Halvparten av søksmålene mot Statens vegvesen kommer fra Mesta

Kun en mikroskopisk andel av tvistene Statens vegvesen er innblandet i, havner i retten. Men i sakene som ender der, er Mesta ofte med. - De er vår største entreprenør, forklarer Vegvesen-direktør.

BEFARING: Direktør Lars Erik Hauer i Statens Vegvesen på befaring i Oslofjordtunnelen i 2003.

Bjørn Sigurdsøn
  • Kristin Norli
Publisert: Publisert:

Det statseide aksjeselskapet Mesta står bak halvparten av søksmålene som rettes mot Statens vegvesen hvert år, ifølge Vegdirektoratet.

I snitt er det om lag bare fem konflikter som hvert år ender med søksmål mot Vegvesenet, ifølge direktør for veg og transport, Lars Erik Hauer.

To til tre av disse står Mesta bak.

- Og svaret på hvorfor det er slik, det kan jeg bare se at er fordi de er vår største entreprenør, sier Hauer.

Han kjenner ikke tvistene Vegvesenet er innblandet i godt nok til å kunne eller ville si noe om utviklingen i hvem som saksøker.

Tvister om sluttoppgjør

Ifølge Hauer har Vegvesenet rundt 750 kontrakter som løper til enhver tid – hvorav 100 kontrakter er inngått med Mesta.

E24s gjennomgang viser at Mesta har saksøkt sine tidligere kollegaer og eiere i Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet 12 ganger siden 2008.

Halvparten av søksmålene har endt med rettssak.

Ifølge Hauer oppstår tvister ofte i forbindelse med krav som fremsettes ved sluttoppgjøret i en kontrakt mellom entreprenør og byggherre (Vegvesenet).

- Og der er det ikke sjelden at det er avstand mellom krav og tilbud. Som regel så blir vi ikke enige med en gang. Men på veien frem til et eventuelt søksmål og eventuell rettsbehandling, så er det mulig å inngå forlik. Og det skjer som oftest, sier Hauer.

- Ingen av partene ønsker å gå en runde i rettssystemet, legger han til, og trekker også frem de kostnadene det å føre en sak for retten medfører, som en årsak til det.

- Men i noen tilfeller, så kommer vi ikke til enighet, og da kan saken havne i rettsapparatet.

Refset av Riksrevisjonen

- Hva kan man si om årsakene til at uenigheter oppstår? Etter det vi kjenner til, så er det også slik at mange konflikter oppstår i forbindelse med endringer i kontraktene etter at prosjektene er i gang. Og i fjor ble Statens vegvesen kritisert av Riksrevisjonen for å gjøre dårlig arbeid med kontraktgrunnlag og prosjektstyring, noe som medfører at kostnadsrammene sprenges. Er det en sammenheng?

- Vi prøver hele tiden å bli en bedre byggherre, sier Hauer.

- I de fleste entreprisene våre beskrives oppgavene detaljert i konkurransegrunnlaget. Det som står der, det er det som skal gjøres. Så kan det underveis i prosjektet oppstå uforutsette situasjoner. Da kan det bli konflikt om hvem som har risikoen, og der begynner tvisten.

- Det viktigste for oss er å få en så god avklaring av risikodeling i prosjektet mellom byggherre og entreprenør på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier Hauer.

Ble avvist

I saken som gikk for Oslo tingrett før jul, handlet konflikten derimot verken om sluttoppgjør og heller ikke om endringer som oppsto underveis i et prosjekt.

Les også

Riksrevisjonen refser Statens vegvesen for svære kostnadsblemmer

Den saken handlet om at Mesta ble avvist fra å i det hele tatt delta i en anbudskonkurranse.

- Vi kommenterer ingen saker som pågår i rettsvesenet, så den saken kan jeg ikke uttale meg om, sier Hauer.

Det vil si at han heller ikke vil kommentere påstanden om «Vegvesenets dårlige erfaringer med Mesta» som Vegvesenet formulerte i saken.

Verken Mesta eller Vegvesenet vil utdype hva som ligger i denne formuleringen overfor E24.

- Statens vegvesen er vår største kunde og vi har generelt et godt samarbeid. Noen ganger blir man dessverre ikke enige, og som en siste instans bringes enkelte tvister inn for domstolene, skriver kommunikasjonsjef i Mesta, Anja Sivertsen, i en e-post til E24.

Mesta har ikke etterkommet forespørsel om å la seg intervjue om selskapets forhold til Statens vegvesen.

Venter på dom

Mesta oppstod i sin tid som et AS da produksjonsavdelingen i Statens vegvesen ble skilt ut, og var lenge eid av Samferdselsdepartementet, som Vegdirektoratet sogner til. Nå eies Mesta helt og fullt av Næringsdepartementet.

Skjønner du at det kan se litt rart ut med disse søksmålene mellom akkurat disse to delene av staten?

- I våre øyne er Mesta en entreprenør på linje med alle andre, også private entreprenørselskaper, sier Hauer.

- Alle behandles på lik linje.

- Men i saken som gikk for retten i Oslo nylig, så mente dere ikke det. Der mente dere at dårlige erfaringer med Mesta ga grunn til å avvise fra konkurransen?

Igjen viser Hauer til at han ikke kan kommentere en pågående sak.

- Vi får vente til dommen faller.

Les også:

Etterlyser praktisk statlig eierskapSetter av 20 milliarder til infrastrukturfondAF Gruppen vil overta Mestas anleggsarbeidereMesta-smell i tingretten

Publisert:

Flere artikler