– Uakseptabelt at Equinor legitimerer fagforenings­knusing

Hadia Tajik (Ap) reagerer på at Equinor bruker advokatfirma som holder kurs i å hindre fagorganisering. Equinor lover å tilrettelegge for fagforeningsavtaler i vindkraftprosjektene.

Hadia Tajik er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
Publisert:

– Jeg reagerer sterkt på å lese at Equinor, som er en stor aktør vi alle i Norge har et eierskap i, opptrer på denne måten i et annet land, sier stortingsrepresentant Hadia Tajik.

Onsdag skrev E24 at Equinor har hyret advokatfirmaet Jackson Lewis i forbindelse med sin havvindsatsing i USA.

Selskapet har siden 1958 har spesialisert seg på arbeidsrett. Og på listen over hva de tilbyr selskap innen energisektoren, er «fagforeningsunngåelse» noe av det første advokatselskapet trekker frem.

I tillegg arrangerer Jackson Lewis kurset «Hvordan forbli fagforeningsfri».

– Det er helt uakseptabelt at en aktør som Equinor, der myndighetene er hovedaksjonær, legitimerer fagforeningsknusing i et annet land, sier Tajik.

Equinor kjenner seg derimot overhodet ikke igjen i beskrivelsen som blir presentert.

– Uttalelsene må bero på en misforståelse, sier informasjonssjef i Equinor Ola Morten Aanestad.

Les også

Equinor hyret advokatfirma som holder kurs i å hindre fagorganisering

Den norske stat er hovedaksjonær i Equinor med en eierandel på 67 prosent i selskapet. Eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

– I Norge jobber vi systematisk med å øke organisasjonsgraden, fordi vi vet at de er førstelinjen i møte med useriøse aktører, sier Tajik.

Ved å hyre advokatselskap som Jackson Lewis, mener hun det er en risiko for at Equinor bidrar til å vanskeliggjøre fagforeningsarbeidet i USA.

Har du informasjon om denne saken? Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post ada.lea@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4791629822

– Viktig at Equinor ser sin rolle

Rett over 10 prosent av ansatte er organisert i USA. Til sammenligning er rundt 50 prosent organisert i Norge.

Og en svak fagbevegelse betyr dårlige muligheter for å forhandle på lønn. I snitt tjener toppsjefer i S&P 500-selskaperS&P 500-selskaperSelskaper børsnotert på indeksen S&P 500, som rommer de 500 største børsselskapene i USA 324 ganger mer enn en typisk arbeidstager.

– Amerikansk fagforening sliter med å rekruttere medlemmer nettopp fordi arbeidsgivere og store advokatselskaper skaper en kultur for frykt slik at organisering blir vanskelig, sier Tajik.

Les også

Amerikanske LO ber Oljefondet ta oppgjør med fagforeningsknusing i USA

Hun mener det er viktig at Equinor ser sin rolle, og at de gjennom innkjøp av tjenester i andre land ikke er med på å bidra til en fryktkultur og potensiell undertrykking av arbeidstagere.

– Når advokatselskapet helt uten omsvøp forteller at fagforeningsknusing er en tjeneste de yter, så viser det hvor sterke aktører alminnelige arbeidstagere og fagforeninger i USA står opp mot.

– Er du overrasket over det du leste?

– Det er ikke første gang det har vært oppslag om aktører der staten har et stort eierskap, der selskapet har opptrådt på kritikkverdige måter i utlandet, dessverre. Det gjelder også Equinor. Sånn sett er jeg ikke overrasket, sier hun.

– Men jeg, som mange andre i Norge, har større forventninger til Equinor enn det som vises i denne saken.

– Skrekkelig

Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt, mener det er sjokkerende at Equinor har hyret inn et av «de verste fagforeningsknuserne i et land der fagforeninger står så svakt».

– Dette er helt skrekkelig, rett og slett.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Han mener at den norske stat, som er Equinors største eier, må oppføre seg slik en privat eier ville gjort i et lignende tilfelle.

– Statsråden bør vise at man har styring på dette, slik en privat eier ville hatt. Her går selskapet imot alt det den største eieren står for, nemlig trygghet på jobb og fagforeningsfrihet, sier han.

Forventer at Equinor kvitter seg med advokatselskapet

Rødt-politikeren forventer at Equinor tar grep.

– Jeg forventer at de kvitter seg med advokatselskapet og den praksisen de har. Det er ikke en legitim bruk av nordmenns utbyttepenger.

Hadia Tajik mener på sin side hun og resten av Stortinget ikke har i oppgave å detaljstyre Equinor sine inngåtte kontrakter, men at de må kunne forvente at Equinor ikke opptrer på tvers av vårt felles verdigrunnlag.

– Vi skal tilrettelegge for fagforeningsavtaler

Informasjonssjef Ola Morten Aanestad sier at Equinor har en lang tradisjon med godt og konstruktivt samarbeid med fagforeninger, både i Norge og internasjonalt.

– Det vil vi videreutvikle i de vindkraftprosjektene som planlegges i USA. Vi skal tilrettelegge for fagforeningsavtaler, ikke det motsatte, sier han.

Han avviser fullstendig at selskpaet legitimerer fagforeningsknusing.

Han forteller at representanter fra Equinors konsernledelse og tillitsvalgte møtte lederen i AFL-CIO, USAs sentrale fagforening, da hun besøkte Norge.

– Vi opplevde det som et positivt møte. Vi vil ta initiativ til et oppfølgingsmøte med AFL-CIO i USA neste uke, sier han.

Han sier at Equinor overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen som nå blir presentert.

– De diskusjonene vi skal inn i USA dreier seg om hvordan vi kan utvikle fornybar energi på en måte som ivaretar både industrielle behov og arbeidstagernes rettigheter. Vi har forpliktet oss gjennom avtaler med delstaten New York at vi skal tilrettelegge for fagforeningsavtaler for arbeidet med vindkraftprosjektene, og det skal vi levere på i de forhandlingene som ligger foran oss.

Publisert: