800 ansatte styrer
seks organisasjoner

De seks organisasjonene hadde ved årsskiftet nesten 800 ansatte ved hovedkontorene i Norge. For ti år siden var antallet 550.

FLERE ANSATTE: Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors (øverst) og generalsekretær Anne-Marie Nørstelien Helland i Kirkens Nødhjelp har fått flere ansatte de siste årene.
 • Jo Andre Aakvik
 • Frank Haugsbø
 • Stine Grihamar
Publisert:

Parallelt med at de store norske hjelpeorganisasjonene de siste 10 årene har økt sine pengesekker, har også antall ansatte økt markant.

VG og E24 kan i dag fortelle at nesten 800 ansatte jobber med å samle inn, forvalte og dele ut de 3,7 milliarder kroner som hjelpeorganisasjonene satt på ved årsskiftet.

Til sammenligning hadde alle departementene i hovedstaden, inkludert Statsministerens kontor, totalt vel 4400 ansatte ved utgangen av 2012.


Tips våre journalister her

* I 2003 hadde Flyktninghjelpen 68 ansatte ved hovedkontoret i Oslo. I fjor var tallet steget til 177 ansatte. Dette er 22 flere enn Landbruks- og matdepartementet hadde ansatt ved utgangen av 2012. Totalt hadde organisasjonen 4000 ansatte, inkludert personell ved landkontorene.

* Kirkens Nødhjelp hadde 102 ansatte ved hovedkontoret i 2003, i 2013 var det økt til 143. Medregnet staben i utlandet har Kirkens Nødhjelp 1017 ansatte.

FÆRRE ANSATTE: Hos Norsk Folkehjelp og generalsekretær i Liv Tørres er antall ansatte redusert de siste 10 årene.

* I 2003 hadde Norges Røde Kors 181 årsverk i sekretariatet, inkludert 19 daglige ledere i distriktene. I tillegg var det 189 årsverk i asylsøkeravdelingen, Røde Kors Automatene og i Røde Kors-sentrene.

Ved utgangen av 2013 var det 228 årsverk ved sekretariatet, i tillegg kommer de nitten distriktslederne og ansatte ved Røde Kors-sentrene. Miljøverndepartementet hadde til sammenligning 283 ansatte ved utgangen av 2012.

* Redd Barna hadde cirka 80 ansatte i 2003. 2012 var det 128 fast ansatte ved hovedkontoret i Oslo.

* CARE Norge hadde 20 ansatte ved utgangen av 2013. For ti år siden hadde organisasjonen 11 ansatte i Norge.

* Norsk Folkehjelp er den eneste organisasjonen, av de seks E24 og VG har gransket, som har fått færre ansatte de siste ti årene. I 2003 var det 117 ansatte ved hovedkontoret, 101 ved flyktningmottakene og 60 på kontrakt ved utekontorene. Ved årsskiftet hadde Norsk Folkehjelp 90 personer ansatt ved hovedadministrasjonen i Oslo. Totalt har organisasjonen rundt 200 ansatte i Norge.

- Mer effektive

Informasjonssjef i Flyktninghjelpen, Arne Vestvik, sier at hovedforklaringen på økningen i antall ansatte er at organisasjonen har gått fra 1000 til rundt 4000 ansatte totalt. Mer enn 90 prosent av disse jobber ifølge Vestvik i felt.

– Hovedkontoret har relativt sett færre og er mer effektivt enn i 2003. Flyktninghjelpen hjelper stadig flere mennesker, derfor har det også vært behov for flere ansatte som kan sørge for at hjelpen som ytes, er profesjonell og effektiv.

Kommunikasjons- og markedsdirektør Øistein Mjærum i Norges Røde Kors opplyser at Norges Røde Kors i 2007 også hadde 283 fast og midlertidig ansatte i sekretariatet og datterselskapene inkludert Røde Kors-sentrene.

– Det har altså ikke vært noen vekst i antall ansatte i perioden fra bortfallet av automatinntektene til 2013. Veksten fra 2002 og til 2007 skyldes i hovedsak en satsing på å styrke distriktskontorenes kapasitet til å tilrettelegge for frivillig humanitær aktivitet.

– I denne perioden ble det satset på å utvikle nye aktiviteter som blant annet flyktningguide, leksehjelp og nettverk etter soning – og å etablere disse aktivitetene i flest mulig kommuner. Dette ga et økt behov for ansattressurser, noe som til dels ble finansiert gjennom avtaler med kommuner som ønsket slik frivillig aktivitet for å løse viktige oppgaver.

Røde Kors har videre hatt en betydelig vekst i det internasjonale arbeidet gjennom de senere årene, og det har derfor også på dette området vært en viss økning i antall ansatte, sier Mjærum.

- Hjelper flere

Yngve Seierstad Stokke, leder for Strategi og styring i Redd Barna, sier at Redd Barna har kunnet øke antall ansatte fordi organisasjonen har fått mer penger fra private og offentlige givere.

– Det at Redd Barna har vokst, både i omsetning og i antall ansatte, gjør at vi kan hjelpe enda flere barn nå enn før. Mens Redd Barna i 2002 hjalp i overkant av 1 millioner barn, nådde vi i 2012 ut til hele 4,3 millioner barn, altså fire ganger så mange. Med flere ansatte er det lettere for Redd Barna å sikre at pengene vi får, gir gode resultater og kommer de fattigste barna til gode.

Opp og ned

Kirkens Nødhjelp hadde 102 ansatte for ti år siden. I 2008 var tallet 170, ved siste årsskifte var dette redusert til 143.

- De siste ti årene har både mandatet og forutsetningene til Kirkens Nødhjelp endret seg, sier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø ved Kirkens Nødhjelp til VG og E24.

- For det første har vi fått et mandat til å jobbe med å endre de politiske rammebetingelsene til fattige land til det bedre. Slikt arbeid krever menneskelige ressurser, men generer ikke omsetning. Samtidig har vi valgt å satse på kapasitetsbygging av lokalt ansatte ved våre utekontorer og holdt antall norske ansatte ved disse kontorene på et minimum. En slik strategi innebærer at vi trenger noe mer kapasitet på hovedkontoret til oppfølging og kontroll. I takt med at kapasiteten på utekontorene nå heves, tar vi bemanningen ned ved hovedkontoret, sier Haugsbø

– CARE har i perioden økt omsetningen fra ca 89 millioner kroner i 2003 til cirka 163 millioner kroner i 2012. Det på grunn av økt støtte fra Norad, UD og private givere. Dette krever flere ansatte for å kunne forvalte de økte ressursene på en forsvarlig måte, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Jon Ragne Bolstad.

Norsk Folkehjelp kunngjorde sommeren 2012 at de måtte kutte tolv stillinger for å styrke egenkapitalen.

Les også:


Går i «skytteltrafikk» mellom politikk og bistand
Norsk Folkehjelp kvitter seg med hedgefond
- Har stor verdi for toppledere
Nødhjelpsorganisasjoner styres av samfunnstopper
Spesialist på aksjefond: - En etisk profil på investeringer er svært krevende
Jobber med nødhjelp - og våpenproduksjon
Kirkens Nødhjelp legger seg flate etter investeringer
Norsk Folkehjelp satser millioner på irsk hedgefond
Norsk Folkehjelp har aksjer i omstridt biodiesel-selskap
Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nødhjelp
 2. Flyktninghjelpen
 3. Røde Kors
 4. Kirkens Nødhjelp
 5. Redd Barna
 6. Care Norge
 7. Norsk Folkehjelp

Flere artikler

 1. Nødhjelpsorganisasjonene avviser kritikken

 2. Flyktninghjelpen: - For lite reserver

 3. - En fornærmelse

 4. Kirkens Nødhjelp: - Må legge ut for prosjekter

 5. - For stor risiko