KVINNEDAGEN: 8. mars markeres ofte på Youngstorget i Oslo. Her fra fjorårets markering.

Kommentar: Kvinner vil fortsette å være lønnstapere

Hvis kvinner i fremtiden skal tjene like mye som menn, må flere kvinner velge teknologiyrker. Problemet er at kvinneandelen i teknologiyrkene ikke øker.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Hvordan er det mulig, i et av verdens mest likestilte land, at kvinners lønn utgjør 86 prosent av menns lønn?

Ifølge SSBs lønnsstatistikk for 2016 tjener en gjennomsnittlig mann 547.200 kroner årlig, mens en gjennomsnittlig kvinne tjener 466.800 kroner. Hvorfor?

Svaret er like enkelt som det er frustrerende: kvinner tenderer til å velge lavlønnsyrker. Vi er likestilt i mange sosiale kontekster, men vi har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i den rike verden.

FORFATTER 1: Jane Xia, Senior Business Consultant, Sopra Steria og nestleder for Inspirasjonsdagen, Oda Nettverk.

Teknologiyrker er ofte høylønnsyrker. I SSBs lønnsstatistikk er gjennomsnittslønnen innenfor 16 teknologiyrker 639.600 kroner. Samtidig er det blitt en åpenbar sannhet at teknologi kommer til å ta en stadig større del av økonomien og jobbene i fremtiden.

Hvis flere kvinner velger teknologiyrker, vil lønnsforskjellen mellom kvinner og menn bli mindre.

Dessverre er kvinneandelen i teknologibransjen kun 24 prosent ifølge Oda-Nettverks årlige undersøkelse fra 2016 – og den øker ikke i den takten vi ønsker.

Enda verre er at kvinners tendens til å velge lavlønnsyrker gjentar seg innenfor teknologiyrkene. Av de fem teknologiyrkene med høyest kvinneandel har fire av disse en gjennomsnittslønn som er lavere enn gjennomsnittslønnen for økonomien som helhet.

FORFATTER 2: Ellen-Marie Bjerknes Nygard, Managing Consultant, Capgemini og leder for Inspirasjonsdagen, Oda nettverk.

Vi ser også at 10 av de 16 teknologiyrkene i statistikken har en høyere gjennomsnittslønn enn for økonomien som helhet. For kategorien «Ledere av IKT-enheter», som er lønnsvinneren blant teknologiyrkene, er kvinneandelen begredelige 12 prosent. Samtidig som disse 12 prosentene har klart å kapre lederrollen, har de også sikret lik lønn som det store flertallet av menn i denne yrkeskategorien.

Vi må kjempe for høyere kvinneandeler i teknologiyrkene. Ikke bare fordi det er viktig å fremme likestillingen, men også fordi det er økonomisk forsvarlig. Gang på gang viser undersøkelser oss at det lønner seg på bunnlinjen å ha kjønnsbalanse, ikke bare i arbeidsstokken men også i ledelsen.

Skal Norge være et land som er fremoverlent på teknologifronten, kan vi ikke bare velge fra halvparten av talentbasen.

Vi som jobber frivillig i teknologinettverket for kvinner, Oda Nettverk, ser at vi må inspirere enda flere, og jobbe enda hardere for å få unge kvinner til å velge teknologiyrker. Hvem er disse kvinnene innen «Ledere av IKT-enheter» som har klart å kapre lederrollen i en ellers mannsdominant bransje?

Vi tror på at ved å synliggjøre de kvinnelige rollemodellene som har lykkes i teknologibransjen, tilrettelegger vi for at flere unge kvinner velger teknologiyrkene.

Ved at vi utrettelig jobber med å få kvinner inn i realfagsstudiene vil det med tid bidra til å utjevne forskjeller. Å skape en jevnere lønnsbalanse for fremtiden er ikke bare kvinner i teknologiyrkene sin jobb, det er et felles ansvar.

Det vil bidra til å jevne ut den urettferdige lønnsforskjellen, slik at kvinner i fremtiden ikke behøver å være lønnstapere – slik som i dag.

Les også

Har vi blitt sykere etter oljeprisfallet?

Les også

Ensidig fokus på nyansatte er en uting

Les også

Endret pengebruk innen HR?

Publisert:

Her kan du lese mer om