Norsk Folkehjelp: - Må skille mellom frie og bundne midler

Norsk Folkehjelp sier at bare en liten del av kapitalen i organisasjonen kan brukes fritt.

HAR 32 FRIE MILLIONER: Informasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp peker på at 90 prosent av midlene til organisasjonen er bundet opp.
  • Jo Andre Aakvik
  • Frank Haugsbø
Publisert: Publisert:

– I enhver gjennomgang av organisasjonenes egenkapital er det viktig å skille klart mellom den delen av egenkapitalen som organisasjonene fritt kan disponere og de midler som er pålagt eksterne restriksjoner, enten lovpålagte eller andre eksterne bindinger gitt av for eksempel donorer.

Det skriver informasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp i en redegjørelse til VG og E24.

– I motsetning til å ha for mye penger er vi av den oppfatningen at vi trenger å styrke egenkapitalen betraktelig i årene fremover. Å ha en fri egenkapital på kun 9 prosent er for lavt, og trolig svært lavt sammenlignet med de fleste hjelpeorganisasjonene i Norge.

Av kontantbeholdningen på 305 millioner kroner påpeker Ødegaard at 266 millioner er bundne midler, som nesten utelukkende er mottatt fra donorer til prosjekter som er i gang, men ikke fullført. 6,7 millioner er skattetrekk trukket fra ansatte.

– Norsk Folkehjelps frie kontantbeholdning er da resterende 32,2 millioner.

Ødegaard sier at Norsk Folkehjelp har brukt 78 millioner kroner av midlene som ble samlet inn under TV-aksjonen i 2010.

Norsk Folkehjelp har det siste året vært gjennom en kraftig reorganisering, som har medført at ansatte er blitt sagt opp.

– Gjennom denne omorganiseringen, og et fortsatt sterk fokus på kostnadskontroll, håper Norsk Folkehjelp å kunne øke sin avsetning til egenkapital slik at den står bedre i forhold til det faktum at vi opererer i krevende settinger i cirka 40 land.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nødhjelp

Flere artikler

  1. Nødhjelpsorganisasjonene avviser kritikken

  2. Kirkens Nødhjelp: - Må legge ut for prosjekter

  3. - En fornærmelse

  4. Care Norge: - Mesteparten er øremerket

  5. Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer