Kontantstøtteordningen: Slik sjekker du søkere i ditt fylke

Fredag offentliggjør Skatteetaten hvilke bedrifter som har søkt om kontantstøtte i forbindelse med coronakrisen. Dette er det du kan sjekke:

LANSERING: Fredag forrige uke lanserte finansminister Jan Tore Sanner (H) søknadsportalen der bedrifter kan søke om støtte.
Publisert:

Kontantstøtteordningen skal hjelpe bedrifter som har hatt et stort inntektsbortfall på grunn av coronakrisen, og som har store faste utgifter å betale som husleie, strøm eller rentekostnader. Skatteetaten har ansvaret for ordningen.

Under forhandlingen om ordningen var åpenhet rundt den et viktig tema. MDG og Ap var blant partiene som ønsket åpenhet.

Åpenheten rundt hvem som får støtte og hvor mye de får skal blant annet bidra til kontroll av ordningen:

– Vi har hele veien vært opptatt av åpenhet om hvem som får hva i kompensasjonsordningen. Jeg mener åpenhet er viktig for alle, både for bedriftene og for oss som samfunn. Det skaper legitimitet til ordningen. Når vi bruker så mye av fellesskapets penger er det viktig at informasjonen er lett tilgjengelig for offentligheten, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner sa i forbindelse med lanseringen av ordningen at opp mot 100.000 bedrifter kan komme til å søke om støtte. Per fredag morgen har 16.990 bedrifter søkt, og 10.000 er godkjent.

– Ordningen bidrar til at folk kan ha god tillit til hvordan disse midlene brukes, sier sier skattedirektør Hans Christian Holte til E24.

Les også

10.000 virksomheter har søkt om kontantstøtte

Fredag blir informasjon om søkerne og hva de har bedt om offentlig. Innsynsløsningen er åpen for alle. Løsningen inneholder informasjon om:

 • Saksnummer
 • Navn på søker
 • Organisasjonsnummer
 • Fylke
 • Næringskode
 • Tildelingsdato
 • Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden
 • Faktisk omsetning for perioden
 • Omsetning for tilsvarende periode i 2019
 • Perioden støtten er tildelt for
 • Beløpet som er utbetalt og justeringsfaktor

Det innebærer blant annet at man kan få oversikt over hvilke bedrifter som har søkt støtte i det fylket man bor.

Disse har fått mest

Oversikten viser hvem som per fredag 24. april har mottatt mest i støtte.

Foreløpig ligger Elgestua AS øverst på oversikten, og har fått utdelt 980.000 kroner i støtte. Scandic Elgestua er et hotell som ligger i Elverum, og er en del av Scandic-kjeden.

Memira AS, som er en øyeklinikk i Oslo som tilbyr synskirurgi har mottatt 748.000 kroner i støtte. Etter følger frisørkjeden Adam og Eva, som har blitt tildelt 744.000 og Concept Restaurants som har restaurantene Aymara og Delicatessen, som har fått tildelt 685.000 kroner.

E24 kommer til å publisere en oversikt, der du kan søke i bedrifter som har mottatt støtte.

KONTROLL: Slik ser oversikten over bedriftene som har søkt om kontantstøtte ut, sortert på fylke.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post (sofie.amalie.fraser@e24.no) eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407.

Skryter av Skatteetaten

Tallene oppdateres hver morgen klokken 09, også i helgene. Informasjonen vil være tilgjengelig på kompensasjonsordningen.no og Skatteetatens sider.

– Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av felleskapets penger i kompensasjonsordningen. Det er en styrke for hele ordningen at journalister, forskere og andre har innsyn i at ordningen forvaltes i tråd med regelverket, sier skattedirektøren.

Finansministeren sier han er glad for at man har fått på plass det han mener er en brukervennlig løsning som gjør at man enkelt kan hente ut store datasett og gjøre ulike søk. Han skryter videre av Skatteetatens arbeid med digitalisering:

– At Norge er langt fremme på digitalisering har stor betydning for at vi kunne få denne innsynsløsningen på plass så raskt. Skatteetatens systematiske arbeid med digitalisering gjennom flere år har kommet oss alle til gode, men nå i en vanskelig periode blir dette ekstra synlig og verdifullt for oss.

Har ansvar for kontroll

I Økokrims trusselvurdering for 2020 kommer det frem at de er bekymret for at kompensasjonsordningen vil bli utnyttet.

Skatteetaten har også ansvaret for å kontrollere eventuelle misbruk av ordningen.

Opplysningene som meldes inn blir kontrollert mot informasjon Skatteetaten allerede har. Dersom den automatiske kontrollen avdekker noen røde flagg vil søknaden bli behandlet manuelt.

Etaten vil også i ettertid kunne kontrollere om opplysningen i søknaden stemmer. Bedriftene må da dokumentere tallene gjennom attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Les også

Støtten til bedriftene er klar: Slik fungerer den

Publisert:
Gå til e24.no