Ekspertene: Dette betyr EU-dommen for Uber

Uber gjør mer enn bare å formidle andres tjenester, og må regnes som et transportselskap, slo EU-domstolen fast. Nå kan forretningsmodellen til Uber rakne, mener analytiker. 

TAPTE: EU-domstolen har kommet frem til at Uber skal kategoriseres som et transportselskap. Det kan få betydning for flere i fremtiden.
Publisert:

EU-domstolen avklarte onsdag at Uber er et transportselskap, ikke et teknologiselskap.

Uber blir underlagt nasjonale reguleringer for drosjetjenester i EU. Medlemsstatene kan i større grad skape nasjonal lovgivning for å regulere det som nå altså regnes som transporttjenester.

Partnere i Advokatfirmaet Haavind, Andreas Bernt og Kari Gimmingsrud, mener dommen vil ha betydning for flere enn Uber.

– Spørsmålet er om nye digitale formidlingstjenester, som Uber, må følge sektorspesifikke regelverk, eller om de kan nyte godt av den vide etablerings- og ansvarsfriheten man har i EU/EØS som et rent teknologiselskap, sier Gimmingsrud til E24.

Les også

EU-domstolen: Uber er et taxiselskap

Gjør mer enn å formidle andres tjenester

Avgjørelsen fra EU-domstolen er ennå ikke publisert på engelsk, men avgjørelsen er i tråd med generaladvokatens uttalelse. Generaladvokaten argumenterte for at Uber ikke var en ren formidler, og derfor måtte regnes som en transporttjeneste, forklarer Andreas Bernt.

– Generaladvokaten trakk frem at de som formidler hotellrom og flybilletter er informasjonssamfunnstjenester som nyter godt av de frihetene som følger av denne klassifiseringen. Men Uber er noe annet, mente han, fordi selskapet gjør mer enn å bare formidle andres tjenester, sier Bernt.

– For Uber innebærer det at de må følge reglene for persontransport når de tilbyr tjenesten UberPop, mens en formidler av flybilletter ikke behøver å følge regelverket for flyselskaper, fortsetter Bernt.

ALVORLIG: Konsulent og analytiker Salvador Baille tror EU-dommen vil få alvorlige konsekvenser for Uber.

– Hele modellen kan rakne

Les også

Uber anklages for spionasje og overvåking

Kan bli tøffere for andre lignende tjenester


Baille kjenner ikke til transportregelverket i øvrige land, men frykter regelverket kompliserer forretningsmodellen til lignende selskaper.
– Det kan høres litt tøft ut å si det, men er det slutten på delingsøkonomien vi ser nå? Den såkalte «gigøkonomien», hvor man jobber på oppdrag uten å være ansatt, kan komme dårlig ut av dette på sikt.
Advokatene i Haavind viser også til at dommen kan inneholde formuleringer som kan endre spillereglene for andre aktører i delingsøkonomien.

– Hvordan situasjonen for Uber og andre nye tech-tjenester blir fremover, avhenger av hvordan EU-domstolen har formulert seg. Det kan godt være at nyskapende tjenester kan få en tøffere regulering fremover, sier Gimmingsrud.

For Ubers del kan dommen i tillegg skape trøbbel for den planlagte børsnoteringen av selskapet, påpeker Baille, dersom dommen får konsekvenser for inntektspotensialet i Europa.

– Uber taper massivt med penger nå, og dommen vil gi enorme konsekvenser for hvor mye selskapet kommer til å vokse i fremtiden. Ledelsen har lovet aksjonærene sterk vekst, sier han.

Les også

Nyhetsbyråer krever at Facebook betaler for artikler

Les også

Ny dom: Kan måtte utlevere tusenvis av personopplysninger

Les også

Datasikkerhetsselskap spår dystert 2018

Publisert: