MANNSDOMINERT: – Vi har de siste årene hørt flere historier om kvinner som finansieres av mannlige risiko kapitalister, som sliter med å jobbe effektivt i en mannsdominert kultur, skriver Anniken Fjelberg i sin kommentar.

Foto:
Det Nye Norge

Det Nye Norge – kommentar av Anniken Fjelberg: Menn som investerer i menn

Det er ikke bare kvinnelige gründere som taper på at menn investerer i menn. 

 • Anniken Fjelberg
  Anniken Fjelberg
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

I tre år har jeg sittet i juryen til en av verdens største gründerkonkurranser, Creative Business Cup, med finale i København før jul hvert år. Her møter hundrevis av investorer hundrevis av gründere fra over 60 nasjoner. Hvert år skjer det samme: Én av fire konkurrerende gründere er kvinner. Det samme forholdet ser vi på pallen.

Utviklingen av mangfoldet i gründerverden er udiskutabelt i gang med tanke på både kjønn, geografi, demografi og etnisitet. Det virkelige problemet oppstår derimot etter medaljeutdelingen – når det skal kjempes om finansiering i de tilstøtende møterommene. Da forteller internasjonal statistikk at kun 3–4 prosent av all investeringskapital går til kvinnelige entreprenører.

Én forklaringsteori på dette er at man investerer i det som er kjent. Enkelt forklart: Det er flest menn som er investorer. Og menn investerer i menn. Vi har de siste årene hørt flere historier om kvinner som finansieres av mannlige venturekapitalister (VCs), som sliter med å jobbe effektivt i en mannsdominert kultur.

I en artikkel i Harvard Business Review i fjor, peker forskeren Sahil Raina på to viktige og relaterte forskjeller på mannlige og kvinnelige tech-gründere: Kvinnelige gründere som kun har mannlige investorer, har dramatisk redusert sannsynlighet for å få en vellykket exit. Derimot øker kvinnelige gründerbedrifters sjanse for suksess når de investeres i av ventureselskaper med kvinnelige partnere.

https://api.e24.no/integrations/static/b9a5dc3e-ef28-4b4f-8575-5ae805d9b015

Den samme studien viser at kun 17 prosent av kvinner har vellykkede exiter (oppkjøp eller børsnotering), mot 27 prosent hos menn. Elisabeth Ljunggrens rapport om entreprenørskap og kjønn i Norge forteller at også her eies og drives høyvekstbedriftene stort sett av menn.

Raina mener en årsak er investorenes manglende evne til å evaluere og rådgi kvinnelige gründere. Forskningen hans undersøkte to grupper: Kvinnelige gründere med innledende finansiering fra VCs med kun mannlige partnere; og de med finansiering fra VCs med kvinnelige partnere. I den første gruppen var det 25 prosentpoeng forskjell på exitene mellom kvinnelige og mannlige startups. I den siste gruppen forsvant denne forskjellen.

Alt tyder altså på at man ved å matche kvinnelige VCs med kvinnelige entreprenører skaper bedre resultater. Disse VCs er enten bedre til å velge kvinnelig ledede prosjekter, bedre til å rådgi dem, eller begge deler.

Dette er viktige funn. For med statistikken imot dem kan investorkronene sitte lenger inne for kvinnelige gründere. Et av premissene for å snu trenden er ifølge Raina å øke antallet kvinnelige investorer. Samtidig er det vanskelig å rekruttere kvinnelige investorer med «dype lommer» og råd til å være med på hele investeringsløpet. Det finnes flere dyktige kvinnelige investorer i økosystemene i norsk næringsliv, men de er forsvinnende få i forhold til sine mannlige kollegaer.

Alle menn og kvinner må på dekk i AS norge for å skape det vi skal leve av «når oljen tar slutt».

Eierskap betyr makt og innflytelse. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør menn 73 prosent av eiere i norske aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Blant den kvinnelige fjerdedelen er det mange arvinger, en gruppe som tradisjonelt har vært passive eiere. I det pågående generasjonsskiftet ligger det derfor en stor mulighet: Vi trenger å rekruttere og aktivere både egenskapte og nedarvede formuer.

I Sverige har de lang tradisjon med «gamle» penger og industri. Mange mener det er enklere å skaffe finansiering i nabolandet vårt fordi de har et mer etablert økosystem også i startup-verden. Ifølge tall fra Argentum mangler det derimot ikke investeringskapital i Norge. Faktisk hentes det inn nesten like mye kapital i Norge som i Sverige, men vi fordeler disse pengene på langt færre prosjekter. Vi er vant til å investere i store industriforetak her til lands, ikke i risikofylte startups.

Alle menn og kvinner må på dekk i AS Norge for å skape det vi skal leve av «når oljen tar slutt». Næringslivet bør eies likt av kvinner og menn om vi skal skape like muligheter for alle. Vi har vært flinke til å få kvinner inn i ledende posisjoner i næringsliv og politikk. Men kvinner kan ikke kvoteres inn som investorer, vi må selv velge å investere.

De «dype lommene» er essensielle for farten i næringslivet. Men man må huske at mange av morgendagens investorer er gründere i dag med gode exiter i morgen. Forhåpentligvis er enda flere av dem kvinner. Den oppvoksende generasjon bør eksponeres for aksjer som sparing tidlig i livet. Det er et paradoks at gutter får fond eller aksjer i konfirmasjonsgave mens jenter får bunad. Klart også jenter skal ha aksjer.

Vi vet alle hvem som bestemmer i næringslivet: eierne. Så la oss jobbe for lik medbestemmelse for kvinner og menn også på eiersiden, ikke minst for å få opp og frem flere kvinnelige gründersuksesser backet av kvinnelige VCs. Mangelen på kvinnelige investorer er ikke bare en ulempe for gründere, det er en tapt mulighet også for næringslivet. Og ikke minst for kvinnene selv.

Les også

Kronikk Det nye Norge, Bjørn Johan Vartdal: – Anvendelse av denne teknologien
vil kunne være helt sentral for Norge

Les også

Det nye Norge, kommentar Ragnhild Ulltveit-Moe: Det
grønne næringslivet – utopi eller virkelighet?

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det Nye Norge
 2. Integrering
 3. Entreprenørskap
 4. Gründere
 5. Kvinner
 6. Norge
 7. Næringsliv

Flere artikler