Dagligvarekjemper klare for å ta prisjegersaken til Høyesterett om nødvendig

Norgesgruppen, Coop og Rema jobber nå for å svare på varselet om milliardgebyret som ble gitt før jul. Kjedene ser ikke bort ifra at kampen mot Konkurransetilsynet kan ta mange år.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis tror det potensielt kan ta svært lang tid før det kommer en endelig konklusjon i prisjegersaken.
Publisert: Publisert:

– Vi er forberedt på å ta det så langt det kreves om varselet blir stående og dette går til retten, sier Coops kommunikasjonsdirektør, Bjørn Takle Friis, til E24.

Både Coop og de to andre store dagligvaregruppene har startet jobben med å få på plass et forsvar til varselet Konkurransetilsynet kom med før jul knyttet til anklager om ulovlig samarbeid, noe kjedene avviser har skjedd.

Dagligvareselskapene har frist til 15. april til å komme med svar, men alt tyder på at kampen vil vare mye lengre.

– Dette kan i verste fall ta 6–7 år, selv om jeg håper dette kan ta mye kortere tid, sier Friis med henvisning til andre langtrukne konkurransesaker, blant annet saken mellom Telenor og Konkurransetilsynet, hvor lagmannsretten begynte behandlingen av saken denne uken.

Tilsynet har varslet et gebyr til Coop på til sammen 4,8 milliarder kroner. Norgesgruppens gebyr er på 8,8 milliarder, mens Remas er på 7,4 milliarder kroner.

Les også

Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder i gebyrer til Norges største dagligvarekjeder

Les også

Konkurransedirektør avfeier kritikk: – Kjedene visste hvor grensen gikk, men valgte likevel å tråkke over den

Høyesterett

Saken dreier seg om prisjegerne som kjedene har sendt til hverandres butikker for å sjekke prisene. Dette har vært en felles ordning som kjedene har vært enige om, via en bransjenorm som kom i 2010. Konkurransetilsynet mener kjedene har fått tilgang til flere priser og mer informasjon enn ordningen la opp til, noe som kan ha ført til høyere priser for forbrukerne.

– Vi har nå et team bestående av interne og eksterne eksperter som sitter og bryter ned varselet som er på rundt 300 sider, sier Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud, som understreker at dette fremdeles dreier seg som et varsel og ikke noe vedtak fra tilsynet.

Han sier han er sikker på at prisjegerordningen har ført til lavere priser til forbrukerne, ikke høyere.

– Men dere er også klare til å ta dette gjennom rettssystemet, helt til Høyesterett om det kreves?

– Hvis det er det som kreves, så mistenker jeg at det blir resultatet, men jeg skal ikke forhåndskonkludere. Jeg har samtidig vanskelig for å se for meg en utvikling der vi kan godta det som fremstilles i varselet, sier Rømmerud.

Også Friis i Coop bekrefter at gigantgebyret i prisjegersaken vil tas helt til Høyesterett om det skulle gå så langt.

Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør, Stein Rømmerud, sier de har samlet interne og eksterne eksperter som nå bryter varselet fra hverandre for å lage et forsvar mot anklagene om at dagligvarekjedene har brutt konkurranseloven.
Les på E24+

– Ingen Johannson skal gjøre dette for å bli rik

Tror Konkurransetilsynet vil snu som i Gresvig-saken

I tillegg til å tolke loven, jobber ekspertene med å finne eksempler fra andre sammenlignbare konkurranserettslige saker, blant annet fra utlandet, for å bruke som argument mot Konkurransetilsynets varsel.

Ingen av kjedene vil på nåværende tidspunkt røpe hva de ser for seg blir de beste argumentene.

Remas advokat, Helge Stemshaug i Bahr, har samme holdning til varselet til Norgesgruppen og Coop, men er noe mer optimistisk.

– Jeg har tro på at Konkurransetilsynet kan snu 180 grader slik man gjorde i Gresvig-saken, når vi kommer med våre innspill.

Stemshaug var sentral i saken hvor Konkurransetilsynet i fjor varslet at Gresvig og Sport 1 ikke fikk slå seg sammen, men etter hard motstand fra aktørenes advokater snudde tilsynet, og ga grønt lys til fusjonen Sport Holding.

Publisert: