SAS får 100 mill. av staten etter klagesak

Først avslo Brønnøysundregistrene søknaden. Så vant SAS frem med klagesak. Det kriserammede flyselskapet får nå makssummen i coronakompensasjon.

FLYR IGJEN: Det har vært en tøff sommer for SAS, som tapte et milliardbeløp på pilotstreiken. Coronakompensasjonen ble et plaster på såret.
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

SAS mottar 100 millioner kroner i coronakompensasjon for fire måneder i 2021.

Flyselskapet hadde opprinnelig fått avslag på søknadene om støtte, og også på den første klagen til Brønnøysundregistrene, men valgte å ta saken videre til Nærings- og fiskeridepartementet.

Et dokument som E24 har fått innsyn i viser at departementet rett før sommeren kom til at avslaget var fattet på feil grunnlag. Det ble dermed opphevet og sendt tilbake til Brønnøysundregistrene for ny behandling.

SAS’ pressesjef Tonje Sund forteller at saken ble avgjort i juli.

– Vi er veldig fornøyd med at Brønnøysundregistrene har innvilget søknaden om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Tilskuddet utgjør 100 millioner kroner.

Les på E24+

Tror på utslippsfri flybransje og 50 år uten SAS-konflikter

Makset ordningen

Gjennom coronapandemien argumenterte flybransjen gjennomgående for at regjeringen måtte komme dem i møte med en egen kompensasjonsordning.

Det skjedde aldri. Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) besluttet i stedet våren 2021 å gi flyselskapene tilgang til den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

Tilgangen kom med begrensninger. Det ble innført et tak per måned og en grense på 100 millioner kroner per selskap.

SAS har nå fått maks ut av denne ordningen.

Det hardt pressede flyselskapet får 55,8 millioner kroner for mai og juni 2021 og 44,2 millioner kroner for juli og august.

Les også

SAS jakter fortsatt krisefinansiering: – Vil snart ha behov for mer kapital

Vektlegger skatteplikt

Det opprinnelige avslaget fra Brønnøysundregistrene ble begrunnet med at SAS-konsernet ikke er skattepliktig til Norge. Det var konseret som sto bak søknaden om støtte, ettersom det er her driften og de ansatte ligger, ikke i SAS Norge AS.

Brønnøysundregistrene kom frem til at SAS ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjorde at SAS-konsernet leverer regnskap og skattemelding til Norge, og at vilkårene for tilskudd ikke var oppfylt.

Konsernet er registrert som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) og er fritatt regnskapsplikt i Norge.

SAS’ konsernsjef Anko van der Werff.

At SAS-konsernet ikke er et norsk selskap er partene enige om.

Næringsdepartementet kom imidlertid til at det er lite tvilsomt at konsernet driver økonomisk virksomhet i Norge i skattemessig henseende.

I tillegg valgte de å se bort fra registerformen NUF, og heller vektlegge at konsernet har et datterselskap, SAS Norge AS, som er skattepliktig til Norge.

«Samlet sett kan ikke departementet finne tilstrekkelig tungtveiende holdepunkter utover en snever tolkning av ordlyden som peker i retning av at vilkårene for tilskuddsordningen skal forstås på andre måter enn de alminnelige skatterettslige reglene. (...) Vilkåret om skatteplikt til Norge anses dermed oppfylt for SAS-konsortiet», konkluderer Næringsdepartementet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. SAS
 2. Nærings- og fiskeridepartementet
 3. Kompensasjonsordninger
 4. Coronapandemien

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Næringsministeren kaster nesten hele Argentum-styret

 2. SAS-toppene har gitt avkall på bonus fra 2021

 3. Regjeringen sier nei til å skyte inn nye penger i SAS, men åpner for å gjøre gjeld til aksjer

 4. Betalt innhold

  Slik drysset millionene over et knippe Argentum-ansatte

 5. Sentralbanksjefen tjener mindre enn alle direktørene i Oljefondet