Ving Norge har blitt en utbyttemaskin for et selskap i krise

På ti år har Norges største reisearrangør, Ving Norge, sendt over en milliard kroner i utbytte til en kompleks selskapsstruktur med røtter i Storbritannia. Nå har røttene råtnet.

Det faktum at morkonsernet Thomas Cook har gått konkurs har altså lite med driften i Norge å gjøre.