Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

– Det er nødvendig å forhindre at Bergen Engines blir solgt til et selskap som kontrolleres av et land vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med, sier justisminister Monica Mæland.

Publisert:

– Samlet sett mener regjeringen at nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet hvis eiendomsretten overføres til TMH. Det vil bli fremmet en kongelig resolusjon om å stanse salget i medhold av sikkerhetsloven paragraf 2-5, sier Mæland.

Hun redegjør for håndteringen av Bergen Engines-saken i Stortinget tirsdag formiddag.

Saken handler om salget av motorfabrikken Bergen Engines på Hordviksneset, som eies av Rolls-Royce.

Kjøperen er det russiske selskapet TMH International. To av de største eierne er russiske oligarker som antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

– Vi er kjent med at selskapet TMH Group har tilknytning til russiske myndigheter, sier Mæland.

Les også

Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt

– Ville ha styrket russisk forsvar

Justisdepartementet trekker frem tre forhold som viktige for avgjørelsen i en pressemelding.

Det ene er at teknologien Bergen Engines har og motorene de produserer ville ha styrket Russlands militære på en måte som vil være i strid med norske og alliertes interesser.

Transaksjonen er opprinnelig ikke er omfattet av kontrolleksportlistene, ifølge meldingen, likevel trekker departementet frem at Russland har «betydelige utfordringer med å få tilgang til disse» på grunn av vestlige sanksjoner mot landet.

Det tredje er at det oppkjøpte kunne blitt et forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller tiltak mot Russland, for å få tilgang til kunnskap og teknologi av «stor militær strategisk betydning», skriver de i meldingen.

Regjeringen vurderer at de nå har nok informasjon for å konkludere med å stanse salget, ifølge justisministeren.

– Et salg ville ha styrket russiske militære kapabiliteter på en måte som klart ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser, sier Mæland i redegjørelsen.

Hun sier også at grunnlaget for vurderingene er mer omfattende enn det regjeringen kan gå ut med.

Les på E24+

Her avslører kjøperen av Bergen Engines at de lager motorer til russiske krigsskip

Har fått kritikk

Regjeringen varslet tidligere i mars at de vurderer å stanse salget ved å bruke sikkerhetsloven.

Men Bergen Engines var i utgangspunktet ikke omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser. En såkalt «sikkerhetsventil» i loven gjør likevel at myndighetene kan hindre det som kan utgjøre en risiko for nasjonal sikkerhet.

I sin redegjørelse informerte justisminister Monica Mæland at regjeringen har satt i gang arbeid med å identifisere, og se om det er behov for justeringer av tiltak som er på plass i sikkerhetsloven.

– Det vurderes også om man skal senke terskelen for varslingsplikt, krav om registrering av eiendom med sensitiv beliggenhet, og spørsmål om å styrke NSMs hjemmelsgrunnlag for informasjonsinnhenting, sier Mæland.

Regjeringen har fra før fått kritikk fra opposisjonen for ikke å gripe inn tidligere.

Salget skal etter planen sluttføres mot slutten av året, men Rolls-Royce stanset salget midlertidig 9. mars etter oppmerksomhet i mediene.

Les også

Sp forventer at regjeringen legger seg flat i Bergen Engines-saken

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, skriver på Twitter at «denne saken må vi komme til bunns i».

– For en måned siden sa de at dette var en ren kommersiell transaksjon. De har åpenbart ikke tatt sikkerhetsloven på alvor. Denne saken må vi komme til bunns i, skriver hun.

– Denne saken er ikke over

Jette Christensen (Ap) vil ha en gjennomgang av sikkerhetsloven, og mener saken vitner om en «fraværende sikkerhetskultur».

– Denne saken er ikke over fordi man har snekret sammen en nødløsning for Bergen Engines. Hva gjør vi neste gang? Vi kan ikke springe til Kongen i statsråd på overtid hver gang, sier Christensen i Stortinget.

– Hvordan skal vi unngå at dette skjer igjen? Det er åpenbart at det er behov for å gå gjennom hvor sikkerhetsloven er brukt.

Jette Christensen (Ap) mener saken handler om mer enn Bergen Engines, og etterlyser en gjennomgang av hvordan sikkerhetsloven brukes.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener paragraf 2-5 i sikkerhetsloven ikke skulle være nødvendig å bruke, da Bergen Engines skule vært underlagt sikkerhetsloven i utgangspunktet.

– Etterpåklokskap er bra, men dette er en full retrett og et forsvar av dagens system. Det har ikke fungert og regjeringen har ikke fungert. Man har ikke forstått alvoret, sier Tybring-Gjedde i Stortinget.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) beskriver konklusjonen som en «full retrett».

Michael Tetzschner (H), Mælands partifelle, beskriver justisministerens redegjørelse som «forbilledlig».

– Nå er saken kommet inn i et riktig spor, og det understreker sakens alvor når justis- og beredskapsministeren bruker ord som at salget var uforenlig med nasjonale sikkerhetsinteresser og at dette var en sikkerhetstruende transaksjon, sier Tetzschner.

Publisert:
Gå til e24.no