Vil beskytte tysterne

Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen krever endring av konkurranseloven for å få bukt med ulovlig prissamarbeid.

Publisert:

- Vi ser at det fungerer i andre land, og derfor ønsker vi å få på plass dette i Norge også, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen til Aftenposten.
Han kjemper en lang og seig kamp mot kartellene som driver ulovlig prissamarbeid for å holde prisene høye, på bekostning av forbrukerne og andre, og liker slett ikke at den fremste kartellknuseren rundt omkring i verden ikke ser ut til å fungere i Norge. Derfor krever han nå flere endringer i konkurranseloven.
Det konkurransesjefen vil ha på plass, er et amnestiprogram der personene i den bedriften som bryter ut av et ulovlig prissamarbeid og legger alle kortene på konkurransetilsynets bord, slipper unna straffeforfølgelse. Dagens norske amnestiprogram fungerer ikke, mens det amerikanske programmet har fått toppledere til å løpe til konkurransemyndighetene og fortelle om sine synder. Over 100 sjefer har måttet tilbringe tid bak lås og slå i saker utløst av det amerikanske amnestiprogrammet.
Her i Norge er det få, nesten ingen, som benytter seg av muligheten. Grunnen er, mener tilsynet, at lederne ikke stoler på at de slipper unna dersom de tyster på de andre sine medsammensvorne. De er redde for at andre enn tilsynet griper muligheten til å forfølge dem rettslig. Dette vil Eggum Johansen rette på ved å endre loven slik at hverken bedrifter eller personer kan straffefølges av politi eller Økokrim i saker der tilsynet har gitt amnesti.
Tilsynet vil også at varslerne skal sikres anonymitet, og at offentligheten skal ha mindre innsyn i dokumentene i saker der noen har søkt amnesti.
I mars 2007 sa konkurransedirektøren til Aftenposten at han ga seg selv ett år på å få i stand et velfungerende amnestiprogram. Nå over tre måneder på overtid, kommer altså kravene om lovendring.
- Jeg forventer at vi kommer til å avdekke flere kartellsaker som følge av dette, sier Eggum Johansen.
Men han vil allikevel ikke love mange avsløringer av store karteller fremover.
- Nei, ikke nødvendigvis. Men målet er selvfølgelig at vi skal få bukt med kartellvirksomheten. Vi er overbevist om at den foregår.
Eggum Johansen jobber for tiden med tre-fire kartellsaker, der målet er å konkludere innen utgangen av året. Ingen av disse sakene kommer inn under amnestiprogrammet. Konkurransetilsynet har utarbeidet en hel pakke for hvordan ulovlig prissamarbeid skal avdekkes (se faktaboks).

Til Forsiden

Publisert: