De bygger Norge

Kronekollaps gir milliardsmell for Follobanen

Samferdselsdepartementet ser seg nødt til å sprøyte inn penger i Follobaneprosjektet før tiden. Svak kronekurs har gjort byggingen 1,27 milliarder kroner dyrere enn først antatt.

Forsinkelser og kostnadssprekk har preget utbyggingen av Follobanen
 • Hans M. Jordheim
Publisert:

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å betale ut 645 millioner til Follobanen fordi en svekket kronekurs har økt byggekostnadene.

Prosjektet har allerede fått 623 millioner kroner for økte valutakostnader, noe som betyr at svak kronekurs alene – i perioden 2017–2020 – har gjort Follobanen nesten 1,3 milliarder kroner dyrere.

Det er Bane Nor som har ansvaret for det nye dobbeltsporet mellom Oslo Sentralstasjon og Ski stasjon, men avtalen de har gjort med Jernbanedirektoratet sørger for at det er staten som sitter med valutarisikoen.

Les også

Follobanen utsettes med ett år til 2022 – italiensk konkurs har kostet 1,6 milliarder

Opprinnelig var det lagt opp til at statsforetaket skulle kompenseres for valutautgifter når alle utbetalinger i euro var gjennomført, men regjeringen foreslår nå å fremskynde utbetalingene.

«Merutgiftene er nå blitt så store at Samferdselsdepartementet vurderer at det ikke lenger er mulig for Bane Nor å dekke merutgiftene, uten at foretaket må innskrenke annen aktivitet», heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Kostnadssprekk

Arbeidet med Follobanen begynte i 2010, vil bestå av Nordens lengste jernbanetunnel og skal sørge for at reisetiden mellom Oslo og Ski halveres, fra 22 til 11 minutter.

De siste årene har prosjektet blitt både dyrere og tregere enn først ventet.

I mars varslet Bane Nor at kostnadsrammen på 30,9 milliarder kroner kan sprekke med 5 milliarder og at åpningen som er utsatt til desember 2022 kan bli ytterligere forsinket.

Valutakostnader er imidlertid ikke en del av dette bildet.

Les på E24+

Fløibanen har aldri opplevd en slik krise før. Nå må de tenke nytt om hvordan de skal tjene penger.

Mente euro var billigst

Hovedtunnelene bygges av spanske Acciona og italienske Ghella mens spanske Obrascón Huarte Lain blant annet bygger Ski stasjon.

Da kontraktene ble inngått i 2014 og 2015 var valuta en problemstilling.

Utgangspunktet for Samferdselsdepartementet var at det ikke var aktuelt å inngå kontrakter i norske kroner fordi leverandøren da ville gjort påslag for en risikopremie.

«For prosjektet vil vi derfor sikre oss lavest mulig pris på utenlandske anbud ved at kontrakter tilbys i den valutaen som leverandørene ønsker», skrev avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk i Samferdselsdepartementet i et brev i 2014.

Gjennomslag for Follobanens tunnelboring mot Oslo S i september 2018.

Valutasikret ikke

Samferdselsdepartementet vil dog ikke si sikkert at det ville vært rimeligere å inngå kontraktene i norske kroner.

Dette fordi det ikke er kjent hvordan de utenlandske leverandørene ville priset valutarisikoen i sine kontrakter, svarer fagseksjonen i departementet i en e-post til E24.

– Vi kan derfor ikke si hvorvidt om valutautgiftene omtalt i revidert nasjonalbudsjett er høyere enn økte utgifter til leverandørene, dersom de hadde regnet risikoen inn i kontraktene.

– I etterpåklokskapens lys, burde staten kjøpt en form for valutasikring? 

– Når staten velger å være selvassurandør (at man ikke forsikrer risiko gjennom avtaler med private forsikringsselskap, journ.anm.), er det i et langsiktig perspektiv. Det kan tenkes at en form for valutasikring ville gitt reduserte kostnader i dette tilfellet, men sett samlet og over tid vil statens rolle som selvassurandør gi lavere kostnader. Bane Nor inngår kontrakter i norske kroner i de aller fleste tilfeller. Unntaket er spesielt store prosjekter, som Follobanen.

Les på E24+

Slik kan Frederik Mohn ha tjent nærmere 200 millioner på Fjord1-eventyret

Har betalt 900 millioner euro

Birger Steffensen, assisterende utbyggingsdirektør i utbyggingsavdelingen i Bane Nor, opplyser at statsforetaket til og med 2019 har betalt ut omtrent 900 millioner euro på Follobaneprosjektet.

Med en eurokurs på omtrent 8,5 kroner i 2015, utgjorde dette omtrent 7,65 milliarder kroner. Siden den gang har kronen svekket seg med omtrent 30 prosent mot euro.

I en tidligere versjon av artikkelen sto det at de gjenværende beløpene var av omtrent samme størrelse som de innbetalte, altså 900 millioner euro. Det er feil. Det riktige tallet er omtrent 200 millioner euro.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. De bygger Norge
 2. Follobanen
 3. Revidert nasjonalbudsjett
 4. Jernbanedirektoratet
 5. Samferdselsdepartementet
 6. Jernbane
 7. Samferdsel

Flere artikler

 1. Anslag: 750 millioner kroner i årlig valutasmell for Forsvaret

 2. Flytoget i åpen konflikt med direktoratet: – Avtalen er ulovlig

 3. NAF om revidert nasjonalbudsjett: – Svikter bilistene

 4. Boligprodusentene: Kort vei til oppsigelser og konkurser hvis det forsetter slik

 5. Betalt innhold

  Dette verftet tjener fett på milliardsprekken til Martin Linge