NHH-professor om Monios håndtering: – Ikke holdbart

Professor Tor W. Andreassen mener Monio har glemt at de er avhengig av folks tillit når de fraskriver seg ansvaret for låneutbetalinger til et hytteprosjekt som ikke har blitt realisert.

NHH-professor Tor W. Andreassen mener Monios kontrollrutiner øker risikoen for at investorer taper penger.
Publisert:

I flere saker har E24 belyst prosjekter som har fått finansiering gjennom Monio, men som siden har støtt på store utfordringer.

Monio gjør det mulig for vanlige folk å sette sparepengene i lån til selskaper. Dette omtales som folkefinansieringfolkefinansieringFolkefinansiering går ut på at privatpersoner kan låne ut, gi bort eller investere penger til prosjekter eller selskaper..

I Uvdal i Viken kan Monios långivere risikere å tape millioner i et hytteprosjekt som aldri ble realisert. Monio utbetalte blant annet lån til ferdigstilling av det innvendige arbeidet i hytten som skulle være under oppføring, uten å kontrollere at det var et byggeprosjekt på tomten.

Les også

Betalte ut lån for ferdigstilling av hytte – sjekket aldri at hytta fantes

I etterkant har Monio overfor långivere fraskrevet seg ansvar for å føre kontroll med de opplysningene som selskapene som låner penger gjennom plattformen, gir dem.

Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole reagerer kraftig på Monios håndtering.

– Dette er ikke holdbart. De ønsker, og deres eiere ønsker, at de fremstår som en tillitsskapende låneformidler. Da må de gjøre som de skriver på hjemmesiden: vite hva de investerer i og sikre at prosjektet faktisk blir realisert, sier Andreassen til E24.

Monio er heleid av Sparebank 1 SR-Bank.

– Øker risikoen for tap

E24 har sett epostutvekslinger som långivere har hatt med Monio.

Til en långiver skriver selskapet at de ikke kontrollerer at opplysninger långivere gir, stemmer:

«Monio gjennomfører ikke byggelånskontroll (fysisk kontroll/befaring av takstmann) av prosjektets fremgang mellom fasene. Monio har heller aldri hevdet at vi gjør dette, og har heller ikke tatt på seg en rolle overfor sine långiver-kunder som innebærer å verifisere låntagers opplysninger om prosjektets progresjon.», skriver Monio i eposten som E24 har sett.

På denne tomten opplyste Monio i låneannonsen at det skulle stå en hytte under oppføring.

I sine svar til långivere avviser Monio samtidig at de har et juridisk ansvar for å kontrollere opplysningene som låntagere gir dem.

Det bankeide selskapet burde vite bedre enn å praktisere rollen som låneformidler slik de beskriver, ifølge Andreassen.

– Tillit er den eneste langsiktige valutaen for en slik tjeneste. Derfor velger noen å ta den ekstra innsatsen å sjekke at lån som blir innvilget, faktisk leder til de faktiske tingene de skulle: for eksempel boliglån, sier Andreassen.

NHH-professoren mener Monio tar en stor risiko på småspareres bekostning når de ikke legger ned en innsats for å kontrollere at opplysningene i låneannonsene stemmer.

– De tar snarveier i sin iver etter å selge penger og investeringsobjekter, sier Andreassen og legger til:

– Dermed øker de risikoen for tap for dem som putter penger på systemet. Dette er ikke bærekraftig og noe deres eier Sparebank 1 SR-Bank neppe ville gjøre i sin bankdrift, sier Andreassen.

– Oppfylt vår plikt

Monio er forelagt kritikken fra Andreassen. De har ikke kommentert uttalelsene direkte, men daglig leder Marius Dybdahl kommenterer den konkrete lånutbetalingen slik i en epost til E24:

– Monio har oppfylt vår plikt som låneformidler i denne saken, herunder å følge opp låntaker. Underveis i vårt arbeid oppdaget vi forhold som gjorde at vi også fikk gjennomført undersøkelser ved hjelp av en tredjepart.

Daglig leder Marius Dybdahl i Monio mener de har gjort det de er forpliktet til å gjøre da de utbetalte långiveres midler til et ikke-eksisterende hytteprosjekt på Uvdal i Viken.

Han skriver videre at de har oppdaget forhold som har ført til at Monio har gått til anmeldelse av låntaker.

– Grunnlaget for anmeldelsen er uberettiget bruk av Monios plattform. På bakgrunn av at saken vil bli etterforsket av politiet og at etterforskningen eventuelt kan føre til en prosess for domstolene, kan ikke Monio gi ytterligere opplysninger, skriver Dybdahl.

E24 har vært i kontakt med Sør-Øst politidistrikt, som bekrefter at de har mottatt en anmeldelse fra Monio. Det er ikke tatt stilling til om saken skal etterforskes.

Monio har tidligere opplyst til investorer på plattformen at de har skjerpet rutinene og ansatt flere personer med mer kreditterfaring i 2022.

E24 har vært i kontakt med Stein Martin Gaarder som eier låntaker MG Eiendomsutvikling 2 AS. Han har avslått å kommentere saken.

Publisert:

Her kan du lese mer om