Aksjon mot prisprat

  • SIRI GEDDE-DAHL - Aftenposten
Publisert:

Sjefene fra de konkurrerende bedriftene kjenner hverandre. De tar en øl, og så blir det snakk om priser...

- Nei, sier NHO, som vil oppdra bedriftene til å følge konkurranseloven.

For første gang har arbeidgiverorganisasjonen NHO sammen med sine bransjeforeninger laget en informasjonskampanje for å lære sine medlemsbedrifter om konkurranseloven.
Målet er å bevisstgjøre bedriftene på hvor grensen går mellom bransjesamarbeid og ulovlig kartellvirksomhet. Bedriftene skal få lett tilgjengelig og bransjetilpasset informasjon om konkurranseloven.
- Ikke fordi vi har mistanke om at det foregår konkurranseskadelig virksomhet, men flere undersøkelser viser at bedriftene kjenner konkurranseloven dårlig, sier NHO-advokatene Nils-Ola Widme og Arnhild Dordi Gjønnes.
Feier for egen dør

Likevel er det ikke tilfeldig at nettopp Asfaltentreprenørenes Forening er blant dem som går i bresjen. Fire av syv medlemmer i bransjeforeningen ble i fjor ilagt bøter av Økokrim for ulovlig kartellvirksomhet. Ifølge dommen hadde de avtalt å dele markedet mellom seg og ikke å utfordre hverandre i anbudsrunder.
- Bransjeorganisasjonen hadde ikke noe med dette å gjøre. Men det har gjort noe med tilliten til hele bransjen, og vi har en jobb å gjøre for å gjenskape tillit, sier Arne Aaberg, sjef for Asfaltentreprenørenes Forening.
Asfaltentreprenørene har i tiden etter kartellsaken laget egen etikkplakat og nedsatt et etikkutvalg. Etikkreglene er nå nedfelt i foreningens vedtekter. Aaberg gjør det klart at grove overtramp i forhold til konkurranseloven i fremtiden kan føre til eksklusjon fra foreningen.
- Vi vil være piloter i NHOs konkurranseprosjekt. Nå drar vi i gang etikk- og kompetansesamlinger omkring i landet. I denne omgang regner vi med å nå omtrent halvparten av alle ledere og dem som har med konkurranse, kunder og leverandører å gjøre i asfaltbransjen, forteller Aaberg.

Hårfin grense

- Det er ikke alltid så lett å se hvor grensen går. To konkurrenter og gamle kjente, ledere for hver sin bedrift, møtes på Karl Johan, og så går de og tar en øl, og så prater de om løst og fast, og så kommer de inn på priser . . . Men de kan ikke snakke om priser, og nå skal vi hjelpe dem å vise hvor grensen går, sier Widme.
NHO-advokaten understreker at innfallsvinkelen til konkurranseloven vil variere fra bransje til bransje. I bransjer med få aktører vil det nødvendigvis være lettere å innlede ulovlig markedssamarbeid enn i bransjer der det er mange aktører.
- Derfor lager vi materiell tilpasset den enkelte bransje. Vi vil reise rundt og orientere om konkurransereglene og markedsføre at bedriftene kan bruke den kompetansen som ligger i NHO, sier Widme.

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - Har ikke registrert noen prisdumping

  2. Ikke hopp bukk over konkurranseloven!

  3. Betalt innhold

    Den «skjulte» matvarekrigen: Kampen som kan endre dagligvarebransjen

  4. Tine saksøker fire lastebilprodusenter etter kartellvirksomhet

  5. Slår alarm om kraftig nettpress: Varsler dyrere rørleggere