Nå skal havnestriden avgjøres i Høyesterett

Førstkommende fredag skal Høyesterett i plenum avsi dom i den nå tre år lange havnekonflikten. Landets øverste domstol skal prøve om EØS-avtalen må vike for Grunnloven.

IKKE GLADE: Bryggearbeidere fra Norsk Transportarbeiderforbund markerte sin misnøye utenfor LOs representantskapsmøte i Folkets Hus i februar i år. Den såkalte havnestriden har pågått i flere år - fredag kommer det dom i Høyesterett.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
Publisert:

Saken er behandlet i plenum nettopp fordi det er reist spørsmål om bestemmelsene i EØS-avtalen kommer i strid med Grunnlovens paragraf 101 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11 om organisasjonsfrihet.

Høyesterett skal avgjøre om disse bestemmelsene må gis forrang.

Langvarig konflikt

Holship Norge har siden 5. april 2013 vært boikottet av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). NTF mener at Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere.

NTF har vunnet fram både i tingretten og lagmannsretten. For dem handler behandlingen i Høyesterett om viktige prinsipper og om en anerkjennelse av boikott som et lovlig middel i kampen for tariffavtale.

Motparten har på sin side meldt saken inn for ESA, og Høyesterett har i sine forberedelser bedt om en vurdering fra EFTA-domstolen.

Negativt fra EFTA

Denne vurderingen kom i form av en dom fra 16. april der EFTA-domstolen uttaler at boikott for å presse fram tilslutning til en tariffavtale er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om etableringsfrihet for næringsvirksomhet.

Under denne rettssaken stilte regjeringsadvokaten seg bak bryggesjauerne og Norges Transportarbeiderforbund i kravet om at boikott skal være et lovlig middel i kampen om tilslutning til tariffavtaler.

LO på banen

Dommen i EFTA-domstolen har på sin side fått LO til å reagere. De bringer dermed også den ferske grunnlovsparagrafen om organisasjonsfrihet inn for Høyesterett.

Les også

Anklager Regjeringsadvokaten for å ta parti med LO: Krever at justisministeren bytter advokat

Det er derfor 20 dommere i plenum har behandlet saken. De må ta stilling til om EØS-avtalen er i strid med Grunnlovens paragraf 101.

Domsavsigelsen fredag er ventet å vare rundt én time.

Les også

Til våren står det store «havneslaget»

Les også

Krever at justisministeren bytter advokat

Les også

Tap for havnearbeiderne i EFTA-domstolen

Her kan du lese mer om