Rederfamilie i milliardstrid: Pr-byrå byttet til opprørerne

First House jobbet i flere år for toppsjef og rederarving Thomas Wilhelmsen. Nå jobber pr-byrået for en gruppe slektninger som forsøker å få ham fjernet.

Partner Geir Arne Drangeid (til venstre) i First House jobber nå for en gruppe arvinger til Wilh. Wilhelmsen-dynastiet, som ønsker å fjerne deres slektning, som er konsernsjef. Til høyre står administrerende direktør Per Høiby i First House.
Publisert:

Det har i over to år pågått en maktkamp i en av Norges rikeste rederfamilier om hvordan Wilh. Wilhelmsen-konsernet skal styres.

På den ene siden står Thomas Wilhelmsen (46), femte generasjons arving i Wilhelmsen-slekten og en av Norges rikeste, ifølge Kapital.

Gjennom én unik a-aksje i et eierselskap holder han makten i det børsnoterte konsernet. A-aksjen er den eneste med stemmerett.

På den andre siden står syv andre familiemedlemmer, seks kusiner og en av Thomas Wilhelmsens tanter. Gruppen kaller seg M7.

I februar i år kokte konflikten over – og ut i offentligheten: De syv slektningene gikk ut i Dagens Næringsliv og krevde å få være med å bestemme.

Thomas Wilhelmsen kontrollerer familieimperiet gjennom en særskilt aksjestruktur, som gjør at eierskapet er delt i familien, men styringen ligger hos én person.

Vil skille lag

For to uker siden avdekket DN at M7-gruppen har kommet med et bud på 3,2 milliarder kroner for å bli kvitt Thomas Wilhelmsen og overta Wilh. Wilhelmsen-konsernet.

Thomas Wilhelmsen svarte med at han ønsker å jobbe for at slektningene skal få en vei ut av familieimperiet.

First House inn i maktkampen

Det som ikke har vært offentlig kjent før nå, er at et av Norges største pr-byråer, First House, bistår M7-gruppen i konflikten.

First House hjelper blant annet gruppen med mediehåndtering.

Men før det har First House i en årrekke jobbet for Wilh. Wilhelmsen-konsernet og ledelsen, herunder Thomas Wilhelmsen.

First House har blant annet bistått Wilh. Wilhelmsen med medietrening, rådgivning og en omdømmeundersøkelse.

Ledelsen i Wilh. Wilhelmsen sier de oppfattet det som at de hadde et pågående kundeforhold til First House da de ble klar over byttet til M7-gruppen.

Administrerende direktør Per Høiby i First House understreker at han mener byrået ikke har opptrådt på begge sider av familiekonflikten.

Han sier First House ikke hadde gjort oppdrag for Wilh. Wilhelmsen på halvannet år da byttet fant sted.

Wilh. Wilhelmsen har en mer enn 150 år lang historie og leverer i dag produkter og tjenester til omkring halve verdens handelsflåte, ifølge sine egne nettsider.

Ble klar over byttet da de ba om hjelp

Wilh. Wilhelmsen-konsernet ble klar over byttet i september i fjor.

Da kontaktet de First House for å be om hjelp med den pågående uenigheten med M7-gruppen, forteller HR- og kommunikasjonsdirektør Benedicte Teigen Gude.

Hun sier Wilh. Wilhelmsen da hadde brukt First House siden 2012. First House hadde ikke gjort noen andre oppdrag for Wilh. Wilhelmsen så langt det året, forteller Gude.

– Men ettersom vi hadde samarbeidet med dem ved flere anledninger fra 2012 var det naturlig å ha en dialog med dem om den pågående uenigheten innad i familien, sier Gude.

HR- og kommunikasjonsdirektør Benedicte Teigen Gude i Wilh. Wilhelmsen Holding

Gude forteller at hun raskt fikk til svar at First House hadde tatt M7-gruppen som klient.

– Vi fant i fellesskap ut at det naturligvis ikke var riktig å fortsette et syv år langt partnerskap etter det.

På spørsmål om hva hun mener om byttet, svarer Gude:

– Vi må forutsette at First House ikke misbruker kunnskap byrået har fått gjennom sitt tidligere arbeid med selskapet i sitt arbeid for M7-gruppen.

Kundebytter skaper konflikter

Kundebytter er et tilbakevende tema i pr-bransjen, som i mindre grad har formelle regler som regulerer dette enn for eksempel advokatfirmaer.

– Slike situasjoner skal man være ekstremt varsomme med. Det går på integriteten til den enkelte rådgiver, sier administrerende direktør Rolf Ellingsen Aaneland i pr-byrået MSL Norge.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og ønsker ikke å mene noe om First Houses opptreden i saken.

Det er den samme First House-partneren som jobbet for Wilh. Wilhelmsen, som nå jobber for M7-gruppen: Geir Arne Drangeid.

Han ønsker ikke å uttale seg og sier det er administrerende direktør Per Høiby som svarer på vegne av First House.

Svarer på e-post

Per Høiby i First House sier han ikke har anledning til å stille til intervju.

VG har stilt Høiby en rekke spørsmål på e-post, deriblant hvordan overgangen fra den ene kunden til den andre ble håndtert, og om det var en interessekonflikt.

Høiby har ikke svart direkte på spørsmål, men svarer i en samlet kommentar på e-post.

– First House har aldri hatt oppdrag for den andre siden av konflikten som nå utspiller seg i Wilhelmsen-familien, skriver Høiby.

Og videre:

– First House har jobbet med M7-gruppen siden sommeren 2019. Det siste oppdraget for Wilh. Wilhelmsen før dette var i andre halvår 2017, altså drøyt halvannet år før, skriver Høiby.

– Jeg må bare konstatere at jeg trodde vi hadde en kunderelasjon, selv om vi ikke hadde pågående saker akkurat da, svarer Gude i Wilh. Wilhelmsen.

Administrerende direktør Per Høiby i First House.

Oppdrag i mars 2019

Samtidig jobbet First House så sent som i mars 2019 for rederidelen av Wilhelmsen-konsernet, som er skilt ut som et eget børsnotert selskap.

Det er en tett forbindelse mellom de to selskapene: Wilh. Wilhelmsen er storeier i rederiet og Thomas Wilhelmsen stitter i styret.

Dette var noen måneder før First House begynte å jobbe for M7-gruppen.

En rekke pr-byråer har sluttet seg til Rådgiverplakaten, som blant annet sier at det skal gå seks måneder med karantene fra et oppdrag avsluttes til samme rådgiver kan påta seg et nytt oppdrag som kan være i konflikt med det forrige.

First House er i utgangspunktet ikke forpliktet til å følge disse reglene, da de meldte seg ut av interesseorganisasjonen som lagde reglene, i 2016.

Høiby: – Uten relevans

VG har spurt Høiby om Rådgiverplakatens karantenebestemmelser var relevant i dette tilfelle – og ble overholdt.

– First House utførte et mindre oppdrag for et selvstendig børsnotert selskap der Wilh. Wilhelmsen eier aksjer våren 2019. Vi kan ikke se dette har noen relevans for oppdraget vi nå utfører for M7. First House har aldri hatt oppdrag for den andre siden av konflikten som nå utspiller seg i Wilhelmsen-familien, skriver Høiby i en e-post.

M7: Oppfattet som uproblematisk

Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen (51) er et av medlemmene i M7-gruppen.

– First House har hjulpet oss i et drøyt år. Etter at konflikten i familien ble offentlig kjent, har en vesentlig del av rådgivningen handlet om mediehåndtering. Vi er kjent med at First House historisk har jobbet med Wilh. Wilhelmsen Holding, uten at vi oppfatter at det som noe problem, skriver hun i en melding.

Historisk trøbbel

First House er ikke det første pr-byåret som får spørsmål om et kundebytte.

Pr-byrået Gambits bytte fra Taxiforbundet til Uber fikk førstnevnte til å se rødt i 2017, ifølge DN.

Samme år ble det bråk da pr-byrået Geelmuyden Kiese begynte å jobbe for Lotteritilsynet, etter å ha jobbet for spillselskapet Betsson i tolv år, ifølge DN.

Geelmuyden Kiese fikk året etter kritikk for å ha jobbet for både Flytoget, NSB (nå Vy) og Statens Järnvägar (SJ), ifølge DN.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at First House-partneren som nå jobber for M7-gruppen heter Geir Arne Drange. Det riktige er Geir Arne Drangeid. Feilen ble rettet 01.10.2020 klokken 16.50.

Publisert: