Rema 1000 tror ølsammenslåing vil svekke konkurransen «vesentlig»

Konkurransetilsynet vurderer å stoppe fusjonen mellom Hansa Borg og Royal Unibrew, og har bedt om dagligvarekjempens mening.

Rema-eier og toppsjef Ole Robert Reitan har flere ganger gått ut mot konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen.
Publisert: Publisert:

E24 skrev i forrige uke at Konkurransetilsynet innen 13. mai må bestemme seg for om de vil stoppe sammenslåingen mellom Hansa Borg og Royal Unibrew eller ikke.

I mellomtiden har de bedt om innspill fra de tre store dagligvareaktørene: Rema 1000, Norgesgruppen og Coop.

Det er særlig konkurransen innenfor sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke, såkalt «FAB», Konkurransetilsynet er interessert i.

«Gjennom foretakssammenslutningen blir RU (Royal Unibrew journ. anm) en dominerende leverandør av cider og FAB. Hvis RU tillates å opprettholde posisjonen som dominerende leverandør vil konkurransen i kategorien etter Rema 1000s syn bli vesentlig svekket»

Det skriver advokatfirmaet Bahr i et brev til Konkurransetilsynet, på vegne av Rema 1000.

Ofte samme kunder

I sin forespørsel om informasjon til dagligvarekjedene, har tilsynet blant annet bedt dem svare på en rekke spørsmål om markedet, innkjøpene og forhandlinger rundt drikkevarene.

Hansa er en av de største siderleverandørene i Norge, og har blant annet sidermerket Grevens. De leverer også smakstilsatt drikke som Bulmers og Bacardi Breezer.

Rema 1000 skriver at sider og «FAB» ofte har samme kundegrunnlag, og de samme leverandørene. De plasserer de to ulike produktene i samme hylle.

Dagligvarekjeden skriver videre at Hansa Borg er den «klart største aktøren» innenfor sider, og ledende innenfor smakstilsatt alkoholholdig drikke, og at Royal Unibrew er nest størst på smakstilsatt alkohol.

«Foretakssammenslutningen medfører at to av de tre største leverandørene av sider og FAB slår seg sammen. For Rema 1000 er det viktig at konkurransen i leverandørleddet opprettholdes», skriver de.

– Alle svar interessante

Fungerende avdelingsleder for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet, Beate Berrefjord, sier at de med spørsmålsbrevene vil høre hva aktørene som blir berørt synes om en sammenslåing.

– Vi kan ikke bare ut fra det som står i meldingen beslutte om sammenslutningen bør stanses eller ikke, så da er det naturlig å høre med de som er berørt.

– Rema 1000 sier at de mener det vil «vesentlig svekke konkurransen». Hvor mye vekt tillegger dere svarene dere får?

– Alle svar er interessante, og noen ganger går de i ulike retninger. Det er vanskelig å si hvordan vi vekter de enkelte svarene, men vi tar med oss all informasjon videre i saksbehandlingen. Svarene er med på å belyse saken, sier hun.

Publisert: