Tror ikke Norge når målet om 15% økologisk innen 2020: - Økomålet er avblåst av regjeringen

Norge er milevis unna Stortingets vedtatte mål om 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020. SV mener hele målsetningen er lagt brakk.

SAVNER VIRKEMIDLER: SV mener regjeringen motarbeider økologisk landbruk.
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

I 2009 gikk et samlet storting inn for det ambisiøse målet for norsk landbruk.

– Tanken var jo at man skulle nå målet i 2020, og øke andelen mot 2030 og 2040. Økologisk produksjon skulle etter hvert bli dominerende i norsk landbruk, forteller stortingsrepresentant for SV, Torgeir Knag Fylkesnes, til E24.

STORTINGSREPRESENTANT: Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Tallenes tale viser imidlertid at man er langt unna målet:

Til tross for at omsetningen av økologisk mat har økt med nesten én milliard kroner mellom 2006 og 2013, er kun 1,1 prosent av all mat som selges i Norge økologisk.

Andelen jordbruksareal som brukes til økologisk matproduksjon er 5,3 prosent, viser de siste offisielle tallene til Statens landbruksforvaltning (mars 2014).

Det gjenstår omtrent 1 million dekar før målet er nådd, som tilsvarer i underkant av halve Vestfold fylke.

SV mener Stoltenberg-regjeringen og nåværende regjering har mislyktes i å realisere stortingsvedtaket.

– Det målet er avblåst av regjeringen, sier Fylkesnes.

– Det er bare å se på statsbudsjettet og hva regjeringen foretar seg. Det er ingen grunn til å tro at vi er der i 2020. Det er et stortingsvedtatt mål, som hverken Trygve Slagsvold Vedum (SP) eller Sylvi Listhaug (Frp) har evnet å følge opp.

Ba om svar

I november sendte han et brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Han stilte spørsmål om regjeringen er i rute med å nå stortingsmålet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020.

Listhaug innrømmer i svarbrevet at det er krevende å nå målet. Hun påpeker det er nødvendig å legge til rette for en balansert utvikling mellom produksjon og etterspørsel etter økologisk mat.

I proposisjonen til Stortinget om Jordbruksoppgjøret 2014, kommer dette tydelig frem: «Markedets etterspørsel må være styrende for den økologiske produksjonen, og det bør tilstrebes balanse mellom produksjon og forbruk». Politikken og virkemiddelbruken må derfor tilpasses det eksisterende behovet for i størst mulig grad å hindre ubalanse mellom tilbud av og etterspørsel etter økologiske varer.»

- Stor frustrasjon i landbruket

Fylkesnes reagerer kraftig på at Listhaug ikke nevner konkrete virkemidler i brevet, men viser til at regjeringen og Stortinget økte bevilgningene til økologisk matproduksjon med 2,5 millioner i forrige jordbruksoppgjør.

Totalt ble 155 millioner kroner avsatt til økologisk produksjon og forbruk for 2015.

OLAV ARNAR BØ: Bonde og styreleder i Oikos.

– Utviklingen går i motsatt retning. Hvis du leser nøye gjennom svaret, er det ingen tiltak. Det skaper stor frustrasjon i den delen av landbruket som driver økologisk produksjon, sier han.

Styreleder og bonde i interesseorganisasjonen Oikos forteller at landbruksarealet generelt minker i Norge, og økologisk landbruk ikke er et unntak. Han mener i likhet med landbruks- og matdepartementet at mye står på forbrukerne.

– Det er klart man gjerne skulle sett at myndighetene hadde lagt til rette for å øke produksjonen enda mer, for det blir en flaskehals. Etterspørselen er større på visse områder enn produksjonen, sier han til E24.

– Det handler mye om økonomi, det minker jo for alt norsk landbruk med nedleggelser. Jeg tror man må ta innover seg at småskalalandbruken, utgjør en viktig del. Ideen i Norge er at det må drives veldig stort, og økonomisk sett er det mer penger i det, men kanskje bør de små subsidieres mer for å få opp arealet.

SP tror 15 prosent er mulig

Leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (SP), mener Senterpartiet har fulgt opp stortingsvedtaket mens Senterpartiet har hatt ministerposten i Landbruksdepartementet etter stortingsvedtaket ble fattet i 2009.

Han peker på økte bevilgninger til forskning, synliggjøring av økologisk mat, støtte til interesseorganisasjonen Oikos og øremerkede midler i statsbudsjettet til produksjon.

Leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

- Målet er like fast, og vi har vært med på å en marknad i budsjettet med egen stratetgi for målet i 2014, fordi man lå så man lå langt bak, sier han til E24.

Er ikke det en erkjennelse av at man hittil har gjort for lite?

- Jeg mener man har jobbet systematisk med dette i tett samarebeid med organisasjonene son skal fremme økologisk mat. Så er det klart at forbrukernes valg ville jo til syvende og sist være avgjørende for å nå målet eller ikke. Utfordringen er å skape balanse mellom produksjon og etterspørsel, så vil man komme skeivt ut noen ganger, og da må man sette ut virkemidlene som gjør at forbrukerne får de varene de etterspør, sier Pollestad.

Tror du det er mulig å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2015?

- Jeg tror det er krevende, men mulig.

- Det fordrer nye og kraftigere virkemidler, og forskning for å holde produsert mat per dekar på et høyt nivå, selv om man driver økologisk, sier han.

SYLVI LISTHAUG: Landbruks- og matminister.

– Økte bevilgninger

Statssekretær Hanne Blåfjell (Frp) innrømmer at tallene viser at regjeringen er langt unna målet.

– Det er positive tall innen forbruk. Man så en økning i forbruket i 2013, så venter man på tallene for 2014. Vi politikere har uansett vanskeligheter med å styre forbruket, sier hun til E24.

– Det er tale om å femtendoble forbruket av økologisk mat innen 2020. Er det mulig?

– Det er veldig vanskelig å spå hvor stor økningen blir, og det kommer an på trenden blant forbrukerne. Det henger sammen med mange forhold. Produksjon og forbruk må henge sammen, og det er en krevende målsetting som har blitt satt.

Hun peker på at den sittende regjeringen har tatt i bruk virkemidler som å øke bevilgningen til økologisk produksjon og forbruk ved forrige jordbruksoppgjør.

– Det skal forhandles til våren igjen, og da vil de økonomiske virkemidlene bli laget ut ifra rådende behov og prognoser, sier hun.

Les også

Maaemo-kokk mener Tine farer med smør-lureri

Les også

Bruker mer på lokalmat

Les også

Luksusmat-butikkene lever fett på nordmenns julevaner: - Hadde ikke klart oss uten julen

Les også

Bønder tjener mer på økologisk melk

Les også

Nye omsetningsrekorder for Mathallen

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Tidenes salgsvekst av økologisk mat

  2. Økologiske produkter utgjør en tidel av målsettingen

  3. Betalt innhold

    Landbruket kan kutte klimagasser med 20 prosent

  4. – Dobbel krise med kronesvekkelse og økte råvarepriser

  5. Flertall for ny avgift på oppdrettsfisk