Oljefondet med nye grep mot korrupsjon: – Ment å være en hjelp til selskaper

Oljefondet tar grep for å sikre bedre rapportering om antikorrupsjon i selskapene det eier. Nå kommer det med en egen veileder, basert på innspill fra farmasiselskaper som Astra Zeneca, GlaxoSmithKline og Novo Nordisk.

Oljefondets eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.
Publisert:

De siste årene har Oljefondet vært en pådriver for økte krav til rapportering om alt fra klima til skatt og korrupsjon.

Fondet har tatt til orde for tydeligere rapportering fra selskapene gjennom internasjonale høringer og prosesser, og stiller også krav til selskaper gjennom forventningsdokumenter.

Fondet har også støttet ulike forslag om økt rapportering i generalforsamlinger.

kommer Oljefondet med en veileder som skal styrke selskapers rapportering om arbeidet mot korrupsjon, og gi investorene økt innsikt. Denne er utviklet i samarbeid med Basel Institute on Governance og flere farmasiselskaper.

– Vi ønsker å få innblikk i hvor effektive antikorrupsjonsprogrammene egentlig er, sier Oljefondets eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho til E24.

– Vi gikk derfor i dialog med de selskapene vi mente var flinkest på dette i farmasiindustrien. Dette arbeidet var så vellykket at vi startet et samarbeid med Basel Institute on Governance om hvordan vi kunne utvikle gode indikatorer for å måle om antikorrupsjonsarbeidet er effektivt, sier hun.

I arbeidet med å utvikle veilederen har Oljefondet vært i dialog med selskaper som Alexion Pharmaceuticals, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb Co, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis og Novo Nordisk.

Les også

Ny rekord for Oljefondet – passerte 11.000 milliarder

– Ikke en skjerping

Den nye guiden inneholder en rekke måltall som selskaper kan bruke til å vise hvordan det går med arbeidet deres mot korrupsjon.

– Dette er ikke en skjerping av Oljefondets praksis, men et arbeid for å finne gode, praktiske løsninger på hvordan rapporteringen kan gi investorene bedre innblikk i arbeidet mot korrupsjon, sier Ihenacho.

– Er rapporteringen for ullen i dag?

– Det er veldig variasjon i hvordan selskapene rapporterer. Det som er vanskelig er å finne effektive måltall på om arbeidet mot korrupsjon er effektivt eller ikke. Derfor tenkte vi at et samarbeid med disse selskapene og Basel Institute som kunnskapssenter kunne være nyttig, sier hun.

Les også

Dyrt å handle i «småaksjer»: Oljefondet kan få eie færre selskaper

Vil ha rapporter om selskapskulturen

I guiden foreslås det 17 indikatorer. Disse skal sikre bedre rapportering blant annet om selskapets kultur, risikostyringen, forholdet til tredjeparter og ledelsens rolle i å sikre etterlevelse og tilsyn med virksomheten.

– Selskapets kultur har stor betydning for om selskapet er flinke på antikorrupsjon. Men hvordan måler du kultur? Her har vi prøvd å komme frem til noen indikatorer, sier Ihenacho.

– Vi foreslår for eksempel at selskapene kan ha en årlig medarbeiderundersøkelse om kulturen, og rapportere om den, og for eksempel oppgi tall for hvor ofte ledelsen snakker om etikk, integritet og antikorrupsjon. Det kan gi et mål på om antikorrupsjonsprogrammet deres er effektivt, sier hun.

Indikatorene er opprinnelig utviklet for farmasiindustrien, hvor det er store pengestrømmer og en kompleks leverandørkjede. Men Ihenacho mener at måltallene også fungerer for andre enn helseselskapene.

– Det mener vi absolutt. Vi valgte selskaper innen farmasi fordi de er utsatt for korrupsjon, med store verdikjeder og pengestrømmer. Men også andre sektorer kan være utsatt, og da kan disse indikatorene fungere, sier hun.

Les også

Vil ha svar før jul: Ber Oljefondet vurdere «corona-effekten»

Har laget veiledere tidligere

Fondets samarbeid med farmasiselskapene begynte i 2019 som en tematisk dialog.

– Vi har mange dialoger med selskaper knyttet til forventningsdokumentene våre. Farmasiselskapene var kanskje litt oversett når det gjelder risiko for korrupsjon, og vi ønsket derfor en dialog med dem, sier Ihenacho.

Fondet har også tidligere hatt dialoger med andre bransjer og utviklet lignende veiledere. I sommer kom fondet med en guide til kles- og skobransjen, utviklet sammen med Unicef.

– Helt riktig, dette er noe lignende som det vi har gjort med Unicef i klesbransjen, hvor vi også har kommet med konkrete råd til om hvordan selskapene kan gå frem. Dette er en praktisk anbefaling til selskapene om hvordan de kan rapportere bedre, sier Ihenacho.

– Vi synes slike initiativer har vært vellykkede. Vi får sammen noen selskaper som har felles utfordringer, og så får vi utenforstående kompetansesenter som Unicef, Basel Institute eller en organisasjon til å legge til rette for en diskusjon og forslag til praktiske løsninger, sier hun.

– Men vil dette også gjøre det lettere å vurdere om selskaper faktisk driver med korrupsjon?

– Det vi ønsker med dette arbeidet er først og fremst å vurdere hvordan selskapene jobber med å forebygge korrupsjon. Det er ikke ment å gi oss verktøy til å oppdage noe, sier Ihenacho.

Les også

Vil la Oljefondet øke andelen eksterne forvaltere

Farene ved korrupsjon

Korrupsjon medfører risiko for å bli saksøkt, ilagt bøter og svartelistet av kunder, påpeker Oljefondet i den nye guiden. Det gir også en betydelig risiko for svekket omdømme.

– Korrupsjon og hvitvasking har vært mye i mediebildet, har det påvirket dette arbeidet?

– Antikorrupsjon er et tema vi har jobbet mye med de siste par-tre årene. I fjor utvidet vi antikorrupsjonsdokumentet vårt til også å omfatte hvitvasking, sier Ihenacho.

– Dette er en fortsettelse av dialogene vi har hatt med selskaper om antikorrupsjon, og skyldes ikke nødvendigvis aktuelle hendelser, sier hun.

Les også

Tangen mener fornybar energi er dyrt: – Det er mange om beinet

Les også

Vil kaste ut oljegiganter fra Oljefondet: Utpeker disse seks som «klimaverstinger»

Les på E24+

På innsiden av Oljefondet: Tenker aksjer under julemiddagen, forteller sjelden hvor de jobber

Les også

Tidligere Norges Bank-topp blir sjef for Forte Forvaltning

Les også

Norges Bank: Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap

Publisert:
Gå til e24.no