Høyesterett tar opp strandsone-dom mot Princess-arving

Princess-arving og -styreleder Hanne Madsen er fornøyd med at saken nå vil bli behandlet av Høyesterett, opplyser Madsens advokat til E24.

Terje Pedersen
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Princess-arving Hanne Madsen får fengselsdommen mot seg tatt opp i Høyesterett, skriver NRK.

I lagmannsretten ble Madsen, som også er styreleder i selskapet, dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for å ha bygget ulovlig i strandsonen i Grimstad.

Straffeutmålingen ble i oktober anket til Høyesterett av Madsen. Ankeutvalget besluttet tirsdag å fremme anken til behandling. Skyldspørsmålet i saken er avgjort.

Madsen har hevdet at hun ikke visste at utbyggingsprosjektet ved eiendommen ikke var søkt om til kommunen.

– Min klient er fornøyd med at saken nå vil bli behandlet av Høyesterett. Min klient forholdt seg til sin arkitekt og entreprenør som bygget uten at de informerte henne om at arbeidene var ulovlighetene. Forklaringene til arkitekt og entreprenør i lagmannsrett støtte opp under at ingen av disse informerte min klient om ulovlighetene, skriver Madsens advokat Max Henrik Jespersen i Advokatfirmaet Elden i en SMS til E24 tirsdag.

– Min klient har tro på at dette vil reflekteres i Høyesteretts avgjørelse i saken, fortsetter advokaten.

Førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland mener antallet overtredelser gjør saken alvorlig, og at det også gjenspeiles i straffen som er avsagt av lagmannsretten.

– Andre skal se at det reageres strengt hvis man gjør tiltak i strandsonen utover det man har tillatelse til. På den måten er dommen et signal om at det reageres strengt når slike overtredelser blir avdekket, sa Høviskeland til NRK tidligere i høst.

Bare én gang tidligere har noen blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for ulovlig bygging i strandsonen.
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Høyesterett
  2. Princess
  3. Økokrim
  4. Lov og rett

Flere artikler