Sanner i svaret til Listhaug.

Han referer til en rapport fra SSB som viser at «lokkevarene» bare står for en tredjedel av hva nordmenn kjøper på grensen.

Argumentet fra leiren som ønsker å gjøre noe med sukker- og alkoholavgiften, er at det økte salget av alkohol og sukkervarer, samt andre «grensehandelutsatte» varer, vil gi milliarder i momsinntekter, i tillegg til at potensielle nye arbeidsplasser vil kunne gi økte skatteinntekter.

Les også

I årevis har de solgt øl i denne butikken. Men da Arne rev en vegg, røk bevillingen.

Publisert: